ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မာံပိုန် (page 3)

Tag Archives: မာံပိုန်

တမ်ဒပ်ပၞာန် ၈၁ လုပ်သီသၞေဟ်ကၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ခရိုၚ်သဓီု ပ္ဍဲကွာန်ကံသိုက်

သၞေဟ်ကၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မပံက်စွံပ္တန်လဝ် ဒၞဲါပါၚ်ဂၠံၚ်ကွာန်ကံသိုက် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် လ္တူဂၠံၚ်ကွဳစက် ရမ္မဝတဳဂှ် ဂိတုဂျောန် ၁ရ အခိၚ်လ္ဒောဝ်တ္ၚဲ ၜိုတ် ၁၂ နာဍဳကဝါ်ဂှ် တမ်ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ၈၁ နူကဵုလ္ပာ်ဟပၠၚ် (ဇာသပြၚ်) လုပ်သီဏာရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုခရိုၚ်သထီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

Read More »

ကိစ္စပယျဵုဓနက်စှေ်ဗီုပြေပြံၚ်တုဲဟေၚ် သၞေဟ်ကၚ်စၠောံဗၞိက် ပယျဵုကျာ်ပိဂှ် ပံက်ကဵုမာန်ဏောၚ်

ကိစ္စပံက်သၞေဟ်ကၚ်ပယျဵု သွက်ဂွံစၠောံဗၞိက် ပ္ဍဲပယျဵုသေံ-ဗၟာ ဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ် အလဵုအသဳၜါဍုၚ် (သေံ-ဗၟာ) တအ် တက်ကျာဖျေံဗီု ပရေၚ်သက်ပယျဵု ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မာန်မ္ဂး ကိစ္စစၠောံဗၞိက်ရၚ်သ္ကအ်ဂှ် ရၚ်တၠုၚ်မာန်ဏောၚ် ဒံက်တာတာန်မျေအ် (ဝန်ဇၞော် ပရေၚ်သွံရာန်လှာဲဂတးဗၞိက်ကေုာံပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်-ဗၟာ) ဂးရ။

Read More »

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူဖအိုတ် ညံၚ်ဂွံပါမာန် NBF အာတ်မိက်

အခါကၠောန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံမ္ဂး အတိုၚ်ပိုဒ် ၂၂ (က) မၞုံပ္ဍဲလိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် (NCA) ဂှ်ရ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဖအိုတ် မဒက်ပ္တန်လဝ်ဗဗွဲသၞောဝ် ညံၚ်ဂွံပါလုပ် မာန် ဗော်ကောဒေံ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် NBF ပ္တိတ်လလောၚ်တရး မအာတ်မိက်ဖ္တိုက်ဖအောဝ် မွဲတၞး နစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုမေ ၃၁ ဂှ်ရ။

Read More »

ကိစ္စရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL စကာချးတၟံဂှ် ညးဒေသတံ ပ္စူပ္တဴ ဗဳနာၚ်ပဝ်သတာတုဲ ဒစဵုဒစးဏောၚ်

ခမဳသၚ်ဒေသကဵု ဂကောံဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသဒဵုသာဲ တအ်ပံၚ်တောဲတုဲ ဒဒှ်ရ ဟွံမွဲပၟိက်ကဵု ရုၚ်စက်တိဗိလာတ် မတ်မလီု MCL မဗ္ဂေတ်စက်ကဵု ချးတၟံရဂှ် ညးဂလိုၚ်ဂွံတီကေတ်မာန် ပ္စူပ္တဴအာ ဂလာန်ဒ္စဵုဒ္စး နကဵုဗဳနာၚ်ပဝ်သတာ ၜိုတ် (၂၀) ဒၞါဲ ပ္ဍဲကွာန်ဂမၠိုၚ် ဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးမန်ဂှ်ဏောၚ် ဂွံတီလဝ် နူရဲဒေသတအ်ရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သ္ပက္ဋိုပ်တုဲ ကိစ္စပကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂှ် နဗွဲဂကောံ ဟဂွံဟီုဂးတက်ကျာ လုပ်သၞောဝ်ဏီ

သွက်ဂွံပကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် မလုပ်ရုဲမာဲတံမာန်တုဲ နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သ္ပက္ဍိုပ် ပညဳပညပ်အာရောၚ် ဟီုဓမံက်လဝ်ဂှ် စဵုကဵုစိုပ်အခိၚ်တ္ၚဲချူပရိုၚ် မေ ၂၇ ဏံ နဗွဲဂကောံ ဟဂွံဟီုဂးတက်ကျာညးသ္ကံ လုပ်သၞောဝ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူကဵုညးတာလျိုၚ်ဗော်မဆေၚ်တံ ဟီုထ္ၜးလဝ်ကဵုရ။

Read More »

နကဵုဂရာန်လိၚ် အကွက် ၃၀ သၞာံဂှ် ကမ္ပဏဳရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL က္လိဂွံအခေါၚ်သုၚ်စောဲတိ ၁၃၀၀ ဨကပြၚ်

ရုၚ်စက်တိဗိလာတ်မတ်မလီု MLC မသိုၚ်ကၠောန်လဝ် ပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ရးမန်ဝွံ နကဵုဂရာန်လိၚ် အကွက်ပွိုၚ် ၃၀ သၞာံ အလန်ပထမ၊ ဂွံလဝ်အခေါၚ်စကာတိ ဗၞတ် ၁၃၀၀ ဨကပြၚ် ပ္ဍဲအပိုၚ်ဂအုံကွာန် ခဒုၚ်ဂစေပ်/ကွာန်ၚ္ၚာၚ် တုဲရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

ကိစ္စဟီုပ္တိတ်လဝ် ၁/၃ ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သောၚ်က္လး

ပ္ဍဲကဵုလိက်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ် ကုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် MAU ပိဗွိုၚ် အပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ ၂၉ ဂှ် အခန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟေၚ် ဒးအာက္ဍိုပ်ကၞောတ်အထောတ်တုဲ လ္တူကိစ္စဟီုပ္တိတ်လဝ် ၁/၃ နွံမံၚ်ဂှ် ညးလျိုၚ်ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် ကေၚ်ကာဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဝေန်လှ သောၚ်က္လးကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

က္ဍိုပ်ဒမၠမန်ဆာန်တံ လုပ်ဖျေံလွဟ်ဏောၚ်

ဂကောံဒမၠ က္ဍိုပ်နာဲမန်ဆာန် မချဳဒၟံၚ်ပ္ဍဲဂတှေ် ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ တွဵုရးမန်ကဵု ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ရးတၞၚ်သြဳဂှ် ဂိတုမေ (၇) မံက်ဏအ်မ္ဂး လုပ်ဖျေံလွဟ် ပ္ဍဲတံဒပ် ခမရ (၂၈၀) ရးတၞၚ်သြဳဏောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူညးမဂွံလဝ်ပရိုၚ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မွဲရ။

Read More »

ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် ဒှ်တၚ်ဆိုအ်ဗဇၞော်ကဵုဇြဟတ်

ကြဴနူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵုဗစိုပ်လိက်စၞောန် ကုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် MAU ဗွိုၚ်ပိဗွိုၚ် ကိစ္စစပ် ကဵုကဏ္ဍပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟေၚ် ဒးအာက္ဍိုပ် ပ္ဍဲအခန်ပၠတရဴ နဗ်ၜတ်ပိဂအုံ မွဲဂအုံတုဲဂှ် ပရေၚ်ဂွံကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော်လေဝ် ဒှ်အာတၚ်ဆိုအ်ဗ ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရောၚ် ညးစၞးကမ္မတဳ ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် တံ ဟီုဂးအိုတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် တိနူဌာနအလဵုအသဳ က္လေၚ်သၠးကဵုလဝ်ဂှ် နွံ ၁၆၀၀၀ ဨကပြၚ်

ပ္ဍဲ (၁၀) ပွိုၚ်ဍုၚ် နွံပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏအ် တိ ဒပ်ပၞာန်ကဵု ဌာနနာနာအလဵုအသဳတအ် သီကေတ်တုဲ က္လေၚ်ကဵုဂှ် နွံ ၁၆၀၀၀ ဨကပြၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူညးတာလျိုၚ်မွဲတၠ (နူဂကောံကမ္မတဳ ဖန်ဖက်ပရေၚ်တိ တွဵုရးဍုၚ်မန်) ရ။

Read More »