ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မှာထေရ်ပါလိတ၊ ဘာဓာတ်ကျာ် ရးဇြာ

Tag Archives: မှာထေရ်ပါလိတ၊ ဘာဓာတ်ကျာ် ရးဇြာ

ကဵုတှေ်ကဵု ဟွံကဵုတှေ် ပၠိုက်ဏောၚ် (ခ)

ဂလာန်မ္ၚိုဟ်ဟ်ကြံၚ်ကြံၚ် ဂံၚ်ဂံၚ်ထတ်ထတ် ၜေတ်လတ်တိတ်နူပါၚ် “သဘၚ်သဳကၠဳသ္ၚိကၠတ်” ဗကဍတ်ပြၚ်ၚ် ကလၚ်ဒးကတောဝ် မုက်ဂေါဝ်ရာၚ်ဆာဲလေဝ်နွံ၊ မုက်အောဝ်ထညောန် ကဟောန်ကဟေဲ မတ်ပလေဲလေဝ်နွံ အဟောန်အဟေဲ ထေဲထေဲပၞတ်ပၞတ် မတ်ဍာဲလေဝ်နွံ မၞိဟ်ဒးဂၞပ်တုပ်စိုတ် ထံက်ဂလာန်လေဝ်နွံ၊ အမာတ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်ကီု ဝန်ဇၞော်မည် နာဲအံၚ်ထဝ်၊ အ္စာမည်ဖဝ်ချဝ်၊ အ္စာဘာနာဲမၞိက်ရတ်၊ အမာတ်ဍောတ် နာဲအံၚ်ရတ်ဒှ်တံကီု ပါလုပ်လပါ်ဝန်ဇၞော်တခေၚ်၊ ပေၚ်ပေၚ်ကၟိုဟ်ကၟိုဟ်ရ။

Read More »