ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မာံအံၚ်ထူနာၚ်

Tag Archives: မာံအံၚ်ထူနာၚ်

စပ်ကဵု NCA ဂှ် ဟိုတ်နူကၠိုဟ်လဝ်အောန်ဂှ်ရ ကမၠောန် JMC ဟွံဂြိပ် သ္ကိုပ်ပၞာန်သဝ်အာၚ်ဇြက်ဖိုဝ်ဂး

စပ်ကဵုပရေၚ် NCA ဂှ် ဟိုတ်နူတီကၠိုဟ်လဝ်အောန်ဂှ်ရ ကမၠောန် JMC ဂှ် ဍေံဟွံအံၚ်ဇၞးလောဲလောဲ သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ပၞာန်သဝ်အာၚ်ဇြက်ဖိုဝ် ဒုဥက္ကဌ (၁) JMC-U ဟီုဂးကၠုၚ် ပ္ဍဲကောံဓရီု ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် Joint Ceasefire Monitoring Committee-JMC-U မရနုက်ကဵု ၁၂ ဝါရ။

Read More »

ညးကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဆဵုဂဗဂှ် အရၚ်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဒှ်မာန်

ညးကဵုကသပ်ကၟိ်န်ဍုၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဥက္ကဌ ဌာနဗဟဵုပရေၚ်သၟဟ်သၟန်ကောန်ဂကူ ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (NRPC) ကဵု ဂကောံညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုဥက္ကဌဗဟဵု နာဲဟံသာ က္ဍိုက်ပ်တံ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၁) မံက် ဒေါဝ်တ္ၚဲ ၁၂ နာဍဳဂှ် ဆဵုဂဗညးသ္ကံ ပ္ဍဲရုၚ် NRPC နေပျဳဒဝ်တေံရ။

Read More »

ထ္ပက် NCA တုဲ အပ္ဍဲပွိုၚ် ၂ သၞာံဏံ ဒဒှ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် ထုဲဂၠိုၚ်တိုန်ခ္ဍၚ် သာၚ်ကျဝ်ညောအ်ဂး

ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေံါပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ်တုဲ အပ္ဍဲကာလပွိုၚ်ၜါသၞာံဏံ ဒဒှ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် ထုဲကၞာန်ဂၠိုၚ်တိုန်ခ္ဍၚ်ဏောၚ် သာၚ်ကျဝ်ညောအ် ညးလုပ်အဝေါၚ် ဂကောံညးအုပ်ကာ UPDJC ကမ္မတဳပံၚ်တောဲသဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကၟိန်ဍုၚ် ဂးရ။

Read More »

ဂလာန်ပတှေ်ဂှ် စိုပ်မံၚ်အဆံၚ်သုညရောၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် DPN ဟီု

ပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳ အလန်ဆဋ္ဌမ ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (Peace Commission) အလဵုအသဳ ကုာံ ညးစၞး DPN နူ UNFC တံဂှ် တ္ၚဲဏံ အဝ်ဂါတ် ၁၀ ဖါနူဂယး ၉ နာဍဳ ကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဌာနဗဟဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံ ပရေၚ်သၟဟ်န်ကောန်ဂကူ (NRPC) ပ္ဍဲဂၠံၚ်ယှိုဲလဳ ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တုဲ အဆံၚ်ဓဝ်ပတှေ်ဂှ် စိုပ်မံၚ်သုညရောၚ် သာ်ဝွံ ခူဥူရာ ညးမဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (DPN) နူကဵုဒပ်ပံၚ်ကောံယူအေန်အေပ်ဇြဳ ဟီုပ္တိတ်ဏာ ပ္ဍဲဂလာန်ပံက်ပေါဲသဳကၠဳဂှ်ရ။

Read More »