Categories
ပရိုၚ်

ဗမ်ဟတိုဟ်အာ ဂတးမုက်သၞေဟ်ကၚ် ဒပ်ဒဳကေဘဳအေ ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ

သူရိန်၊ ဂျူရဳဆာဲ – ပယျဵုသေံကဵု ဗၟာ၊ မ္ၚးဍုၚ်ကျာ်ပိ ဂတးမုက်သၞေဟ်ကၚ် ဒပ်ဒဳကေဘဳအေဂှ် နူဂယးပြဟ်ဏံ ဗမ်ဟတိုဟ်အာမွဲမရ။

အခိၚ်နူဂယးပြဟ် ၜိုတ် ၃ နာဍဳ ဂတမုက်သၞေဟ်ကၚ် ဒပ်ဒဳကေဘဳအေ ကရပ်တံၚ်ဝေၚ် ဂၠံၚ်အာဂြိပ်မာဲကသဂှ် ဟတိုဟ်အာရောၚ်ဂှ် ညးလ္ၚတ်ပရေၚ်ပၞာန်မွဲတၠ ဟီုရ။

“ဗမ်ဟတိုဟ်အာလေဝ်၊ မၞိဟ်ချိုတ်ကီု ဒးဝပ်ကီုဂှ် ဟွံမွဲပုဟ်” ဂှ် ညးဟီုရ။ ဗမ်ဂှ်ဂှ် နူဂကောံလဵု မၞိဟ်လဵုဟတိုဟ်ဂှ် အလဵုအသဳတံဂၠိုက်ဂၠာဲဟွံဂွံဏီရ။

မွဲအဆက်ဓဝ်ဂှ် လ္တူဍုၚ်ကျာ်ပိ အပ္ဍဲကဵု ရုၚ်စရၜေိုတ်တိဂှ်လေဝ် ဆဵုစုတ်ဗမ်မွဲမပၠန်ရ။ ဗဒါဲဂှ်ဝွံ ရုၚ်လဝကကဵု ရုၚ်စရဖတံလေဝ် နွံမံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ပ္ဍဲဗွိုၚ်ရုၚ်ဂှ်ဂှ် ၆ နာဍဳကဝက်တုဲတှေ် မၞိဟ်မ္ၚး ညးမွဲလေဝ် လုပ်ဟွံဂွံရပုဟ်၊ ဗမ်ဂှ်တှေ် ဒးဒှ်ဗမ် ကၠဟ်ဟပၠုပ်ရဒှ်မာန်” ဂှ် ညး ဆက်ဟီုရ။

ဟိုတ်နူကဵု ဗမ်ဟတိုဟ် ဆဵုမံၚ်ဗမ်တုဲ လ္တူဍုၚ်ကျာ်ပိကီု မ္ၚးဍုၚ်ကီုဂှ် နူအလဵုအသဳတံ ပတေၚ်ဟတိုန်လဝ်ဂၠီကၠီုရ။

တုဲကၠုၚ် အဝ်ဂေတ် ၁၂ ဂှ်လေဝ် လ္တူဍုၚ်ကျာ်ပိ ဒၞာဲရုၚ်စက်ပတိတ်ကဵုဒၟံၚ်ဇြဟတ်ပၟတ် သၟဝ်ထရန်စဖေါ်မာဂှ်လေဝ် ဆဵုလဝ်ဗမ်မွဲရ။ ဗမ်ဆဵုတ္ၚဲဂှ်ကီု ဟတိုဟ်အာတ္ၚဲဏံ ဆဵုတ္ၚဲဏံ သီုဖအိုတ်ဂှ် အစာတဲညးဂှ်ရောဂှ် ညးမွဲလေဝ် ဟွံတီဏီဖိုဟ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.