ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: သၟဟ်သၟန် (page 3)

Tag Archives: သၟဟ်သၟန်

ဒၞဲါကၟာၚ်ဍုၚ်တြေံ ပ္ဍဲဍုၚ်သဓီုဂှ် သ္ဂောံၜံက်ခဲါဝၚ်ဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘူမိမာန် မၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ်အာရောၚ်

သၞာံဂတဂတတေံ ဂွံၜံက်ခဲါအာ ပရေၚ်သုတေသနဝၚ်ဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘူမိဂှ် နကဵုအစဳအဇန်အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ဒပ်ဒၞးလဝ်တုဲ မၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ်အာ ဒၞာဲကၟာၚ်ဍုၚ်တြေံ ပ္ဍဲဍုၚ်သဓီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဒကာတံဗွဲမဂၠိုၚ် ဒုၚ်တၠုၚ်ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲခမဳသၚ် ကလိဂွံတဆိပ်ကြာဓမ္မာစရိယ

သဘၚ်ဗဂိန်တဆိပ်ကြာ သာသနာဓဇ ဓမ္မာစရိယ မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မာန္တလေဝ်ဂှ် ခမဳသၚ်မန်တံ အာဒုၚ် ကေတ် တဆိပ်ကြာဂှ် ဒကာတံလေဝ် ဗက်အာဒုၚ်တၠုၚ်နကဵုကွဳစက်ဇၞော်ဇၞော်တံဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပေဲါပြိုၚ်လိက်ပတ်မန် ဟိုတ်နူကိတ်အာကဵုအခိၚ်သှ်လိက်ဘာအလဵုအသဳတုဲ ကွးဘာလုပ်ပြိုၚ်အောန်

ပေဲါပြိုၚ်လိက်ပတ်မန် စၟတ်သမ္တီတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၉) ဝါ ကဆံၚ်ဗဟဵုဂှ် အခိၚ်သွဟ်လိက်ကိတ်အာ ကဵုဘာအလဵုသဳတုဲ ကွးဘာလုပ်ပေဲါပြိုၚ်တံ လၟိဟ်အောန်အာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်စရိုဟ်ဍာ်ဘာ ဘာရာမညရဋ္ဌဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရောၚ်

သိုၚ်ခၞံပတန်ဂွံလဝ် ဘာပန်မ ပ္ဍဲဘာရာမညရဋ္ဌဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် အရာပ်မျာၚ်သာယျာ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဂိတုမာ် (၃-၄-၅) စွေက်ဏံမ္ဂး ကၠောန်သ္ပသဘၚ်မ္ၚဵုစရိုဟ်ဍာ်ဘာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပြဟ်ဟ်ဏံ ဒၞဲါဥက္ကဋ္ဌဗော်ဂှ် ဟွံဂွံချပ်ဇန်ညးသ္ကအ်ဏီ ညးတာလျိုၚ်ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးတံ ဟီု

ဥက္ကဋ္ဌဗော်ဂှ် ဒးရုဲစှ်ပတိုန်တွဵုကီုလေဝ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ဟွံဂွံချပ်ဇန်ညးသ္ကအ်ဏီရောၚ် ညးတာ လျိုၚ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအ လုံရးမန်တံ ဟီုကဵုသၞံၚ်တိုၚ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၉) ဂှ်ရ။

Read More »

ပတိုန်လိက်ဇရေၚ်သမ္မတကၟိန်ဍုၚ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံဒှ်တ္ၚဲကၟာတ်ရုၚ်ဗွဲမလုပ်သၞောဝ်

စၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံဒှ်တ္ၚဲကၟာတ်ရုၚ်ဗွဲမလုပ်သၞောဝ်ဂှ် ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ကဆံၚ် ရးဒေသဇၞော်၊ ကဆံၚ်တွဵုရးတံ ပတိုန်လိက်ဇရေၚ်သမ္မတကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံအာလ္ၚတ်ရုၚ်စက်တိဗုတ် SCG ပ္ဍဲဍုၚ်သေံဂှ် ကမ္ပဏဳ MCL ဘိက်ကော်လဝ် ခမဳသၚ်ကဵု ညးဒေသ

သွက်ဂွံအာလ္ၚတ်ရုၚ်စက်တိဗုတ် SCG ဍုၚ်လာံပုန် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံဂှ် ကမ္ပဏဳ MCL သိုၚ်ဒၟံၚ်ရုၚ်စက်တိဗုတ် ဍုၚ်ကျာ် မြဟ်တံ ဘိက်ကော်လဝ် ခမဳသၚ်ကဵု ညးဒေသနွံမံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကောံဓရီုလက္ကရဴအိုတ် သွက်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ပထမဂှ် အာစိုပ်ဒတုဲ

ကောံဓရီုလၟေၚ် မရနုက်ကဵု (၁၃) ဝါ မဒှ်ကောံဓရီု အလန်လက္ကရဴအိုတ် သွက်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ပထမတေံဂှ် ကၠောန်သ္ပ တုဲဒှ်အာ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂျာန္နဝါရဳ

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ညးစၞးအလံၚ်အမာတ် စရာဲဍာ်ဒ္ကေဝ်လီု (၅) တၠဂှ် နူဗော်ကောန်ဂကူမန် ပါလုပ်မွဲတၠ

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ညးစၞးအလံၚ်အမာတ် စရာဲဍာ်ဒ္ကေဝ်လီု (၅) တၠဂှ် နူဗော်ကောန်ဂကူမန် ပါလုပ်မွဲတၠရောၚ် ဂွံတီ ကေတ် နူရုၚ်ကဝ်မယှေန်ပါ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ကလောန်ရုဲစှ် ညးဇၞော်ကွာန်/အရာပ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် ကြပ်တုဲဒှ်အိုတ်ရ

ကလောန်ရုဲပ္တိုန် ညးဇၞော်ကွာန် (သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်) /အရာပ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးမန်ဂှ် ကာလလၟုဟ် ရုဲစှ် ကြပ်တုဲဒှ်အိုတ်ရဂှ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ် ညးတာလျိုၚ် ရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ပွိုၚ်ဍုၚ် ရ။

Read More »