ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မာံပိုန် (page 6)

Tag Archives: မာံပိုန်

ကျူယှေန်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်တၚ်ကော်ဆဴ သွက်ပရေၚ်ပညာကောန်ၚ္ၚာ်

မာံပိုန် – ပယျာံသဝ်တ္ၚဲ (၃း၀၀) နာဍဳ စိုပ်အခိၚ်ဗလးဘာရ။ ကွးဘာတံဂှ် ကောံဂၠောဲတိတ်ကၠုၚ်နူခန်ဗ္တောန်လိက်ဘာတုဲ

Read More »

ကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲအခေါၚ်အရာမၞိဟ် က္ဆံၚ်ကွာန်အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်

ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ (၁၀)၊ သၞာံ၂၀၁၄ ဂှ် ဂကောံမဟာဇန်မန် ကေုာံ ဂကောံဒေသဂမၠိုၚ် ဗၞတ် (၁၁) ဂကောံတအ် ပံၚ်တောဲတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ စၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲအခေါၚ်အရာမၞိဟ်အလုံဂၠးကဝ် ဒၞာဲဘာကံပလိုၚ်၊ ကွာန်ကံပလိုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်၊ တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရ။

Read More »

သိုၚ်ခၞံဒဒန်ကွာန်ကံလေဝ်ကဵုလဝ်ကတိပါၚ်ကီုလေဝ် ဟွံဒှ်သိုၚ်ဏီ

ဒဒန်ဆု လုပ်ကွာန်ကံလေဝ် မၞုံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် လီုလာ်ကြပ်ခရိုဟ်မံၚ် ဗွဲမလောန်ဂှ်ရ နူညးစၞးကၠတ် ထဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတံမွဲက္ဆံၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်တုဲ နူကဵုဋ္ဌာနဝန်ဇၞော် အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် မဆေၚ် စပ်တံ

Read More »

ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဆဵုဂဗဗွဲပလး

ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲထဝ်မန်ကဵု သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ဥူအုမ်မျေအ်တံ ဆဵုဂဗတက်ကျာ ဗွဲပလး ပ္ဍဲကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ပါ ၂၂ အခိၚ်နူဂယး

Read More »

ဂကောံရာမညဓမ္မာစရိယကောံဓရီု ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် (၁၀) တၚ်

သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၆ သၞာံ၊ ဂိတုဘဒ် (၁၀) စွေက်၊ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၁၈) သၞာံ ၂၀၁၄ ဂှ် ဂကောံရာမညဓမ္မာစ ရိယ (ဗဟဵု) ကေုာံ ဂကောံသၚ်နူပွိုၚ်ဍုၚ်ဂမၠိုၚ် သ္ပကောံဓရီုသဳကၠဳ စပ်ကဵုပရေၚ်ကေၚ်ကာသာသနာမန်နာနာသာ် အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

မိုၚ်ဂတိုဟ်တၟံ နွံဗ္ဒဲါဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ညံၚ်သ္ဂောံဒေံါဇူကဵုဂှ် ညးဒေသတံ နွံပၟိက်

ဟိုတ်နူအသိၚ်မိုၚ် ဖံက်ဂတိုဟ်မံၚ်တၟံ ပ္ဍဲကဵုဒဵုဘာဂြိုပ် မၞုံပွဳပွူဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်တုဲ သ္ၚိဒၟံၚ်၊ ဘာဗ္တောန် လိက် ကေုာံ ဘုတ်ဘာ၊ ကျာ်စေတဳဂမၠိုၚ် ချဳဓရိုက်တုဲ စဵုကဵုကရောန်အာနွံရောၚ် ညးဒေသလ္တူဍုၚ်ကျာ်မြဟ်လ္ၚဵုတံ ဟီုထ္ၜးအိုတ်ရ။

Read More »

အခိုက်ကၞာပြဝေဏဳမန်တြေံ ပူဇဴဗဝ်သၟုတ်လ္ၚီ

သက္ကရာဇ်ဍုၚ် (၁၃၇၆) သၞာံ ဂိတုဘတ်ပေၚ် (၁၅) မံက်ဂှ် ကောန်ဂကူမန် ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာဂမၠိုၚ် ဇၟာပ်ပ္ဍဲဍုၚ် ကွာန်တအ် ပြာပ်တိတ်အာ ဇရေၚ်ကျာ်ဘာအိုတ်တုဲ ဗ္ဂိန်ကဵုဒါန် သ္ပပူဇဴဗဝ်သၟုတ်လ္ၚီ ဂြုဂြုဂြီုဂြီုအိုတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲကဵုလိက်ပရိုၚ်အလဵုအသဳဂှ် ထ္ပက်စုတ်မုက်လိက် ဘာသာကောန်ဍုၚ်အရၚ်ရောၚ်

စပ္တံနူဂိတုအဝ်ဂါတ် သၞာံ ၂၀၁၄ ဏအ်မ္ဂး နူကဵုအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် သွက်ဂွံတက်ပ္တိတ်လိက်ပရိုၚ် (မွန်ပြည်နယ် ကိုယ်ပွားသတၚ်းစာ) နွံတုဲ အပ္ဍဲကဵုလိက်ပရိုၚ်ဂှ် သီုထ္ပက်စုတ်မုက်လိက် ဘာသာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

တ္ၚဲဟံသာဝတဳလီုပေၚ် (၂၅၇) သၞာံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကံကြိက် တိုန်စိုပ်လၟိဟ်လ္ၚီပြၚ်

မာံပိုန် – ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုၚ် (၁၃၇၆) သၞာံ၊ ဂိတုပသာ် (၈) စွေက်၊ တ္ၚဲဗုဒ္ဓဝါ၊ စၟတ်တ္ၚဲ (၂၁-၅-၂၀၁၄) ဂှ် နူကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲဟံသာဝတဳလီု ပွိုၚ်ဍုၚ်ကံကြိက်တံ က္ဍိုက်ပ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ် အသေအဟာန် ဗှ်ဗၞုဟ် တ္ၚဲဟံသာဝတဳလီု ပေၚ် (၂၅၇) သၞာံ

Read More »