Categories
ပရိုၚ်

သၟာကမၠောန် ၂ ကိုဋ်ပြၚ် ဟွံဆက်အာယုက် သၟာကမၠောန်

လဝဳဝၚ်၊ ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပၞောဝ်ကဵုသၟာကမၠောန် ကောန်ဍုၚ်မ္ၚး ၉ ကိုဋ်ပြၚ် မကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ပတိုန်လဝ် လိက်ဂရၚ်ပ္တီ သ္ဂောံဆက်အာယုက် သၟာကမၠောန်ဂှ် ရ ကိုဋ်ပြၚ်ဟေၚ် ဆက်အာယုက်သၟာကမၠောန်တုဲ ၂ ကိုဋ်ပြၚ်ဂှ် ဟွံဆက်အာယုက်အိုတ်ရောၚ် နူဌာနဝန်ဇၞော်သၟာကမၠောန် ဍုၚ်သေံ လလောၚ်တြးဏာ ပ္ဍဲဂိတုမာတ်ချ် ၁၀ ဏံရ။ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၀ ဂှ် သၟာကမၠောန် ၉၃၂ ၂၅၅ တၠ ပတိုန်လဝ်စရၚ် သွက်သ္ဂောံဆက်အာယုက် သၟာကမၠောန်ကီုလေဝ် စဵုကဵုဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၈ အခိၚ်ဆက်အာယုက် စၟတ်တဲသၟာကမၠောန်အိုတ်ဂှ် သၟာကမၠောန် ရ၀၆ ၄၄၅ တၠဟေၚ် ဆက်အာယုက်တုဲ ၂၂၅ ၈၁၀ တၠတံဂှ် ဟွံဆက်အာယုက်အိုတ်ရ။

“အဲတော်ဆကေတ်တှေ် ပ္ဍဲသၟာကမၠောန် ဟွံဆက်အာယုက်တံဂှ် ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ နွံမံၚ် ၈၀-၉၀ တၟံကၠံရောၚ်” သာ်ဝွံ ညးမကဵုကသပ် ဂကောံအခေါၚ်အရာမၞိဟ် ကေုာံ ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ် နာဲ Andy Hall ဟီုရ။

အပ္ဍဲပွိုၚ်ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ မွဲဂိတုဟေၚ် ကဵုလဝ်အခေါၚ် ဆက်အာယုက် စၟတ်တဲသၟာကမၠောန်တုဲ ထပ်ဗပဵုကဵုအာယုက် ပွိုၚ်မွဲသၞာံတုဲ ဒးကဵုသြန်သေံ ၃၈၀၀ ၝာတ်ရောၚ် သၟာကမၠောန်မန် မဆက်လဝ်အာယုက် သၟာကမၠောန်မွဲတၠ ဟီုရ။

ပ္ဍဲဍုၚ်သေံဂှ် သၟာကမၠောန် ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ ၜိုတ် ၂ ပြကောဋိကိုဋ် ကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်အိုတ်ရောၚ် ညးမရီုဗၚ် ပရေၚ်သၟာကမၠောန်တံ ဆိၚ်ဆလဝ်အိုတ်ရ။ ဗွဲဗဂၠိုၚ်တံဂှ် ကၠတ်မံၚ်ဒၟံၚ် ဟွံလုပ်သၞောဝ်အိုတ်တုဲ ညိညဟေၚ် ရပ်လဝ်စၟတ်တဲကၠောံဍုၚ်အိုတ်ရ။

သၟာကမၠောန်တံဂှ် လ္ၚဵု ကလေၚ်စဴအာ ဌာန်ဒေသဇကုအိုတ်ကီု၊ လ္ၚဵုတံဂှ် ဟွံကဵုသမ္တီ တၠကမၠောန်တုဲ ဆုဲပြံၚ်အာဒၞာဲကီု၊ ဂွံမိၚ်ကေတ်ဒၟံၚ် ပရိုၚ်ကောဟာဟာလ ထပ်ကၠောန်ကဵု ၝာတ်သၟာကမၠောန်တၟိကီု၊ သွက်သ္ဂောံဆက်အာယုက် သၟာကမၠောန်ဂှ် လှုဲဟွံမွဲကီုတုဲ ဟွံဆက်အာယုက်သၟာကမၠောန်အိုတ်ရောၚ် ညးမကဵုကသပ်ဂှ် သ္ၚဳဂၠိပ်ဆိၚ်ဆလဝ်ရ။

သၟာကမၠောန်တံ ဟွံဆက်အာယုက်သၟာကမၠောန်ဂှ် ဒှ်ပွဗၠေတ်မှာမွဲရောၚ်၊ ဆက်အာယုက်သၟာကမၠောန်တုဲဟေၚ် ကၠောန်စၟတ်တဲကၠောံဍုၚ်မာန်ရောၚ်ဂှ် ဌာနဝန်ဇၞော်သၟာကမၠောန် လလောၚ်ပတိတ်လဝ် နွံရ။

“သၟာကမၠောန်ဗွဲမဂၠိုၚ်တံဂှ် ဟွံမိက်ဆက်အာယုက်အိုတ်ပုဟ်။ ဆက်အာယုက်တုဲတှေ် ဂွိၚ်ဖေက်ဒးကၠောန် စၟတ်တဲကၠောံဍုၚ်။ ညးတံဂှ် ဟွံတီပရူစၟတ်တဲကၠောံဍုၚ်အိုတ်ပုဟ်။ တုဲပၠန် ကၠောန်စၟတ်တဲကၠောံဍုၚ်ဂှ် ခရိတ်လေဝ် အိုတ်ဂၠိုၚ်” သာ်ဝွံ Andy Hall ဆက်ဟီုရ။

သွက်သ္ဂောံရပ်သၟာကမၠောန် ဟွံဆက်အာယုက်သၟာကမၠောန်တံဂှ် လၟုဟ် ကဵုလဝ်သမ္တီ ဌာနကောပ်ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ်ဍုၚ် တုဲယျရောၚ်ဂှ်လေဝ် လလောၚ်လဝ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြးဂှ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.