ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မာံအံၚ်ထူနာၚ်

Tag Archives: မာံအံၚ်ထူနာၚ်

ဂလာန်ပတှေ်ဂှ် စိုပ်မံၚ်အဆံၚ်သုညရောၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် DPN ဟီု

ပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳ အလန်ဆဋ္ဌမ ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (Peace Commission) အလဵုအသဳ ကုာံ ညးစၞး DPN နူ UNFC တံဂှ် တ္ၚဲဏံ အဝ်ဂါတ် ၁၀ ဖါနူဂယး ၉ နာဍဳ ကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဌာနဗဟဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံ ပရေၚ်သၟဟ်န်ကောန်ဂကူ (NRPC) ပ္ဍဲဂၠံၚ်ယှိုဲလဳ ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တုဲ အဆံၚ်ဓဝ်ပတှေ်ဂှ် စိုပ်မံၚ်သုညရောၚ် သာ်ဝွံ ခူဥူရာ ညးမဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (DPN) နူကဵုဒပ်ပံၚ်ကောံယူအေန်အေပ်ဇြဳ ဟီုပ္တိတ်ဏာ ပ္ဍဲဂလာန်ပံက်ပေါဲသဳကၠဳဂှ်ရ။

Read More »