ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဝဏ္ဏမာန်

Tag Archives: ဝဏ္ဏမာန်

အရာလဵုဂှ် ဒှ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ် သွဟ်ဍာံရော?

ဟိုတ်နူဓဝ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန် လီုလာ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ဂှ်တုဲ နူကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်၊ ဂကောံမဟာဇန်လ္ၚဵုတအ် ဂၠာဲကၠုၚ်သွဟ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်အိုတ်ရ၊ ပေရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟီုဂှ် ဗီုလဵုမှ ဒှ်ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ညဳသၟဟ်သွဟ်ဍာံဂှ် ဗော် ညးဗီုညး၊ ဂကောံညးဗီုညး ဓမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴ ဂၠာဲချပ်ဖန်ဇန်ဒၟံၚ် နွံကၠုၚ်ရ။

Read More »

ကၠာဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါဏံဟွံအိုတ်မ္ဂး ပတဴအာဂတဵုမုက်ဗ္စူတိ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါရောၚ်

ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါဏံ ကၠာဟွံအိုတ်မ္ဂး ညံၚ်ဂွံပတဴအာဂတဵုမုက်ဗ္စူတိ ဒၞာဲကၠောန်စၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဗဟဵု ပ္ဍဲကဵုကွာန်ထဝ်ပၠၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဖါအၚ်ဂှ်မာန် ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တံ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကော်ဘိက်ညးစၞးဗွိုၚ်မန်နာနာတုဲ ဂကောံမန်အဝ်သတြေလျတံ ကၠောန်ပေဲါသဳကၠဳမွဲရောၚ်

ဂကောံမန် ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ (Australia Mon Association Inc.) ကဵု တက္ကသဵု ကောန်ဂကူအဝ်သတြေလျာ (Australian National University) တံ ပံၚ်တောဲတုဲ သၞာံ (၂၀၁၈) မံက်တေံမ္ဂး သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပေဲါသဳကၠဳနွံဒၟံၚ်ဂှ် ကော်ဘိက်အာညးစၞးဗွိုၚ်မန်စုၚ်ၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူဂကောံဖန်ဇန်ပေဲါသဳကၠဳတံ ဟီုရ။

Read More »

ပ္ဍဲသဘၚ်ပံက်တိုက်ဗှ်လိက် ပါလိတဂှ် သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်ညဳသၟဟ် ဂကူမန်မွဲနွံ

ပ္ဍဲကဵုသဘၚ်စရိုဟ်ဍာ် တိုက်ဗှ်လိက် ပါလိတ ဂိတုမာ် (၃) မံက်တေံမ္ဂး ရန်ကဵုပရေၚ်ဂွံဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳ သာဂကူန်တုဲ ကၠောန်အာပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်ညဳသၟဟ် ဂကူမန် ပ္ဍဲဍုၚ်ကၟာဝက်မွဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

သၟတ်မန်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဘဝလီုအာကဵု ဂဥုဲၜူမာဲ

တ္ၚဲ ဂိတုဘတ် (၁၀)မံက်၊ အဝ်ဂေတ် (၃၁)ဂှ် ညးတြုံမၞုံအာယုက် ဗၞတ် (၅၀) သၞာံပြၚ် မွဲတၠ ကဵု ညးဗြဴအာယုက်ဗၞတ် (၅၀)သၞာံ မွဲတၠ ဂ္ဇအ်မံၚ် ပ္ဍဲတာဲကၚ် ကရပ်ရုၚ်ခရိုၚ်သဓီု(ဌာန်ဂအုပ်ခရိုၚ်သဓီု) တုဲ ဟီုဂးမံၚ်ညးသ္ကအ် သာသာ ကၠာမိၚ် ကဵု ဟွံမိၚ်ရ။

Read More »

သၟာပရိုၚ်မန် ချူဘာသာ အေၚ်္ဂလိက် နာဲလွဳဝၚ် (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) ပရေၚ်ဒဒှ် ဘဝသၟာပရိုၚ် နာဲလွဳဝၚ် မွဲဒကုတ် မွဲဒကဴ

အခိၚ်နူကၠာ ရုၚ်ဌာန်ပရိုၚ်မန် ဟွံဂွံဒုၚ်သၟဝ်သၞောဝ်အလဵုအသဳဏီ အဃောဖျေံဒၟံၚ်သ္ဇိုၚ် ရုၚ်ဌာန်ဒတန် ယေန်သၞာၚ်မန် ပ္ဍဲဝၚ် ကဂှ် ဇၟာပ်ကၠောန်သ္ပကောံဓရီုမ္ဂး၊ သၟာပရိုၚ် နာဲလွဳဝၚ် မွဲ ဒးကေတ်တာ လျိုၚ်ညး ကၠာဲအရေဝ် မန်-အေၚ်္ဂ လိက် လၟိုန်ရ၊ နာဲလွဳဝၚ် ဂှ် နူဘဝသၟာပရိုၚ် ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် ဂှ် ကေၚ်ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် အေဝ်ဒဳတာ မွဲတၠကီုရ။

Read More »

ဓဝ်ညဳသာဆိုအ်ဗမံၚ်ဂှ် ပံၚ်ကောံသဳကၠဳ ဒးသှ်ကလးညးသ္ကအ်ဟေၚ်

ဓဝ်ညဳသာဂကူမန်ကီု၊ အကြာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တအ်ကီု ဗွဲကြဴနူကဵုဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန် ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တအ် ဒှ်အာပရေၚ်ဆိုအ်ဗတုဲ လၟေၚ်ကမၠောန်ဓဝ်ညဳသာဂကူမန်ဂှ် ဆိုအ်ဗအာမွဲအခိၚ်ပၠန်ရ။

Read More »

သ္ၚဳဂၠိပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပ္ဍဲ ၂၀၁၆ ကဵု တရဴပ္ဍဲသၞာံတၟိ

MAU ပလေဝ်ပလေတ် သွက်ဂွံကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် (၈) ဝါ အကြာဂိတုမာတ်ချ် ၂၀၁၆ ဂှ် နူကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် MAU တအ် သွက်ဂွံကၠောန်အာ ကောံဓရီုဇၞော်နွံမံၚ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် တၚ်ရန်တၟံသွက်ဂွံပ္တဝ်အာက္ဍိုပ် အတိုၚ်ကောံဓရီုဇၞော်တုဲ ကၠုၚ် တေံ လးဖျေံလဝ် (၄) တၚ်နွံရ။

Read More »

ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်လ္တူသၞောတ်ဒက်ပ္တန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်တုဲ မူဝါဒပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်မွဲ ချူဓဇက်မာန်ကၠုၚ်

အနာဂတ်ကာလဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်တေံမ္ဂး အပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ သွက်ဂွံရပ်စပ်သုၚ်စောဲအာ ဘာသာမိ (ဘာသာမန်)ဂှ် သ္ပတိုၚ်တုဲ သှေ်ဘာသာဂကူတၞဟ် မပ္တံကဵု ဘာသာဗၟာ၊ ဘာသာကရေၚ်၊ ဘာသာပအိုဝ်ကဵုတၞဟ် ဟ်တံမ္ဂး သ္ပအာဘာသာပံၚ်တောဲရောၚ်ဂှ် ဖျေံသ္ပဏာဒတန် ပ္ဍဲကဵုသဘၚ်သဳကၠဳ သၠာဲဂတးလညာတ်ပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန် ကၠောန်ဏာပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲ (၁၇-၁၈/၁၂/၂၀၁၆)ဒၞာဲ ဍုၚ်ပါ်လၟိုၚ် ဇြပ်သုဓမ္မာဂှ်ရ။

Read More »