ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: သၞံၚ်တိုၚ် (page 4)

Tag Archives: သၞံၚ်တိုၚ်

ဘာတန်ဒေါဝ် ကွာန်နာၚ်သၠုၚ် ကောန်ပျူတာ သီုကပေါတ်စက် ဒးအာကမၠတ်

သၞံၚ်တိုၚ် – ဘာတန်ဒေါဝ် ကွာန်နာၚ်သၠုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် အခိၚ်ဗ္တံကမၠတ်လုပ်အာ ပ္ဍဲဟဒမ်ရုၚ် (ရုံးခန်း) တုဲ ကောန်ပျူတာ သီုကပေါတ်ဆက်စပ်တံ ကၠေံအာရောၚ် ညးဒေသတံ ဟီုရ။

Read More »

ရန်ကဵုညးဗြဴမန်သ္ဂောံပါလုပ်ဗွိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂၠိုၚ်ၚ်မာန်ရောၚ် အလံၚ်အမာတ်ညးဗြဴမန်တံဟီု

သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲကၠောန်ဗဒှ်ဗော်ဇဳ၂၀၁၅ ဏံဂှ် လၟိဟ်အလံၚ်အမာတ်မၞိဟ်ဗြဴတံ ပါဂၠိုၚ်ကၠုၚ်တုဲ နကဵုအလံၚ်အမာတ် ညးဗြဴ မန်တံ လုပ်ပြိုၚ်ရုဲမာဲဂှ် ရန်ကဵုညးဗြဴမန်တံ သ္ဂောံပါ

Read More »

ပ္ဍဲကဵုကွာန်သ္ၚိကျာ က္ဍိုပ်ဒမၠ “မန်ဆာန်”ကဵု ပၞာန်မၚ်ကွာန်ဒှ်ပန်ညးသ္ကံ

သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲကဵုကွာန်သ္ၚိကျာ(ပ္ဍဲ)၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပါ်ခေါဇာ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၠုၚ်ကျာဂှ် ပၞာန်မၚ်ကွာန်ကဵုက္ဍိုပ်ဒမၠ “မန်ဆာန်” တံ ဒှ်ပေဲါဗ္တိုက်ညးသ္ကံတုဲ လ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်မၚ်ကွာန် ဒး

Read More »

ရဲဒစဵုဒစးရုၚ်စက်ချးတၟအ်အၚ်ဒၚ်တံဒးဒုၚ်စောဲလဝ်အမှုဂှ် က္လေၚ်ရုပ်သီရုပ်ထောံ

သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ ဒေသအၚ်ဒၚ် ကိစ္စမိယျဳဋ္ဌေ မဒှ်ဇာတိနူကွာန်သာဲဂြာံ ကေုာံ ကောန်ကွာန်သၞေဟ်ကြုက်ပိတၠတံ တေၚ်ပ္တိုန်လဝ်ဂဗုတ် ကုရဲဒစဵုဒစး ရုၚ်စက်ချးတၟအ်အၚ်ဒၚ် ဇရေၚ်ရုၚ်ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ညးမဆေၚ်ၜါလ္ပာ်

Read More »

ပရေၚ်ပြံၚ်ပဆုဲ ဝန်ဇၞော်ဂီုကၠီု၊ ပယျဵု ဍုၚ်မန်ဂှ် သ္ပဏာဒ္တန် ပ္ဍဲကောံဓရီု ကာမံက်တိုန် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး

သၞံၚ်တိုၚ် – သ္ဂောံပြံၚ်ပဆုဲဒၞဲါဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဂီုကၠီုကေုာံပယျဵု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နကဵုကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ကၠောန်သ္ပဏာကောံဓရီု ကာ မံက်တိုန် ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂေတ် (၂၁) ဏံတုဲ သ္ပကဵုဏာဒ္တန်ရ။

Read More »

ဘာအလဵုအသဳဗတောန်လိက်မန်ထေက် ညံၚ်ဂွံဗ္တောန်အာလိက်မန်ဂှ် အမာတ်မန်တံနွံပၟိက်

သၞံၚ်တိုၚ် – ပရေၚ်ဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳဂှ် လၟိဟ်ဘာကီု ကွးဘာတံကီု အောန်စှေ်ကၠုၚ်မံၚ်တုဲ ဘာနွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲ ကောန်ဂကူမန်ဂၠိုၚ် ဘာဗ္တောန်လိက်မန်ထေက်တံ

Read More »

ပွိုၚ်ဍုၚ် နွံပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်လ္ၚဵု ဍာ်ဂၠိုၚ်မံၚ်ဖိုဟ်

သၞံၚ်တိုၚ် – ဟိုတ်နူအသိၚ်ဗြဲဂူဟွံပိုတ်သ္ကုတ် ကေုာံ ဍာ်ဆၚ်နူဒဵုဂှ် ပ္ဍဲတွွဵုရးဍုၚ်မန် ဍာ်ဇၞော်တုဲ စဵုကဵုစိုပ်

Read More »

ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ခပဳထဝ် သၟတ်ဗြဴမွဲတၠ ကွဳပၟတ်ဇီုဒးချိုတ်

သၞံၚ်တိုၚ် – အခိၚ်ဗြဲဂူကရိုပ်စှေ်ဒၟံၚ်တုဲကၠုၚ်ဂျူလာၚ် ၁၈ ဂှ် သၟတ်ဗြဴမွဲတၠ ကဵု ကောန်ၚ္ၚာ်သၟတ်မွဲတၠ ညးၜါမွဲကွဳလိုန်ဓါတ် ဝွံ ပ္ဍဲကဵုတတ်ဂၠံၚ် ကွဳပၟတ်ဂှ် ကွဳပၟတ်ဇီုဒးတုဲ သၟတ်ဗြဴမွဲတၠဂှ် ချိုတ်သၠေက်အာလဝဲါဂှ်တုဲ

Read More »

ပေဲါဗှ်လိက်စံၚ် သုတေသနဝၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တြေံ ကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲဇြပ်မန် ဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ်

သၞံၚ်တိုၚ် – ပေဲါဗှ်လိက်စံၚ်သုတေသန ပရောဝၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တြေံဂှ် ဂိတုအဝ်ဂါတ် (၂၃)၊ ခ္ဍဲသဳ (၈) မံက်တေံမ္ဂး သွက်ဂွံကၠောန် ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲဇြပ်မန် ဍုၚ်ရေဝ်နွံရောၚ်

Read More »