ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: လိက်ပရေၚ် (page 3)

Tag Archives: လိက်ပရေၚ်

မူဟိုတ် ဗော်မန်တအ် ကျအာမာဲရော

ဗညာအံၚ် – ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံ အမာတ် စၞးဗော်မန်တအ် ဟိုတ်ဒးကျအာမာဲဂှ် ဒၟါနူ ဗော်မန် ဒှ်မံၚ် ၂ ဗော်တုဲ ကျအာမာဲဏောၚ် စွံအဓိကကဵုဟိုတ်ဂှ်တုဲ ဟီုဂးနွံမံၚ်ကီုလေဝ် နကဵုအဲ (ညးချူလိက်ဏံ) ပါဲကၠေံပရေၚ် ၂ ဗော်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲကဵု ဟိုတ်ဒးကျမာဲ နွံမံၚ်ဂလိုၚ်ဂှ် ဒၟါနူကောန်ဂကူမန် ဒေသကွာန်ရးတအ် လုပ်စုတ်မာဲ အောန်လောန်ဂှ်လေဝ် ပါမွဲတၚ်ကီုဏောၚ်ဂှ် မိက်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜးဏာရ။ က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ၂၀၁၅ ၊ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ပိုဲဏံ ၜိုတ်မၞိဟ် ဂွံလဝ်အခေါၚ်ကဵုမာဲဂှ် လုပ်ကဵုမာဲ သီုဖၟိုတ်ဟွံသေၚ်တုဲ ပ္ဍဲမၞိဟ်နွံကဵု အခေါၚ်ကဵုမာဲဂှ် မၞိဟ်ၜိုတ်ကဝက်ပြၚ်ညိ (၅၁.၃ တၟံကၠံ) ဟေၚ်ရ လုပ်စုတ်မာဲရ။ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ် …

Read More »

ကလေၚ်စိုပ်ပေဲါရုဲမာဲမွဲဝါပၠန် ဆဂး ပြသၞာသီလဝ်တိကၠအ်ဝါဗ္ၚ သှေ်ဇးမံၚ်ဖိုဟ်။

ဝဏ္ဏမာန် ပေဲါရုဲမာဲမွဲဝါပၠန် ပြသၞာတြေံ သှေ်မံၚ်ဖိုဟ် နူကဵုအသိၚ်အလိုန် မွဲဒမြိပ်တိကၠအ် ဒးဒုၚ်သီလဝ်ကဵုဘဲညးတၠအဝဵုပၞာန် တုဲကၠုၚ်တေံဂှ်တုဲ ညးတၠကၠအ် ထၜိုတ် ဒးဒုၚ်သီလဝ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်မွဲတၠ လရိုအ်သအိက်(ဟအိက်) ဟီုတိုန်သာ်ဝွံ

Read More »

ကျူယှေန်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်တၚ်ကော်ဆဴ သွက်ပရေၚ်ပညာကောန်ၚ္ၚာ်

မာံပိုန် – ပယျာံသဝ်တ္ၚဲ (၃း၀၀) နာဍဳ စိုပ်အခိၚ်ဗလးဘာရ။ ကွးဘာတံဂှ် ကောံဂၠောဲတိတ်ကၠုၚ်နူခန်ဗ္တောန်လိက်ဘာတုဲ

Read More »

ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ညးဍုၚ်ကွာန် ၃၄ ကွာန်တံ အခေါၚ်စုတ်မာဲဟွံမွဲရဟာ

သၟဟ်သၟန် – နာဲဝေန်ယှိုဲဂှ် မွဲလှေ်လေဝ် ဟွံကေၚ်စုတ်မာဲ ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲဏီရ။ နူကဵုဆဵုညာတ်စရၚ်မာဲသဇိုၚ်ဂှ် ဂွံစုတ်မာဲကီု

Read More »