ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: လိက်ပရေၚ် (page 2)

Tag Archives: လိက်ပရေၚ်

သ္ပစၟတ်သမ္တီ (Recognition) စိုအ်

တ္ၚဲဏံ စပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မ္ဂး ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ မူမိက်သ္ဂောံဂွံမံၚ်ရော ယဝ်ရဟီုတှေ် မိက်ဂွံအခေါၚ်ဗၠးၜး သွက်ဂ ကူမန်၊ အခေါၚ်အရာ အဝဵုဂကူမန် မန်တံဖန်ဖက်ကောပ်ကာဲကေတ်တ်ရောၚ်ဂှ် ဒါတ်တိဟွံဗၠးအာရ။ ရန်တၟံသာ်ဂှ် တုဲ ညးက္ဍိုက်က္ဍိုပ်ကောန်ဂကူမန်တံလေဝ် ဂိုတ်ဂစာန်လုပ်ဒၟံၚ်ပေဲါဗတိုက်

Read More »

ဗဝ်သၟုတ်ဂၠုၚ်လ္ၚီ ပၠေၚ်လၞီသၚ်မန်

စိုပ်ဂိတုဘဒ် ၊ ဗြဲထတ်ကျာဍိုန် ၊ ဗ္ဂန်သၞကဵုတ္ၚဲ ကၠံဘာသာမွဲ ၊ ကောံဂၠောဲအာဘာ ၊ ညးအာဗဝ်သၟုတ် ညာတ်ညးကဵုညး ၊ ရပ်ထးဇၞောဝ်က္ဍိုၚ် ၊ စိုတ်ဂၠိုၚ်လၞီ (ဒွက်စှ်ၜါရာသဳမန်တြေံ)

Read More »

ဗှ်လိက်စိုအ်

နူတနေံတေံ အဃောသုၚ်ဒၟံၚ်ဍာ်လက်ဖက် အပ္ဍဲဆေၚ်၊ မိဿဟာဲမွဲ လုပ်ကၠုၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်တုဲ ကော်ဘိက်ညး သွက်သုၚ်ကီုရ။ ညးဂှ် ဒှ်မၞိဟ်စၞး တြးဒၟံၚ်လိက်ပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ် ပ္ဍဲကွာန်ပိုဲမွဲရ။ ညးကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် မသုန်စှော်အုပ်ဂှ် သှေ်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်တုဲ ဗက်သွံမံၚ်ရ။ ရဲဗှ်လိက်တံလေဝ် မွဲအလန်ကဵုမွဲအလန်

Read More »

ကျာ်ဇၞော်အ္စာဝိဇျှာန်၊ တၞံဆုဇၞော်မွဲတၞံ ဒေါမ်အာပၠန်

အခိၚ်ဗ္တံ (၁၀) နာဍဳ စၟတ်တ္ၚဲ (၃) ဂိတုဂျူလာၚ် သၞာံ ၂၀၁၄ (သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၆ သၞာံ ဂိတုခ္ဍဲသဳ ၈ မံက်) ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠဝိဇျှာန် (ယၟုသေံ အာစာတၠဝိဇျှာန်ဇေယဓမ္မ) စုတိစဴအာသွဝ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်ၜၚ်ကံက် (Bangkok General Hospital) အဒေါဝ်ဍုၚ်ၜၚ်ကံက်ရ။ အခိၚ်ဗ္တံဝွံ ပရိုၚ်တအ်ဂှ် ဟွံကၠောံအာဏီ၊

Read More »

ဂကောံမန် အလုံဍုၚ်အမေရိကာန် ဒက်ပတန်ပေၚ် ၂ဝ သၞာံ

MAA_20th_anniversary လောန်ကၠုၚ်ဂိတုဂျူလာၚ် ၄၊ ၅ တေံဂှ် ဂကောံမန်အလုံဍုၚ်အမေရိကာန်ကၠောန်ဗဒှ် သဘၚ်သဳကၠဳဇၞော်မရနုက်ကဵု ၂ဝ ဝါရ။ ကောံဓရီုဇၞော်ဂကောံဂှ် ကၠောန်ဒၟံၚ်မွဲသၞာံမွဲဒၞာဲမဒှ်ရ။ သၞာံဏအ်ဂှ် ဂကောံမန် ခဝ်ရဝ်လဝ်ဒဝ် (Mon Community of Colorado) ဒုၚ်သဇိုၚ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ပ္ဍဲဍုၚ် ဒိန်ဗာ(Denver) ရ။ သၞာံဏအ် ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီုဇၞော် ပေၚ်ကၠုၚ် ၂ဝ ဝါ သၟးဟွံသေၚ် ဒက်ပတန်ကၠုၚ်ဂကောံလေဝ် ပေၚ်ကၠုၚ် ၂ဝ သၞာံကီုရ။ သွက်ဂွံသ္ပစၟတ်သမ္တီ ဒက်ပတန်လဝ်ဂကောံပေၚ် ၂ဝ သၞာံတုဲ အဲချူလဴထ္ၜးကဵု ဝၚ်ဂကောံဗွဲခမၞောန်ညိရ။ စဒက်ပတန်ဂကောံ ဂကောံမန်အလုံဍုၚ်အမေရိကာန်ဂှ် ဒက်ပ္တန်လဝ်နူသၞာံ ၁၉၉၃ ပ္ဍဲဂိတုအံက်ဗာ ပ္ဍဲဍုၚ် Lafeyatte ပ္ဍဲတွဵုရးအေၚ်ဒဳယျာဏာ (Indiana) ရ။ နာဲသိုက်အံၚ် မဒှ်ဥက္ကဋ္ဌဂကောံကၠာအိုတ် …

Read More »

“မိပ်ဝိုတ်ဘဝ ဒူဇကုလ္ပကဵု ဒးဒှ်ဍိက်ပၠက်ညး”

နာဲလျးထဝ်(အဝ်သတေလျာ) – ပ္ဍဲဘာသာအရေဝ်မန်ပိုဲဝေါဟာရ “မိပ်” မွဲမဂှ်နွံကဵုမ္ၚဵုဗွဲမလောန်။ မံၚ်မိပ်၊ စမိပ်၊ အာမိပ်၊ ဝေၚ်မိပ်၊ ကၠောန် မိပ်၊ ဟီုမိပ် – မိပ် – မိပ် -မိပ် ဂှ် ကဵုအဓိပ္ပါယ်လ္ပာ်ခိုဟ်ဖအိုတ်။ မံၚ်မိပ်မံၚ်ဟာ?ယဝ်သၟာန်တုဲ ဂွံသွဟ်ဍေံ “မံၚ်မိပ် မံၚ်ရ” မ္ဂးဂွံကဵုအဓိပ္ပါယ်ပရေၚ်ထက်ယုက်ခိုဟ် – ကာယသိုက်သၠိၚ်။ မံၚ်မိပ်၊ စမိပ် – ခိုဟ်မံၚ်ရရောၚ်။ မၞိဟ်တှေ်တုဲ ဇၟာပ်မၞိဟ်နွံပၟိ်က်ခိုဟ်ဖအိုတ်ရ။ ဇၟာပ်ဂကူမၞိဟ်တအ်လေဝ်နွံပၟိက်သာ်ဏံကီုဖအိုတ်ရ။

Read More »

ဓါတ်ပၟတ်လလဳ ယဝ်ရပတိတ်နကဵုတၟံချးမ္ဂး

ဗညာအံၚ် – တောမ်ဍာ်ထၟာဲ “ဗွိုၚ်ဠာ Boiler” နကဵုတၟံချး Coal ၊ ဍာ်ကၞံတိုန်မ္ဂး သၟုဟ်ဍာ်ဂမ္တဴဂှ် ဗဂေတ်စက် “တာဗိုၚ် Turbine” ၊ စက်ဂေတ်တိုန် တောဲလဝ်ကဵု “ဒိုၚ်နမို Dynamo Generator” ဂှ် ဓါတ်ပၟတ်လလဳတိတ်ကၠုၚ်။ သ္ဇိုၚ်ဍေံဂှ် နကဵုသၟုဟ်ဍာ်ဂမ္တဴ ဗဂေတ်စက်တုဲ ပတိတ်ဓါတ်ပၟတ်ဂးရ။

Read More »

သဘၚ် ဒုၚ်တၠုၚ် ညးစၞးဂကူမန် နူၜါဍုၚ်

တိုၚ်ထဝ် – က္ဍိုပ်သကိုပ် ညးဍုၚ်မန်နူၜါဍုၚ် သေံကဵုဗၟာ ဗၞတ်ပန်တၠတံ ဟီုဂလာန်ပရေၚ်ဂကူ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပရေၚ်ပၠန်ဂတးရပ် လွဟ်တံဂှ် ဇၟာပ်ညးမဂွံမိၚ်ကေတ်တံ စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ ဆာန်ဍုၚ် ကတဵုဒှ်အိုတ်ရောၚ် ပတှေ်ကေတ်ပ္ဍဲစိုတ်ရ။

Read More »

မၞးဒှ်ကောန်ဂကူမန် ဟီုညိဂံၚ်ဂံၚ်

ဗညာအံၚ် – ကာလကံက်စရၚ်တၚ်နၚ် အလုံဍုၚ်ဏံမ္ဂး သၟာန် (၄၁) တၚ်နွံဒၟံၚ်ရောၚ်၊ ဒၞာဲခံက်အၚ်တၚ်နၚ်(၈)ဂှ်မ္ဂး “မၞးမုဂကူရော” သၟာန်နွံဒၟံၚ်တုဲ “အဲကောန်ဂကူမန်” ဂှ် ကဵုသွဟ်ဟီုကဵုဂံၚ်ဂံၚ်ညိအဴ။

Read More »

တရဴ ဂဳတမန် ၃၀ သၞာံ

ဗညာအံၚ် “သၠဆုသၠာပ်ပ်-ဒးကျာဗယာပ်ချဳ-ကျာၜဳလေဝ်ပိုက်မံၚ် -ရံၚ်အကးလေဝ် ကေဝ်ဇြုၚ်-စိုပ်ကၠုၚ်ဒၞာဲလဵုရော” ဒွက် တရဴ ဏံ ဇီုဇာပ်လျတ်လုပ်ပချဳကၠုၚ်ကောန်စိုတ်ပိုဲညးတံ လၟုဟ်မ္ဂး ပေၚ်စိုပ် ၃၀ သၞာံ၊ အစာချူဒွက် ဗညာသၟိၚ်-ဗွဲကြဴဏံ ညးတေံပြံၚ်သၠာဲယၟုကၞေဟ် ဗညာကွိၚ် -ဒွက်ဒဿနမွဲပိုဒ်ဏံ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုအခိုက်ရမျှာၚ်ဒွက်မန်တြေံတြဟ် ရဴသာ်ဏံ ဟိုတ်နူသ္ကိုပ်ဂဳတ

Read More »