ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ရူပါဗၠဲ

Tag Archives: ရူပါဗၠဲ

အ္စာ/အ္စာၝောံ တက္ကသိုလ်နဲပညာမတ်မလီုတံ ကၠောန်သ္ပပရေၚ်ချဳဓရာၚ်ဇုက်သုတ်ဍီု

သွာၚ်ဗွိုၚ်ကမၠောန်တုပ်ဒၟံၚ်ဖိုဟ် ဟိုတ်နူသမၠုၚ်ကဵုအဆံၚ်တာလျိုၚ် ဟွံညဳသၟဟ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၁) အ္စာ/အ္စာၝောံဂမၠိုၚ် ၜိုတ် (၆၀) ပြၚ် နူတက္ကသိုလ်နဲပညာမတ်မလီု စၚ်လဝ်တဆိပ်သြိုဟ် ဇုက်သုတ်ဍီုတုဲ ကၠောန်ကၠုၚ်ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ပ္ဍဲမုက်ဘာတက္ကသိုလ်နဲပညာ မတ်မလီုရ။

Read More »

ပံက်ကမ္မတဳဓလိုက်တမ်ရိုဟ်တွဵုရး ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်

ဂိတုဂျူလာၚ် (၇) တုဲကၠုၚ်ဏံ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပံက်စွံကမ္မတဳဓလိုက်တံရိုဟ်တုဲဣရရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ် ကေုာံကမ္ပဏဳဂမၠိုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »