ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: သၞံၚ်တိုၚ် (page 2)

Tag Archives: သၞံၚ်တိုၚ်

ပံက်တန်ဗ္တောန်အၚ်္ဂလိက် English Access Microscholarship Program အလန်ဒုတိယပၠန်ဏောၚ်

သၞံၚ်တိုၚ် – နူကဵုရုၚ်ကလုတ်အမေရိကာန် (ဍုၚ်လ္ဂုၚ်) ကဵုအထံက်ပၚ်ပရေၚ်အဇဳဇန် ပံက်တန်ဗ္တောန်အၚ်္ဂလိက် English Access Microscholarship Program အလန်ဒုတိယပၠန်ရောၚ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေန်ဗာ (၂၀) ဂှ်

Read More »

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဗဟဵုဏံ ညံၚ်ဂွံဒက်ပတိုန်အာ ပရေၚ်ညဳသာကောန်ဂကူမာန်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ နွံပၟိက်

သၞံၚ်တိုၚ် – ကြက်ကၠုၚ်စိုပ် ဂိတုမာ်မွဲစွေက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၉) ဝါ ဗဟဵုဏံဂှ် သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကဵု ဒေသတကအ်ခၟိုၚ်ဝွံ ညံၚ်ဂွံဒက်ပတိုန်အာ ပရေၚ်ညဳသာကောန်ဂကူမာန်ဂှ် ညးဒေသတံ နွံပၟိက်မံၚ်ရောၚ် ဂွံလ္ၚတ်

Read More »

ညးစိုတ်ထတ်ကဵု မိက်ဂွံစုတ်မာဲ ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်

သၞံၚ်တိုၚ် – အပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဝွံ ညးဟွံဂွံလဝ် တၞးသ္ကုတ်သက်သဳ အရၚ်ဂွံစုတ်မာဲဂမၠိုၚ်တအ် ဒှ်ဓဝိၚ်ဖေက်ဟွံဂွံအ ခေါၚ်စုတ်မာဲတုဲ ဒဵုကဵုတ္ၚဲသဝ်အခိၚ်ကၟာတ်ရုၚ်တ္ၚဲဏံ

Read More »

စၟတ်တဲသက်သဳညးတၠဆန္ဒမာဲဂှ် သွက်ညးမၜက်မံၚ်တရဴ ကဝ်မယှေန်အရာပ်တံ ဟွံပတိတ်ကဵုနွံ

သၞံၚ်တိုၚ် – စၟတ်တဲသက်သဳညးတၠဆန္ဒမာဲဂှ် သွက်ညးမၜက်မံၚ်တရဴ (မၞိဟ်ဟွံမွဲမံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိ) ရဲစိုပ်မံၚ်ဍုၚ်သ်အာၚ်တံဂှ် ကဝ်မယှေန် အရာပ်ကွာန်တံ ဟွံပတိတ်ကဵုဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

အလံၚ်အမာတ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် လုပ်ပြိုၚ်ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်မွဲတၠ ဒးဒုၚ်ထ်ၜးဆန္ဒ

သၞံၚ်တိုၚ် – ညးမဒှ်အလံၚ်အမာတ် နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် မလုပ်ပြိုၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် မိမျေအ်တာန်ဝွံ အခိၚ်စှှ်ေပရေၚ် စန်ဒက် သွက်ဂွံဇၞးမာဲဂှ် ညးဒေသအၚ်ဒၚ်တံ

Read More »

လိက်ဖ္တိုက်ဖ်ေအာဝ်လဝ်သွက်ၜိုဟ်လမ်ထာဝရ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗါ ၅ ဂှ် ကျာ်ဇၞော်ပါလိတ က္လေၚ်ရုပ်သီကၠေံ

သၞံၚ်တိုၚ် – ကိစ္စချူဗစိုပ်လိက်ဖ္တိုက်ဖ်ေအာဝ်လဝ်ဥက္ကဋ္ဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သွက်ၜိုလလမ်ထာဝရ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗါ (၅) ဂှ် နကဵုကျာ်ဇၞော် အ္စာမှာထေရ်ပါလိတ က္လေၚ်ရုပ်သီကၠေံတုဲ ဗော်ပၠန်ဂတးသီုဖအိုတ် ထ္ပက်စၟတ်တဲမှ နကဵု

Read More »

ကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵု နာဲတၠညး နုက်တိတ်နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲကဵုပ္ၚံက်ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံဝွံ အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်မွဲအခန်ကီုတုဲ လုပ်ဘိုၚ် ကၠောန်အာပ္ဍဲကဵုကာလပေဲါရုဲမာဲဏံရောၚ် နာဲတၠညး (ကမ္မတဳကေၚ်ကာဒေံါဇူနူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ)

Read More »

လိက်တၟအ်သီကလျာဏီဂှ် ကၠောန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရောၚ် ဂကောံသုတေသနဝၚ်မန် သ္ဂုတ်သွာတ်

သၞံၚ်တိုၚ် – ဂကောံသုတေသနဝၚ်မန်တံ ကၠောန်ပတုပ်လိက်တၟအ်မန်တြေံတြဟ်တံတုဲ သွက်ဂွံစွံပတန်အာ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ကိုပ်ကၠာအိုတ်ဏံ လိက်တၟအ်သီကလျာဏဳဟေၚ်

Read More »

တရဴကျာ်ဇၞော်အ္စာၜါဇကု အာတွံဓရ်ပညာ ပ္ဍဲဍုၚ်မ္ၚးအလန်ဏံ ဂွံသြန်ထံက်ပၚ် ၃ ကၠံကိုဋ်ဒကေဝ်ပြၚ်

သၞံၚ်တိုၚ် – စပ်ကဵုပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဂကောံမန်စိုပ်ဌာန်ဇမ္ၚောဲတအ် စိုတ်ကတိုၚ်ကၟိုဟ်ကၠုၚ်တုဲ ကဵုဒါန် ထံက်ပၚ်လေဝ်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်ရောၚ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ၂ ဇကုအဃောကလေၚ်စဴနူတရဴတွံဓရ် ထံက်ပၚ်ပညာ ကာ လဆဵုဂဗဍုၚ်မတ်

Read More »

ၜိုတ်ဂိတုုဒဳဇြေမ်ဗါမ္ဂး ပ္ဍဲဒေသတ္ကံခၟိုၚ် ဂွံပၟတ်ဏောၚ် သမ္မတကၟိန်ဍုၚ်ဟီု

သၞံၚ်တိုၚ် – ၜိုတ်ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗါ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံမ္ဂး ပ္ဍဲကဵုဒေသတ္ကံခၟိုၚ် ဂွံပၟတ်ဏောၚ်ဂှ် အခိၚ်မကၠုၚ်စိုပ်တရဴ လ္ၚတ်အကာဲအရာ ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သမ္မတကၟိန်ဍုၚ် ဥူတုၚ်ဇြုၚ် ဟီုဂးဏာရ။

Read More »