Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ညးစၞးအလဵုအသဳဗၟာတံ ထပ်ဆဵုဂဗပၠန်ရောၚ်

စၠန်ထဝ် – ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ဂကောံ ထမံက်ရုပ်ရဴ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ညးစၞးအလဵုအသဳတံ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၅ ဏံမ္ဂး ထပ်ဆဵုဂဗညးသကအ်ပၠန်ရောၚ်ဂှ် ပ္ဍဲကောံဓရီုကာတၟေၚ် ကမ္မတဳဗဟဵု ဖျေံလဝ်သကုတ်သွာတ်ရ။

ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁ တုဲကၠုၚ်တေံ ပဏာမတုပ်စိုတ်ထပက်လဝ်စၟတ်တဲဂှ် ပ္ဍဲကောံဓရီုကမ္မတဳဗဟဵုဏံ ကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်သ္ပဒတန်တုဲ ထပ်ဆဵုဂဗပၠန်ရောၚ် ဂွံတီရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပမာဏ အဃောထပက်မံၚ်စၟတ်တုဲ
“အလန်ဏံတှေ် ကေတ်ဓဝ်ၜိုဟ်လလံ ဇေတ်တ်ရဏောၚ်၊ နကဵုဗော်တံလေဝ် ဖျေံလဝ်သကုတ်သွာတ်တုဲဒှ်အာယျဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးက္ဍိုက်ပ် ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်မန် နာဲတေန်အံၚ် ဟီုရ။

နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ဒုဥက္ကဌ နာဲရဿ က္ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ ဒုသ္ကိုပ်ပၞာန်လျးဂကူ၊ ညးတာလျိုၚ်ဂကောံ က္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ဗဟဵု နာဲတၠညး၊ ဥက္ကဌခရိုၚ်ထဝဲါ နာဲဗညာလဴ၊ ညးအုပ်ကာခရိုၚ်သဓီု နာဲဨက သကိုပ်တံဒပ်လၟိဟ် (၁) ဒုသကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်သာန်အေ ကေုာံအပံၚ်ဖအိုတ် (၁၅) တၠတံ ပါလုပ်ပ္ဍဲဂကောံဏံရောၚ်။

ညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံဂှ် ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၃ ဏံမ္ဂး စတိတ်ကၠုၚ်နူဗဟဵုတေံတုဲ ဆဵုဂဗကဵု ညးစၞးအလဵုအသဳဗၟာ ပ္ဍဲဒၞာဲ Strand Hotel ဍုၚ်မတ်မလီုပၠန်ရောၚ် ညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုတံ ဟီုရ။

ညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် နာဲသဵုမျေတ်ဟီုဂှ် “ ပိုဲပတိုန်လဝ်ကဵု လ္ပာ်အလဵုအသဳတုဲယျ၊ ၂၅ ဏံ သွက်ဂွံဆဵုဂှ် ကလေၚ်လဝ်လိက်တုဲယျ၊ အလန်ဏံတှေ် ညးစၞးအလဵုအသဳ ပဵုတိုန် ၃ တၠဏောၚ်”ဟီုရ။

လ္ပာ်အလဵုအသဳဗၟာဂှ် ဒုညးက္ဍိုက်ပ်ထမံက်ပရေၚ်ၜိုဟ်ဟ်လလမ်ကဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် ဝန်ဇၞော်ဥူအံၚ်မေၚ်၊ ဥက္ကဌကမ္မတဳဖောအ်ဗြေဝ် ကွတ်တဲကွတ်စက် ဥူသဵုတိၚ်၊ ဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳစၟတ် (၁) ဥူဇြဝ်မေန်၊ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာအပ္ဍဲဍုၚ် ဥူခေန်ယဳ၊ ဒုဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာဒေသပယျဵု  ဥူဇြဝ်ဝေၚ်၊ နူဌာန ဥပဒေ (ရှေ႕နေချုပ်) ဥူထောန်ထောန်ဥူတံ ပါလုပ်ရ။

ဗွဲပဏာမ တုပ်လဝ်စိုတ်တေံဂှ် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုၚ်တဲထေက်ဟွံထေက်ဂှ် သ္ပကၠုၚ်ကောံဓရီုကာတၟေၚ် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵု စနူကဵု ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၁၈) ဒဵုကဵု (၂၂) ပွိုၚ် (၅)တ္ၚဲ သဳကၠဳလဝ်ရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳဗၟာ ၜါလပါ်ဆဵုဂဗလဝ် ပ္ဍဲဂိတု ဖေဖဝ်ဝါရဳ (၁) တေံတုဲ တၚ်(၅) တၚ်တုတ်စိုတ် ဗွဲပဏာမ ထပက်လဝ်စၟတ်တဲဂှ် (၁) ညံၚ်ဂွံဒေံါထောံ ပန်ပှော် သီုၜါလ္ပာ်၊ (၂) သွက်ဂွံရုဲစှ်ကဵု ညးစၞး ဂွံတက်ကျာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ကုကဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ကီု၊ သီုဂွံပညဳပညပ်တ္ၚဲ ဒၞာဲ/အခိၚ်ဂမၠိုၚ်၊ (၃) ဒၞာဲညးၜါလ္ပာ်တုပ်စိုတ်ဂှ် သွက်ဂွံပံက်အာ ရုၚ်ဆက်ဆောံ(စွံလွဟ်ဟွံဂွံ)၊ (၄) သအာၚ်နူဒၞာဲတိဍာ်ဇကုတုဲ အာစိုပ်တိဍာ်တၞဟ်ဟ်မ္ဂး ညံၚ်ဟွံဂွံကေတ်ဏာလွဟ်၊ (၅) အတိုၚ်တၚ်တုပ်စိုတ် ၜါလ္ပာ် စၟတ်သမ္တဳလဝ်တိဍာ်ဂှ် သွက်ဂွံမံၚ်စံၚ်တန်တဴအာ တံပါလုပ်ရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ သၞာံ ၁၉၉၅ တေံဂှ် အလန်ပထမကေတ်ကၠုၚ်ဒေံါပန်ပှော်ကုအလဵုအသဳ နဝတတုဲ သၞာံ ၂၀၁၀ ဂှ် ဒေံါပန်ပှော်လီုလာ်အာရ။ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၅ ဏံမ္ဂး သွက်ဂွံသ္ပဒတန် ဒေံါပန်ပှော်မွဲဝါပၠန်ဂှ် ထပက်အာစၟတ်တဲပၠန်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.