ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: သၞံၚ်တိုၚ် (page 3)

Tag Archives: သၞံၚ်တိုၚ်

ကမၠောန်ၜံက်ခဲါ ‘ဂတဵုတၟအ်’ ဒေသတ္ကအ်ခၟိုၚ်ဂှ် ပရဲတိတ်အောန်ရောၚ် တၠကတိုၚ်တံ ဟီု

သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲကဵုဒေသတကအ်ခၟိုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်၊ ကွာန်မုဟ်ဒုန်ဂှ် ကၠောန်ပတိတ်မံၚ် ဂတဵုတၟအ် သွက်ကောန်ၚ္ၚာ်တံ ဂွံ ဗ္တောန်ချူကှေ်လိက် လောန်ကၠုၚ်နူကဵုသၞာံဗွဲမလအ်တေံ

Read More »

ကၠောန်ဗဒှ်ပေဲါထ်ၜးပျး ပါန်ခဳကဵုပန်ပုတ် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု အလန်ကၠာအိုတ်

သၞံၚ်တိုၚ် – ဂကောံတၠပညာပန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု ပံၚ်ဗစပ်ကဵုဌာနပရေၚ်ယေန်သၞာၚ်တံတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ပေဲါထ်ၜးပျး ပါန်ခဳ (ကသူ) ကဵုပန်ပုတ် (ပန်းပု) လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု ဒၞာဲတိုက်

Read More »

ရဲစကဝ်မယှေန် သွံချေဝ်ၜါမတအ် ဒးဒုၚ်ရပ်

သၞံၚ်တိုၚ် – ဟိုတ်နူသွံချေဝ်ၜါမတုဲ ရဲကွာန်ဒဵုထောၚ်၊ ကံပှ်လှ် မၞုံပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်တအ် ဒးဒုၚ်ရပ်ထိၚ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုဋ္ဌာန်ဂအုပ်ခရိုၚ် မတ်မလီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဗၞတ် (၉) တၠရောၚ်

Read More »

သွက်ညးဒှ်မံၚ်ဝေဒနာမတ်တံဂှ် ကမ္ပဏဳ SCG ပါ်ကရေက်ကဵု ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲမတ်မလီု

သၞံၚ်တိုၚ် – သွက်ညးဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒှ်မံၚ်ဝေဒနာမတ် (မျက်စိတိမ်) တံဂှ် ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၈) ဂှ် ကုတၠဝေဒနာ (၁၅၀) တၠကီု စၟတ်တ္ၚဲ (၉) ဂှ် ကုမၞိဟ်ယဲ

Read More »

ဟိုတ်နူကၟိုန်ဍာ် ဟွံစိုပ်သၞောတ်တုဲ သၟာဗ္ၚပ္ဍဲတကအ်ၜိုပ်တံ ဒးမၚ်မွဲဒၟံၚ် သီုဓဝိၚ်

သၞံၚ်တိုၚ် – ကၟိန်ဍာ်နူကဵုအလဵုသဳကၠောန်လဝ်ကဵု ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် တကအ်ၜိုပ် (ဟၚ်္သာကွျန်း) ဂှ် ဟိုတ်နူကဵုဗွိုက်သၞောတ် ကဆံၚ်ဟွံစိုပ်တုဲ သၟာဗ္ၚတံ ဂွိၚ်ဖေက်ကၟိုန်ဍာ်ပိုတ် ဒးမၚ်မွဲဒၟံၚ် သီုဓဝိၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

အ္စာဘာကောန်ဂကူမန် ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်တအ် ဂွံမံၚ်သြန်ထံက်ပၚ် မွဲဂိတု ၂ လက်ဒကေဝ်ဖိုဟ်

သၞံၚ်တိုၚ် – စရိတ်ထံက်ပၚ်အ္စာဘာ-ဘာကောန်ဂကူမန် ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်တအ်ဂှ် မွဲတၠမ္ဂး ဂွံမံၚ်သြန်ဂိတု အတိုၚ်နူကဵု ဌာနပညာဗဟဵု ထံက်ပၚ်မံၚ် ၂ လက်ဒကေဝ်ဂှ်ဓဝ်ရရောၚ် ညးနွံလျိုၚ်အ္စာဘာဒေသတအ် ဟီုထ္ၜးရ။

Read More »

ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲဏံ တဆိပ်ၜိုပ်ဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်ဂှ်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်သ္ဇိုၚ်သၟဝ်တံ သွက်ဂွံထုဲထံၚ်ကဵုပရေၚ်စုတ်မာဲနွံ

သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲနဝ်ဝေန်ဗါ ၈ ဏံဂှ် တဆိပ်ညးစၞးနူဗော်မန်တံကီု တဆိပ်နကဵုပူဂဵုတံကီု သုၚ်စောဲလဝ် တဆိပ်ၜိုပ် ဖအိုတ်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်သ္ဇိုၚ်သၟဝ်တံ သွက်ဂွံထုဲ

Read More »

ဂကောံတၠဒါန်လ္ၚဵု သၠုၚ်ကဵုအသိၚ်ကွတ်ပရိုၚ် ကုဌာန်ပရိုၚ်ဒေသမန်

သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲကဵုဂိတုသေပ်တေန်ဗါဏံမံက်ဂှ် နူကဵုဂကောံတၠဒါန်လ္ၚဵု ပံၚ်တောဲကဵု ဂကောံကဵုတန်ဗ္တောန်ကွတ်ပညာ ပရိုၚ် Internews တုဲ သၠုၚ်ကဵုလညာတ်ကွတ်ပရိုၚ် ကု

Read More »

ရဲစောဲဂဗုတ် မွဲဝါလေဝ် ဟွံစိုပ်ရုၚ်တုဲ ကိစ္စဂဗုတ်တိကၠအ်ဂှ် ဟဂွံရပ်စပ် စဳရေၚ်ဏီ

သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲကွာန်(၉)တိုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ၊ တွဵုရးမန်ဂှ် ဒှ်ကယျာန်ဓဝါတ် ပရူတိကၠအ်တုဲ ရဲကၠအ် ဒးဒုၚ်စောဲဂဗုတ် (၁၉) တလတံ ၜိုန်စိုပ် ရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ကီုလေဝ် ရဲသ္ပအမှု စောဲဂဗုတ်ဂှ် မွဲဝါလေဝ် ဟွံကၠုၚ်ရုၚ်တုဲ နူရုၚ်

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပအပ်ကောန်ဒုဟ် ဂဥုဲၜူမာဲ ကုဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်မုဟ်ဍုၚ် (၂) တၠ

သၞံၚ်တိုၚ် – နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရပ်ဂွံသၟတ်သုၚ်စောဲ သွံရာန် ဂဥုဲၜူမာဲ ၂ တၠဂှ် ဂိတုအဝ်ဂေတ် ၂ရ ဏံ ကလေၚ်ပ်အပ် ကဵု ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ် အလဵုအသဳ ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဆက်ဆောံ ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ရ။

Read More »