Categories
ပရိုၚ်

ဍာ်ဟွံမွဲတုဲရဲဗ္ၚကရောတ်

နာဲမာန်

ဗြဲစဂူဂွံလအ်ဗၞတ်ပွိုၚ်မွဲဂိတုပြၚ်ကၠာလေဝ် ဍာ်ပ္ဍဲခံက်ဗ္ၚဟွံဒှ်ဏီတုဲရဲသၟာဗ္ၚတအ် ဒှ်အခက်အခုဲကဵုဍာ်ကှ်ကရောတ်ဒၟံၚ်အိုတ်ကီုရ။

သၟာဗ္ၚလ္ၚဵုဗြဲစဂူဂှ် ဂစာန်ဃရေက်ထဲလဝ်ပြဟ်ဟ်တုဲ လ္ၚဵုထဲလဝ်တုဲသီုကဵုတုၚ်လဝ်မလေဝ်နွံရ။ ထဲလဝ်တုဲဒဵုကဵုလၟုဟ်ဟွံဂွံဍာ်ဏီတုဲဒၞာဲထဲလဝ်တုဲတအ်ဂှ် တိကှ်ချောဲတိုန် သၟာဗ္ၚတအ်ဒးဆဵုထ္ဗဒၟံၚ်ကဵုပရေၚ်ဝါတ်ဍာ် ဟိုတ်နူဗြဲဟွံဂူရ။

“ဝါပိုဲတိဂၠိုန် (တိဟယိုဟ်) လေဝ် ဟွံဂွိုအ်ဍာ် ပၠောလဝ်လေဝ်တုဲယျ မလေဝ်တုၚ်လဝ်ဖိုဟ် မၚ်မံၚ် ဗြဲဖိုဟ် ယဝ်ဗြဲဏံဟွံဂူလအ်တှေ် တိကှ် ချောဲတိုန်ဏောဝ် နူလၟုဟ်ဂှ်လေဝ် ဒၞာဲလ္ၚဵု ချောဲတိုန်ဂၠုမံၚ်လေဝ်နွံ” သာ်ဏံညးတၠဝါဇိုၚ်ၜဳ ကွာန်တံၚ်ပိုအ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ်ဟီုထ္ၜးရ။

လ္ၚဵုဗွဲမအောန်တအ် ကၠောန်ကဵုဂၠဴတုဲ ဗြဲဂူဆက်မၚ်ကဵုဍာ်ဒှ်မှ ကၠောန်ဂွံကီုလေဝ် သၟာဗ္ၚခေတ် လၟုဟ်ဝွံဗွဲမဂၠိုၚ်ကၠောန်ကဵုစက်ဖၟိုတ်တုဲဍာ်ဟွံမွဲလေဝ် ဗီုပၟိက်စိုတ်ထဲကေတ်ဂွံဒၟံၚ်ရ။ ဟွံမၚ်ဍာ်မွဲသာ် ဗြဲစဂူဂှ် ထဲတုဲ ဗြဲဂူဆက်က်ဍာ်ဒှ်ဂှ် ညးတအ်ဂစာန်ကၠောန်ညံၚ်ဂွံတုဲပြဟ်အိုတ်ရ။

သၞာံဏံဝွံဟိုတ်နူထပ်လဝ်ဂိတုတုဲတၟော်ကဵုသၞာံတုဲကၠုၚ်တေံမ္ဂး ဒှ်ဒၟံၚ်ဂိတုဇှေ်ဖိုဟ်ရ။ ညးလ္ၚဵု ပတှေ်ကေတ်ဗြဲဗက်ဂိတုတုဲကၠောန်ဗ္ၚလေဝ်နွံ၊ လ္ၚဵု တီကေတ်အခါထပ်လဝ်ဂိတုတုဲကၠောန်အတိုၚ်လၟေၚ် ဂိတုသၞာံတုဲကၠုၚ်လေဝ်နွံရ။

ဝါဗ္ၚလ္ၚဵုကၠောန်လဝ်တုဲပြဟ် ဂြာတ်လဝ်မတုဲဟိုတ်နူဗြဲဟွံဂူဂှ် ဍာ်ကှ်ဒၟံၚ်လေဝ်နွံရ။ ယဝ်ဍာ်ကှ်လအ် ဗြဲဟွံဂူလအ်မ္ဂး ဝါဂြာတ်လဝ်မတအ်ဂှ် သွက်ဂွံချိုတ်ကှ်အာနွံရ။

ညးလ္ၚဵုရံၚ်ကဵုဒမြိပ်ဗြဲသၞာံဏံတုဲသီုကဵုကလၚ်ကေတ်ဂလာန်ဗေဒၚ်ဟောရာတော်လဝ် သၞာံဏံ ဗြဲအောန်ဒၟံၚ်တုဲအတိုၚ်ဝါဗ္ၚမွဲဂှ် စုတ်လဝ်သြောံပရဟ်ဖၟိုတ်လေဝ်နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.