ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: လညာတ်ပါ်ပါဲ (page 3)

Tag Archives: လညာတ်ပါ်ပါဲ

မုမန်ပိုဲသ္ဒးကၠောန်ထေက် ပ္ဍဲအခိၚ်ကာလတ္ၚဲဏအ်

လျးထဝ် (ကောန်ရာမည) အဝ်သတေလျာ (လၟေၚ်-၁) အလာံဂကူ အခိၚ်စိုပ်ကၠုၚ်ဂိတုမာ်မွဲစွေက်မ္ဂး မန်ပိုဲညးမဆာန်ဂကူတအ် တၟအ်ညးအဲဂွံတိုန်သတိ စိုတ်ဒှ်တိုန်ထေက်ကဵုမဒးသ္ပပရေၚ်ယိုက်ဂုန်ဗှ်ဗၞုဟ်ညးတမၠာ ဨကရာဇ်ပိုဲ၊ ညးတၠအစောန် သရာဲ သ္ဂံၚ်ဂကူပိုဲ၊ ဇုဇဗဴလပိုဲညးမကလိလောန်အာတုဲတအ်ဂှ် အိုတ်ရ။ တ္ၚဲဂှ် မဒှ်တ္ၚဲဂကူမန်ပိုဲ စပ္တန် ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ(ဗဂေါ) နူကဵုသက္ကရာဇ်သာသနာ ၁၁၁၆ တေံရောၚ်။ မာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲဂကူမန်ဂှ် ဇၟာပ်ကောန်မန်စၟတ်သမ္တီဂိုၚ်ကေတ်ပၠုပ်လဝ်ပ္ဍဲဂၠံစိုတ်အိုတ်ရ။ မဒှ်တ္ၚဲထ္ပက်လဝ်တိုၚ်တၟအ် သွက်ဂကူမန်ပ္ဍဲလိုက်ဂၠးတိဏအ်လေဝ် ဟီုစဂွံကီုရ။ တ္ၚဲကောန်သ္ဘာၚ်တ္ၚဲဂကူမန်ဂှ် မဒှ်တ္ၚဲပ္တိုန်ဂုဏ် စရာဲဂကူ၊ မဒှ်တ္ၚဲကေတ်စဂုန်စရာဲပ္ဍဲလိုက်ဂၠးတိဝွံရောၚ်။ သာ်ဂှ်ရ ဂကူမန်ပိုဲကၠောန်သ္ဘၚ်တ္ၚဲဂကူမန် ဒှ်ကၠုၚ်လၟေၚ်ၚ်သၞာံတုဲ သၞာံ ၂၀၁၂ ဝွံ ဂွံလၟိဟ်အလန် ၆၅ ဝါပေၚ်ကၠုၚ်ရ။ တ္ၚဲဂကူမန်ဂှ်စပတန်ကၠုၚ် နူသက္ကရာဇ်ခရေတ်သၞာံ ၁၉၄၇ တေံဒှ်ကီုရလေဝ် ပ္ဍဲပွိုၚ် ၁၅-၁၆ သၞာံဂှ် ဟွံမံက်ဂတဝ်မၞိဟ်ဟွံကၠောန်(ဝါ) မၞိဟ်ဟွံဂံၚ်ကၠောန်(မၞိဟ်ကၠောန်နွံကၠာရလေဝ်ဟွံဂံၚ်ဗၟံက်)။ လက်ကြဴဏအ် …

Read More »

ဝေါဟာ “ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်”တ္ၚဲဏအ်ဂှ် ဘပဠမံၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်

သုတေဇ – လပှ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မကတဵုဒှ်မံၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်ဗမာတ္ၚဲဏအ်ဂှ် မစိုပ်မံၚ် ဂၠံၚ်တရဴ ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲဍာံကွေံရဟာ။ အယောၚ်လာပွပြံၚ်လှာဲဝွံ တုပ်ညံၚ်ကလၚ်စခိုဟ်ကွေံကီုလေဝ် ပကတိရုပ်ဂှ် စဵုကဵုဒးမိပ်သၠောၚ် ကွေံကွေံရောၚ် ဒှ်မာန်ဟွံသေၚ်ဏီရ။ ဟိုတ်ပရူမဂတဵုဒှ်မံၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်ဗမာ တ္ၚဲဏအ်ဂှ် ထေက်ကဵုဒးလ္ၚတ်ချူ၊ ဒးဟီုဂး၊ ဒးပါ်ပဲါရ။ ဆဂး ဆအယာံမာတ် ချူဟီုဂးမံၚ် အရာမဂွံဆဵုကေတ်လဝ်အပ္ဍဲ TV၊ ဂွံမိၚ်ကေတ်လဝ် အပ္ဍဲမဳဒဳယာ စပ်ကဵုပရူကိစ္စ ဗော် NLD ဇၞးမာဲ ၄၃ ဒၞာဲသၟးဂှ် ဟွံဍိုက်ပေၚ်ကွေံကွေံ။ ပရေၚ်တဴတက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် မဒှ်မံၚ်လ္တူဍုၚ်လ္ဂုၚ် ကဵု နေဝ်ပျေဝ်တဝ်တေံ သၟးဟေၚ်ရ။

Read More »

အနာဂတ်ဂတတွဵုရးဍုၚ်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ် သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်အာတွဵုရးဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ်

နာဲမာန် – ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ ကော်ခဴစဒၟံၚ်ခေတ်အဆက်က် ကၟိန်ဍုၚ်(ပြည်ထောၚ်စု)နွံကၠုၚ်ဗွဲမလံလရ။ ပွမကော်ခဴကၟိန်ဍုၚ်သာ်ဏံဂှ် ဗၠေတ်ဒၟံၚ်ကဵုပရေၚ်ဒဒှ်ရောၚ် အစာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဝှ်ကြံၚ်တံ ဟီုသ္ဂုတ်သွာတ်ရ။ အဓိပ္ပဲါညးတံဟီုဂှ် “ပွမဒှ်ကၟိန်ဍုၚ် ပံၚ်ကောံဟီုဂှ် မွဲဍုၚ်ကဵု မွဲဍုၚ်ပံၚ်ဗစပ်လဝ်တုဲ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ(ပြည်ထောၚ်စု)ကော်စရ။ အကာဲအရာ ဍုၚ်ဗၟာလၟုဟ်ဂှ် ဒက်ပ္တန်လဝ်ဗီုပြၚ် တွဵုရးဍုၚ်မွဲကဵုမွဲဟွံသေၚ်၊

Read More »

မၚ်ရံၚ်အခိၚ်ညိတုဲမှ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ လုပ်ဒေံါပန်ပှော်ထေက်ရောၚ် ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် သ္ပပေဲါသ္ၚဳဂၠိပ်

နာဲမာန် – ကြဴနူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဆဵုဂဗအလန်ဒုတိယ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်တုဲ ဇြဟတ်ဓရိုဟ် သွာၚ်နာနာ ကဵုကၠုၚ်လညာတ် သွက်ဂွံလုပ်ဒေံါပန်ပှော်မွဲအလန်ပၠန်ဂှ် နကဵု ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်တံ သ္ပပေဲါသ္ၚဳဂၠိပ်လ္တူအကာဲအရာတ္ၚဲဏံတုဲ မၚ်ရံၚ်အခိၚ်ညိတုဲမှ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

Read More »

အလဵုအသဳတၟိ (ဝါ) ပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တၟိဒးစွံသတိဇၞော်ဇၞော်

နာဲစိတ္တတၠမန် – တ္ၚဲဏံပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် နူကဵုကယျိုၚ်ပၞာန်ဂှ် လှာဲၜးထောံတုဲစိုပ်ကၠုၚ်ကဆံၚ်မၞိဟ်အုပ်ဓုပ် (ဝါ) နဒဒှ်ဂကူပၞာန်ဗၟာ ရာံတိတ်တံ ကလေၚ်အုပ်ဓုပ်ကောပ်ကာဲဍုၚ်ကွာန်ပၠန်ဂှ်လေဝ် ဒးပသတိဇၞော်ဇၞော်မွဲရ။

Read More »

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်(၆၅)ဝါ ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကၟိန်ဍုၚ်မန်ဗၟာ

နာဲမာန် – “(ဒိန် – ဒိန် – ဒိန်)”ဣဏံဂှ် ဒှ်ရမျှာၚ်ဂကောံဗေန်ခရာတံ ကဵု ကရောၚ်ပၞာန်ရပ်အလာံတံ အဃောဇက်တိုန်ဒၟံၚ် အသေအဟာန်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု(၆၅)ဝါ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုရ။ တုပ်ကဵုသာ်ဏံကီု ဂကောံပတိုန်စရာဲ ဇက်တိုန်နကဵုဗေန်ခရာ ကဵု ကရောၚ်ပၞာန်ရပ်အလာံတံဂှ် ဒၞာဲစၚ်ဗဟဵု

Read More »

ဂဥုဲဝိဝိၚ်ကဵုလညာတ်သမ္တီ

မန်ဒဵုဂူ – မၞိဟ်သုၚ်စေဲါဂဥုဲဝိဝိၚ် မပ္တံကဵုဘိၚ်ဘၚ်တံဂှ် လညာတ်ညာဏ်ဟုတ်ယအ်စှေ်အာတီတီရ။ ပရေၚ်ထတ်ယုက်လေဝ် အသိၚ်ဍိုန်စှေ်အာကီုရ။ သၟတ်မန်ပိုဲပ္ဍဲခေတ်ဏံ သုၚ်စေဲါကၠုၚ်ဂဥုဲဝိဝိၚ်တုဲ လ္ၚဵုတံထောံကမၠောန်ကၟိတ်၊ လ္ၚဵုတံထောံသ္ၚိဌာန်၊ ပြးနူကောန်ဇာတ်၊ အိန်ထံၚ်လီုလာ် ဒဒိုက်နာနာသာ် ကတဵုဒှ်တိုန် ပ္ဍဲညးမသုၚ်စေဲါဂဥုဲဝိဝိၚ်တံဂှ် သ္ဂောံဆဵုကေတ်ရ။

Read More »

တၠဂုဏ်အဇ္ဇ (ကော်) ဇြဝ်လာတ် ဟီုဂလာန်ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ (၂၀၁၂)

ကဵုဂွံဍိုက်ပေၚ်ကဵုမ္ၚဵုသီုညးဖအိုတ်ညိ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတအ်။ တၠဂုဏ်ဂှ် ဟိုတ်နူဒစဵုဒစးသၞောဝ်အုပ်ဓုပ်ဍုၚ် (၂၀၀၈) ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၀)တုဲ ဒးကၠုၚ်ထံၚ်ရ။ စိုပ်ထံၚ်တုဲမှ ဂွံတီကေတ် ဒဒှ်ရကောန်ဂကူမန်ပိုဲ အပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲကီု၊ ဒၟံၚ်ဍုၚ်သၟာၚ်ကီု၊ ဂကောံနာနာကီု နကဵုပူဂဵုကီု ခမဳသၚ်ကီု ဂကောံသၟတ်တအ်ကီု ကဵုကၠုၚ်ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ဂှ် လ္တူတၠဂုဏ်ဂှ် မိပ်စိုတ်တၚ်ဂုဏ်ဗွဲမလောန်ရ။ အဃောနွံပ္ဍဲထံၚ်တေံဂှ် ဂွံမိၚ်ကေတ် ကောန်ဂကူပိုဲဟွံဝိုတ်စ ဟွံထောံတၠဂုဏ်ပုဟ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်တုဲ မိပ်စိုတ်ဝိုတ်ကၠေံဟွံမာန်ပုဟ်။ ပဳတိဏံဂှ် ရှ်သာနွံ (စခိုဟ်)ကွေံကွေံရ။ သွက်တၠဂုဏ်ဂှ် စအာပဳတိဏံ မွဲအာယုက်ရ။ အခိၚ်တၠဂုဏ် နွံပ္ဍဲထံၚ်တေံဂှ်တှေ် တၠဂုဏ် ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်လဝ် နကဵုစိုတ်ဓါတ်မွဲဂှ် လ္တူကောန်ဂကူ လ္တူဂကောံ လ္တူသ္ကအ်ရဲ မၚ်မွဲအာသစ္စမာန်မံၚ်လၟိုန်ရ။ ဂလာန်စိုတ်ဓါတ်တၠဂုဏ် ဂွံမံၚ်ပ္ဍဲထံၚ်မာန် လ္တူအလဵုအသဳတအ် ဖျေံလဝ်ထံၚ်ဂှ် ဆအယာံမာတ်ကာယတၠဂုဏ်ဟေၚ်ရ ဍေံဖျေံထံၚ်ဂွံ။ စိုတ်ဓါတ်တၠဂုဏ်ဂှ် ဆလအ်မှ ဍေံဖျေံထံၚ်ဟွံဂွံပုဟ်။ …

Read More »

ဟွံပြေပြံၚ်တှေ် ဆက်ကြံၚ်မ္ၚိဟ်ရနွံ

တိမန် – အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဗၟာတ္ၚဲဏံဂှ် ဗီုကၠောန်ဝါတ်ကီု၊ ဗီုလဵုဆက်သရုပ်နိဂီုရောဂှ်လေဝ် ဂွံခါတ် အကာဲဝါတ်ဂါတ်မံၚ်ညိရောၚ်။ အဓိကဗွဲတၟေၚ် ညးမလုပ်ချဳဒရာၚ်မံၚ်နဇိုၚ်နတဲတံဂှ် သာတုဲတီဂၠိုၚ်ရောၚ်။ အကြာကြာဟွံပြေပြံၚ် တံၚ်ခယျကဵုကေတ်မံၚ်ညးသ္ကအ်ဂှ် ညးဟွံဂံၚ်ပတှေ်အဲ အဲဟွံဂံၚ်ပတှေ်ညး နွံဒၟံၚ် အပ္ဍဲအကာဲအရာဏံဏီဖိုဟ်ရ။

Read More »

ပေဲါဗတိုက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်

နာဲမတ်ဒိပ် – ပေဲါဗတိုက် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူဒုၚ်လဝ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ဂကူတုဲ ဒှ်ပေဲါဗတိုက်ဇမၠိၚ်မွဲရ။ ညံၚ်ရဴပေဲါဗတိုက် မွဲဍုၚ်ကဵုမွဲဍုၚ်ဂှ် တီသွဟ်ပြဟ်ဟ် ဟွံမာန်ရ။ ဟိုတ်နူဒှ်ပေဲါဗတိုက်ဇမၠိၚ်တုဲ ညးမကဵုအခိၚ်မာန် ညးမတီဍာန်ဒးဂှ် သဂွံအံၚ်ဇၞးဟေၚ်ရ။ ပေဲါဗတိုက်ဝွံ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဆဇြဟတ်မၞိဟ် ဇြဟတ်သြန်သၟး ဟွံက သီုအခိၚ်ပူဂဵုညးတံ ပါ်ပရအ်ကဵုမာန်မ္ဂး အံၚ်ဇၞးလောဲသွာရ၊ ဂၠံၚ်ဍာန်ပေဲါဗတိုက် မကွာ်မံၚ်ဂှ် ဒးရးခိုဟ်ဆာဲမ္ဂး အန္တရာယ်ဂှ်လေဝ် အောန် ကမၠောန်ဂှ်လေဝ် စိုပ်ဒတုဲပြဟ်ရောၚ် မိက်ဂွံဟီုရ။

Read More »