Categories
ပရိုၚ်

သၞာံဏံ သၟာဗ္ၚတံ ဂွိၚ်ဖေက် သြောံတိတ်အောန်

မာံတဵုလွဳ

သြောံဓရာတ် ဂြာတ်လဝ် ပ္ဍဲတိဍာ်ဒယိုဟ်တံဂှ် ချိုတ်မံၚ်ကီု ဟိုတ်နူဒးတဵုဂြာတ်လဝ် လဇုဲမံၚ်ကီုတုဲ သၞာံဏံ သြောံတိတ်အောန်အာမာန်မံၚ်ဏောဝ်ဂှ် သၟာဗ္ၚ မၞုံအပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီုတံ ကတဵုဒှ်မံၚ်ဓဝိၚ်အိုတ်ရ။

“ဥတုက္ညၚ်ဂှ်လေဝ် ဂၠိၚ်သ္ၚောဲ၊ ဗြဲဂှ်လေဝ် ဟွံဂူတှေ် သြောံဂြာတ်လဝ် ချိုတ်အာတၟာဂလိုၚ်၊ ပ္ဍဲတိဍာ်ဒယိုဟ် သှေ်မံၚ်တၞဟ်တၞဟ်ဂှ်လေဝ် ဟွံဂံၚ်ဆက်ဂြာတ်ရပုဟ်၊ မလေဝ် ဆောံလေၚ်အာ တၟာဂလိုၚ်” သာ်ဝွံ သၟာဗ္ၚ နူကွာန်ဇိုၚ်ကျာ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်မွဲတၠ ဟီုရ။

“သွက်ဂွံဗဝ်မဗွဝ်ဂှ်လေဝ် ဍာ်ဟွံမွဲတုဲ ဗွဝ်ဟွံမာန်ဏီပုဟ်။ ဂွံပတမ်မဂှ် မဗွဝ်ဏံ ကိစ္စဇၞော်အိုတ်ရ။ လၟုဟ်တှေ် ကၠောန်ဗ္ၚလဇုဲနူသၞာံအာတေံ ၜိုတ်မွဲဂိတုရ” သာ်ဝွံ သၟာဗ္ၚလတူဂှ် ဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု ပလိုတ်ဂၠံၚ်ကာ လ္ဂုၚ်-မတ်မလီု ဝါကအ် (ဂေါ့ကွၚ်း) ကေုာံ ဝါကြုၚ်ထဝ် သီုဖအိုတ်တံဂှ် ဒှ်ဝါဍာ်ဒယိုဟ် သီုဖအိုတ်တုဲ တဵုမံၚ်သြောံ ဒစးဗြဲ သီုဖအိုတ်ရ။ ဝါလ္ၚဵုတံဂှ် တဵုမံၚ်သြောံ ပတမ်ကီုလေဝ် သၞာံဏံဂှ် ဟိုတ်နူဂှ် ဟိုတ်နူဗြဲဟွံဂူတုဲ သၟာဗ္ၚတံ ဒးတဵုမံၚ်သြောံထရာတ်အိုတ်ရောၚ်ဂှ် သၟာဗ္ၚ နူဝါကအ်မွဲတၠ ဟီုရ။

ဟိုတ်နူတၞံသြောံ မထရာတ်တံ ချိုတ်ဂၠိုၚ်တုဲ သွက်သ္ဂောံကလေၚ်တဵုတၟိဂှ်လေဝ် မဟွံမွဲဂှ်ရ သၟာဗ္ၚတံ ဒးဂၠာဲရာန်ကေတ်မံၚ် သြောံမ ၚုဟ်က္ဍၚ်က္ဍၚ်အိုတ်ရ။

“ပ္ဍဲတိဍာ်ဒယိုဟ်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ် တဵုသြောံဇၞော်ဒေသတံအိုတ်ရ။ ပတိတ်ဍေံလေဝ် ခိုဟ်ရ။ မသြောံဍာ်ဒယိုဟ် အလဵုအသဳတံ ပတိတ်ကဵုဂှ် နွံၜိုတ် ၄ ဂကူရ။ ဟွံကိတ်ညဳကဵု ဒေသဏံပုဟ်” သာ်ဝွံ သၟာဗ္ၚလတူဂှ် ဆက်ဟီုရ။

သြောံဇၞော် တဵုပ္ဍဲတိဍာ်ဒယိုဟ်တံဂှ် အာယုက်မၞုံ ၜိုတ် ၁၅၀ တ္ၚဲပြၚ်ရ။ သွက်သြောံဇၞော်တံဂှ် ဂပ်ဝ်နွံပၟိက်ကဵု ဗြဲခိုဟ်တုဲ တဵုလဇုဲအာ အာယုက်သြောံ ဟွံပေၚ်မ္ဂး ပတိတ်ဍေံအောန်မာန်ရောၚ်၊ နူဌာနဗြဲကျာလေဝ် သၞာံဏံ ဗြဲအိုတ်ပြဟ်မာန်ရောၚ်ဂှ် ဆိၚ်ဆလဝ် နွံရောၚ် သာ်ဝွံ ညးယိုက်ဝန် နူဌာနတဵုလွဳ ခရိုၚ်သဓီုမွဲတၠ ဟီုရ။

ပ္ဍဲတွဵုရးမန်မ္ဂး ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ကေုာံ ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီုတံဂှ် ဒှ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တဵုသြောံ ဂၠိုၚ်အိုတ်တုဲ၊ တိတဵုသြောံကသီု ပိ ဂအုံ မွဲဂအုံဂှ် ဒှ်တိဍာ်ဒယိုဟ်အိုတ်ရ။ ဗွဲမဂၠိုၚ် တဵုသြောံမထရာတ်အိုတ်ရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တိတဵုသြောံကသီု မၞုံ (၁၂၀ ၀၀၀) ဨကတုဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု မၞုံ (၁၀၀ ၀၀၀) ဨကရောၚ်ဂှ် သ္ဂောံတီကေတ် အတိုၚ်စရၚ် ဌာနစရၚ်တိတွဵုရးရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.