ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မာံသုတ (page 3)

Tag Archives: မာံသုတ

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ပၞောဝ်ကဵု ကွာန်/အရာပ် နွံမံၚ် ၆၇ ဂှ် ဟွံဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲ ၄၁ ဒၞါဲ

မာံသုတ – ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်၊ တွဵုရးကရေၚ်ဂှ် ဖအုံကွာန်/အရာပ် နွံ ၆၇ တုဲ အပ္ဍဲဂှ် လၟိဟ်ၜိုတ် ၄၁ ဒၞါဲဂှ် ဟွံဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲရ သာ်ဝွံ ညးစၞးဂမၠိုၚ် နူဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP မလုပ်ပြိုၚ်ပေါဲရုဲမာဲတံ ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် IMNA ပ္ဍဲကဏ္ဍ ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်ဂှ်ရ။

Read More »

သမ္မတကဵု သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်ပၞာန် သွက်ဂွံဆဵုဂဗ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ချိၚ်တ္ၚဲဟွံဂွံဏီ

မာံသုတ – သွက်ဂွံထပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCA မာန် သမ္မတ၊ သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်ပၞန်တံကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကဆံၚ်သၠုၚ်တံ

Read More »

သိုၚ်ခၞံကၟိုန်ဍာ် ၜဳသြၚ်လောန်မ္ဂး တွဵုရးမန် ကဵုကရၚ် ဒးဒုၚ်ဘဲဍာ်ဂၠိုၚ်

မာံသုတ – ဖျေံလဝ်အစဳအဇန်သိုၚ်ခၞံကၟိုန်ဍာ် ပ္ဍဲၜဳသြၚ်လောန်ဂှ် တွဵုရးမန်ကဵု ကရေၚ်တံ အန္တရာယ်ဘဲဍာ်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ဒှ်မာန်မံၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံသွက်ဂွံတီ ရန်တၟံတုဲ ပ္ဍဲကဵု ဂိတု

Read More »

သွက်ဂွံထိၚ်ဒဝ်အာ အာဲကၟာဲယေန်သၞာၚ်ဂှ် ကိစ္စဇၞော်မံၚ်ကီုဏောၚ် နာဲဟံသာဟီု

သဘၚ်စှေ်ဘာ ကွိၚ်ကွိုက်ယေန်သၞာၚ်မန် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ခရိုၚ်ကာမ္မရဳ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်သၚ်ခလူရဳ၊ ဒၞာဲဌာန်ဒတန်ယေန်သၞာၚ်မန် ကွာန်ဝၚ်ကဂှ် ဒု-ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာလေဝ်တိုန်စိုပ်တုဲ သွက်ဂွံထိၚ်ဒဝ်အာဲကၟာဲယေန်သၞာၚ်မန်ဂှ် ကိစ္စ ဇၞော်မံၚ်ဏောၚ် ညးဟီုဏာဂလာန်ရ။

Read More »

DVB စလးကဵု TV ကောန်ဍုၚ်အရေၚ် ပွိုၚ် ၁၅ မဏေတ်ရောၚ်

စနူကဵုဂိတုမေ ၁၁ ဏံတုဲ ဌာန်ရုပ်ရမျာၚ် DVB (ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ) စဗလးမံၚ်ကဵု TV ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ပွိုၚ် ၁၅ မဏေတ်ရောၚ်ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ထ္ပက်စၟတ်တဲပရေၚ်ဒါအ်ပန်ပှော်ပ္ဍဲတ္ၚဲကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ဏီ နာဲဟံသာဟီု

သွက်ဂွံကၠောန်ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဌာန်ဂတဏံ တၚ်တုပ်စိုတ်ဟၟဲဏီကီု၊ ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ၜါလ္ပာ်တံ စေဝ်ပၞောန်ဒပ်ပၞာန်သွက်ဂွံဒဂေတ်ဗက် ဟွံချိုတ်ပၠိုတ်ဏီကီုတုဲ သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်မွဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲကၟိန်ဍုၚ်တေံဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ဏီ ညးအာက္ဍိုပ် NCCT နာဲဟံသာ ဟီုရ။

Read More »

မူဖေဝ်ဒရေဝ်ဒှ်ကၠုၚ်မ္ဂး ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ် ပြဟ်ပြေဟ်ကၠုၚ်ဏောၚ် အမာတ်မန်ဟီုကဵု သမ္မတအမေရိကာန်

အပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်လၟုဟ် ပလေဝ်မံၚ်သၞောဝ်ဥပဒေဂှ် ယဝ်ရ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တုဲ ကိတ်ညဳကဵုမူဖေဝ်ဒရေဝ်မ္ဂး လၟေၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်အလုံဍုၚ် ပြဟ်ပြေဟ်ကၠုၚ်ရောၚ် အမာတ်မန် ဒံက်တာ ဗညာအံၚ်မဵု အဃောဆဵုဂဗကု သမ္မတအမေရိကာန်အိုဗာမာဂှ် ဟီုဂးဏာလဝ်ရ သာ်ဝွံညးဟီုလဴကဵု ဋ္ဌာန်ပရိုၚ် ဗၠးၜးမန် IMNA ရ။

Read More »

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဂကူမန် နာဲထဝ်သောန် အာယုက် (၉၈) သၞာံ စုတိ

ဥက္ကဌဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် MDP / ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳကောန်ဂကူမန် MNDF ကေုာံ နယကဇၞော်ဂုဏ်တၟေၚ် ဗော်ကောန်ဂကူမန် ညးမဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဂကူမန် နာဲထဝ်သောန် (နိုၚ်ထွန်းသိန်း) အာယုက် (၉၈) သၞာံဝွံ နကဵုယဲမၞိဟ်ဇၞော်ဟေၚ် စုတိအာ ဒၞာဲသ္ၚိဍုၚ်လ္ဂုၚ်

Read More »

ရဲဍုၚ်ခေါဇာ ၄ တၠ ကလေၚ်ဗၠးတိတ်နူတဲ ဂကောံရပ်မၞိဟ်အာတ်သြန်

ဂကောံရပ်လွဟ်မွဲက္ဍိုပ် tတံၚ်ရပ်ဏာရဲဍုၚ်ခေါဇာ ၄ တၠ ပွိုၚ်ကြပ်မွဲဂိတုတုဲ ပ္ဍဲဂိတု အံက်တဵုဗာ ၄ ဂှ် ရဲရပ်မၞိဟ်အာတ်သြန်တံ ကလေၚ်ဗလးယျရောၚ်

Read More »

ဒပ်အလဵုအသဳကဵု DKBA တံ စွံစိုတ်သၠဲသၠဲလးလးသောၚ်ကလးအာညိဂှ် နာဲဟံသာဗတိုက်ဖအောဝ်

အကြာဒပ်အလဵုအသဳကဵု DKBA ဒှ်ဒၟံၚ်ပေဲါဗတိုက်လၟုဟ်ဏံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ၜါလ္ပာ်တံ စွံစိုတ်သၠဲသၠဲလးလးတုဲ ညံၚ်ဂွံသောၚ်ကလးအာညးသ္ကံဂှ် ညးက္ဍိုပ်ဂကောံဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCCT နာဲဟံသာ

Read More »