Categories
ပရိုၚ်

ဂွံဒှ် ဥက္ကဌ အာဇြဳယာန်ဂှ် ဒးကၠောန် ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ပ္ဍဲဍုၚ်ဇကုကၠာရောၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန်တံ ဟီု

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၄ ဏံ နကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ မိက်ဂွံကေတ်ဒၞာဲ ဥက္ကဌ အာဇြဳယာန်မ္ဂး သၞောတ်ထၜတ် ဍုၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ စှေ်စှေ် ညံၚ်ဂွံမံက်ဂတဝ်တိုန်ဂှ် ကိုပ်ကၠာ ဒးဒက်ပတန်အာရောၚ် သာ်ဝွံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် လုပ်/ဟွံလုပ် ပေါဲရုဲမာဲတံ ဟီုအိုတ်ရ။

ဒု - ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳ ကောန်ဂကူမန် နာဲၚိုဲသိၚ် ကေုာံ ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဝ် ကရေဇြဳ အလုံရးမန် နာဲၚိုဲသိၚ် ကော် နာဲဇၞူမန်
ဒု - ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳ ကောန်ဂကူမန် နာဲၚိုဲသိၚ် ကေုာံ ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဝ် ကရေဇြဳ အလုံရးမန် နာဲၚိုဲသိၚ် ကော် နာဲဇၞူမန်

အတိုၚ်လိခ်ကၞပ်ပဋိညာဏ် အာဇြဳယာန် ဓမံက်ပတိတ်လဝ်မ္ဂး ဍုၚ်မရေၚ်တၠုၚ်မံၚ် အခေါၚ်အရာမၞိဟ် စေအ်စေအ်ပေါတ်တ်ဂှ်ဟေၚ် သွက်သၞာံ ၂၀၁၄ ဏံ ဒုၚ်တဲကဵုဒှ် ဥက္ကဌ အာဇြဳယာန် ထေက်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဒု-ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကောန်ဂကူမန် ဟွံလုပ်ပြိုၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ နာဲၚိုဲတိၚ် ဟီုရ။

“ဟွံဒှ် ဍုၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဏီပုဟ်၊  ပံက်လဝ် အလဵုအသဳတၟိဂှ် တုဲမံၚ်ရ၊ ဆဂးဂှ် စပ်ကဵုအခေါၚ်အရာမၞိဟ် မွဲသာ် ဟွံဂွံကၠောန်ဏီပုဟ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

နကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် ဒှ်ဥက္ကဌ အာဇြဳယာန်ထေက် ဟီုကီုလေဝ် ယဝ်ရ ဟွံအာဂၠံၚ်တရဴ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမ္ဂး ဂွံဒၞာဲဏံ ဟွံမာန်ရောၚ်ဂှ် ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံဒေသရးမန် (AMDP) လုပ်ပြိုၚ် ပေါဲရုဲမာဲ နာဲၚိုဲတိၚ် (ကော်) နာဲဇၞူမန် ဟီုရ။

“ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဟီုဂှ် ဒှ်အၚပ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံရ၊ သွက်သ္ဂောံဂွံ ဒၞာဲဥက္ကဌ အာဇြဳယာန်မာန်ဂှ် နကဵုအလဵုအသဳတၟိ ဍုၚ်ပိုဲ အကာဲအရာ ညံၚ်ဂွံပြံၚ်သၠာဲအာ ဒးဖန်ကၠာရောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ပ္ဍဲဂိတုမေ ရ-၈ လောန်ကၠုၚ်တေံ၊ ဒၞာဲဍုၚ်ဂျာကာတာ နိဂီုဍုၚ်အေန်ဒိုဝ်ဏဳယျှာ၊ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် သဘၚ်သဳကၠဳဇၞော် ဍုၚ်အာသဳယျာန်ဂမၠိုၚ် မရနုက်ကဵု (၁၈) ဝါတုဲ ညးစၞးဍုၚ်ဗၟာတံ အာတ်မိက်ဂရၚ်ပ္တီ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ် ညံၚ်ဂွံကေတ်အာ တာလျိုၚ်ဥက္ကဌ အလန်ဇကု ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၄ ဏံ နွံတုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် အာဇြဳယာန်ဂမၠိုၚ် အဃောဗစာရဏာမံၚ် ကိစ္စဏံဏီရ။

လၟုဟ် ညးမဒှ်မံၚ် ဥက္ကဌ နကဵုဍုၚ်အေန်ဒိုဝ်ဏဳယျှာဂှ် ဒုၚ်တဲ ထံက်မံၚ်ဂလာန် ကုအလဵုအသဳဗၟာ မံက်ကၠုၚ်တၟိဏံရောၚ် သာ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵု သဘၚ်သဳကၠဳဇၞော် ဍုၚ်အာသဳယျာန်ဏံ လလောၚ်တြးလဝ် နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.