ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဝဏ္ဏမာန် (page 4)

Tag Archives: ဝဏ္ဏမာန်

အစဳဇန်ဟံၚ်ခၞိၚ်ဂှ် ဟွံအံၚ်ဇၞးဏီကၠာလေဝ် ပရောခၞိၚ်သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳဂှ် မံက်ပြာကတ်အာတၟာဂလိုၚ်

ပရေၚ်ကမၠောန်ဟံၚ်ခၞိၚ်သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳဂှ် ဥူသာန်လေန်တအ် ၜိုန်ဟံၚ်ပ္တိုန်ဟွံအံၚ်ဇၞးဏီကၠာလေဝ် ပရေၚ် ဝၚ်ခၞိၚ်သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳဂှ် မံက်ဂတဝ်အာတၟာဂလိုၚ်ရ။ ပရောပရာဟံၚ်ခၞိၚ်ဓမ္မစေတဳဂှ် ဟိုတ်နူမၞိဟ်တအ် စိုတ်လုပ်စဂၠိုၚ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ချူကၠုၚ်ပရေၚ်ခၞိၚ်ဓမ္မစေတဳဂှ် ဒဵုတ္ၚဲဏံဏီရ။

Read More »

စွံကဠာလိက် ဌာန်ပကောံရမျာၚ်ညးဍုၚ်ကွာန် သွက်ဂွံထံက်ထ္ၜး ကဵုကသပ် ကုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

ညးတာလျိုၚ်ပူဂဵုပ္ဍဲဗော် ယောၚ်ယာဒၟံၚ်တအ်ဂှ်ကီု၊ ပူဂဵုရောအ်ရေၚ်ဒၟံၚ် အပ္ဍဲကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူ မန်ကီု၊ ညးလ္ၚဵု ဍဵုဍိုက်သ္ပမာန်ဒၟံၚ် ကုညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ကီု၊ စပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီုဂှ် နကဵုညးဍုၚ်ကွာန် တအ်

Read More »

ကဵုဇြဟတ်ကဵု ပရေၚ်မန်ညိ မန်

အပ္ဍဲကဵုတိဍာ်တွဵုရးဍုၚ်မန် (ဝါ) အပ္ဍဲကဵုဒေသရးမန်ဝွံ ကောန်ဂကူဗၟာ၊ ကောန်ဂကူကရေၚ်၊ ကောန်ဂကူ ပအိုဝ် သာ်ဝွံ ကောန်ဂကူနာနာ တန်တဴဒၟံၚ်နွံရ။ အပ္ဍဲကဵုကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ဝွံ ပရေၚ်ကောန်ဂကူညးကဵုညး ဂှ် စပ္တံနူပရေၚ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်အခိုက်ကၞာကီု၊ ပရေၚ်ဇၞော်မောဝ်ပ္တိုန်

Read More »