ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မုဟ်ဒုန်

Tag Archives: မုဟ်ဒုန်

ရဲကွာန်မုဟ်ဒုန်တံ ဟွံပေၚ်စိုတ် လ္တူဥက္ကဌကွာန်

မိလျးထဝ် – ပ္ဍဲကွာန်မုဟ်ဒုန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ခၟိုၚ်ဂှ်ဝွံ စပ်ကဵုဥက္ကဌကွာန်ဖျေံလဝ်တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲကိစ္စ ကွဳလိုန်ဓါတ်ဇီုဒးတုဲ မၞိဟ်ဒးဒုၚ်ဇီုတံ သီုဒးကဵုအလေဲဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟွံပေၚ်တဴစိုတ် လ္တူတၚ်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ဥက္ကဌကွာန်ဂှ်ရ။

Read More »