ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: သၟဟ်သၟန်

Tag Archives: သၟဟ်သၟန်

ဗော်မန်တံ ပလေဝ်ပလေတ်စ သွက်ဂွံတိုန်ပေဲါသဳကၠဳပေန်လုၚ် (၂၁) ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ

အခန်ကၞာ ပေဲါသဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ (Internet)

ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်အလုံဍုၚ် ပေန်လုၚ် (၂၁) ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ ရန်လဝ် သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကဵုဂိတုမေ (၂၄) တေံဂှ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် (AMDP) ကေုာံ ဗော်ကောန်ဂကူမန် (MNP) တံ သွက်ဂွံတိုန်စိုပ်ဂှ် ဖန်ဇန်ပလေဝ်ပလေတ်မံၚ်ဣယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေံါထောံ နူကဵုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဗော်ၜါဂှ်ဣယျ

က္ဋိုပ်သ္ကိုပ်နူဗော်မန်တံ ဗီုတိုန်စိုပ်လဝ်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ ၂၀၁၆ ကွာန်ကံပှ်လှ် (MNA)

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ ပ္ဍဲကဵုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ဂှ် ဒေံါထောံဣယျရောၚ် ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကောံဓရီု ကမ္မတဳဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

Read More »

ကမ္မတဳဗဟဵု (၂) တၠကဵု ကမ္မတဳပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက် (၃) တၠ နုက်တိတ်နူဗော်ကောန်ဂကူမန်

လိက်နုက်တိတ် MNP ပွိုၚ်ဍုၚ်ကံကြိက် (Facebook)

ညးတာလျိုၚ် ဗော်ကောန်ဂကူမန် နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက် တွဵုရးဍုၚ်ကရေၚ် ကမ္မတဳဗဟဵု (၂) တၠကဵု ကမ္မတဳပွိုၚ် ဍုၚ် (၃) တၠတံဂှ် ဓဝ်ပတှေ် လ္တူက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဟွံမွဲဂးတုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၂၂) ဂှ် ပ္တိုန်လဝ် လိက်နုက်တိတ် နူကဵုဗော်ကောန်ဂကူမန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်တံဂှ် ဓမံက်ရုပ်ရဴ ဟွံမာန်ဏီ

ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ ၂၀၁၆ ကွာန်ကံပှ်လှ် (MNA)

ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုတၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ (၂၀၁၆) ဂှ် ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် အခိၚ်တ္ၚဲဏံတုဲ ဒးမၚ်မံၚ်အခိၚ်ညိညဂှ်ရ ဓမံက်ရုပ်ရဴဟွံမာန်ဏီရောၚ် ညးက္ဍိုက်ပ်ကမ္မတဳဖန်ဇန် ကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် ဟီုရ။

Read More »

ဗော်ကောန်ဂကူမန် ပြံၚ်သၠာဲဒၞာဲ ရုၚ်ဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵုရောၚ်

ရုၚ်ဌာန်ဂအုပ်ဗော်ကောန်ဂကူမန် မၞုံဂၠံၚ်ရာဇာဓိရာဇ် အရာပ်မျာၚ်သာယာ မတ်မလီု (MNA)

ရုၚ်ဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန် မပံက်လဝ် ပ္ဍဲကဵုဂၠံၚ်ရာဇာဓိရာဇ် အရာပ်မျာၚ်သာယျာ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ် မွဲဂိတုဏံ ပြံၚ်သၠာဲဒၞာဲတၟိတုဲ ပံက်အာရုၚ်ဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵုဒၞဲါတၞဟ်ခြာမွဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲကဵုကၠောန်ပရေၚ်ညဳသာဂကူမန်ဂှ် ဂကောံသၚ်တံ ပါလုပ်အာပၠန်ရောၚ်

ကျာ်ဇၞော်အ္စာမပါလုပ်ဒၟံၚ် အပ္ဍဲပရေၚ်ပညဳပညပ်ကိစ္စညဳသာဂကူလ္ၚဵုဂမၠိုၚ် (MNA)

နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုဥက္ကဋ္ဌ နာဲဟံသာ ပၠတရဴတုဲ သွက်ဂွံကၠောန်အာပရေၚ်ညဳသာဂကူမန် ဂွံပ္ညဳပ္ညပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန်မန်တံဂှ် ဂကောံသၚ်တံ ပါလုပ်အာပၠန်ရောၚ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ရာမညဓမ္မာစရိယ ဘဒ္ဒန္တသဳလာစာရ ဟီုမြော်ရ။

Read More »

ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် သ္ဂုတ်သွာတ် ဟွံတိုန်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်

ေကာံဓ႐ုီ ကမၼတ႘ေကၜာန္ဗဒွ္ေကာံဓ႐ုီေဇှာ္ပေရင္ဂကူမန္ (GS)

ဂိတုအဝ်ဂါတ် တတိယသတ္တဟဏံမ္ဂး သွက်ဂွံကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဂကူမန် ဒၞဲါဒေသတိဍာ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲခရိုၚ်မတ်မလီုနွံမံၚ်တုဲ ကောံဓရီုဂှ် နကဵုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် (AMDP) ဟွံဒှ်တိုန်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် အပ္ဍဲကောံဓရီုကေၚ်ကာဗဟဵုဗော်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကဆံၚ်ဒုဥက္ကဋ္ဌ လၟိဟ် (၁) ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ရုဲစှ်ခါန်ကၞက်ပ္တိုန်လဝ် နာဲတၠနန်

နာဲတၠနန် ဒုဥက္ကဌ ဗော်ကောန်ဂကူမန် (၁)

က္ဆံၚ်ဒု-ဥက္ကဋ္ဌလၟိဟ် (၁) ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် နကဵုဆန္ဒမာဲကမ္မတဳဗဟဵုတံ သ္ဂုတ်သွာတ်တုဲ ရုဲစှ်ပ္တိုန်လဝ် နာဲတၠနန် ကော် နာဲတေန်အံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပရေၚ်သၟာန်သွဟ်လိက် ဥတုက္ညၚ် အလဵုအသဳ ညံၚ်ဂွံသ္ပကဵုစၟတ်သမ္တီဂှ် အာတ်မိက်ပ္တိုန်ထ်ၜးအာရောၚ်

ကွးဘာမန်ဥတုက္ညၚ်တံ အဃောသှ်မံၚ်လိက်အလုံဒေသရးမန် (သစ္စခိုၚ်)

ပရေၚ်သၟာန်သွဟ်လိက်မန်ဥတုက္ညၚ်တံဂှ် အလဵုအသဳ ညံၚ်ဂွံစၟတ်သမ္တီကီု ဂွံကဵုအရီုအဗၚ်အတိုၚ်သၞောဝ်မာန်တံကီု ဂှ် နူကဵုဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန်တံ ပ္တိုန်လိက်ကုသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန်တုဲ အာတ်မိက်လဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကဆံၚ်ဥက္ကဋ္ဌ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်ဂှ် ဟွံဂွံရုဲစှ်သ္ပဒတန်ဏီ

FB_IMG_1461666264453

နူကဵုဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳမံက်တေံ ဥက္ကဋ္ဌ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် နာဲသိုက် စုတိအာတုဲကီုလေဝ် စဵုကဵုလၟုဟ် ကဆံၚ် ဥက္ကဋ္ဌဗော်ဂှ် ဟွံဂွံရုဲစှ်သ္ပဒတန်ဏီရောၚ် ညးတာလျိုၚ်ဗော်တံဟီုရ။

Read More »