ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မာံတေဇာအံၚ်

Tag Archives: မာံတေဇာအံၚ်

ဂကောံ KIO/KIA ပ္တိုန်လိက် သွက်ဂွံနုက်တိတ် နူဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ဗီုဓရီုသဳကၠဳမံၚ် (MNA)

ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC နွံကဵုဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ရ ဂကောံ ဟွံဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီဂှ် ဂကောံကချေၚ် KIO/KIA ပ္တိုန်လဝ်လိက် သွက်ဂွံနုက်တိတ် နူ UNFC ဣရဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဂကောံရပ်လွဟ် (၇) ဂကောံတံ ဂၠာဲသွဟ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ မ္ၚးဂၠံၚ် NCA ရောၚ်ဂး

လလောၚ်တြး ပါန်ခါမ် (Copy)

ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် (၇) ဂကောံတံ ပံၚ်ကောံဒက်ပ္တန်လဝ် “ကမ္မတဳသဳကၠဳ ပ္ညဳပ္ညပ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်”ဂှ်တုဲ ဂၠာဲအာသွဟ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ နူမ္ၚးဂၠံၚ် NCA ရောၚ် သ္ကိုပ်ဗိုလ်တာအိုက်ကျဝ် ညးတာလျိုၚ် ကဏ္ဍ လလောၚ်ပရိုၚ် နူဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူတအၚ် (ပလံၚ်) PSLF/TNLA ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲတ္ၚဲအေဗရဴ ၂၀ ရ။

Read More »