Categories
ပရိုၚ်

ဟွံဂွံအခေါၚ်မၚ်ရံၚ် မာဲဒစးဒုၚ် (ကြိုတၚ်မဲ) တုဲ ဒှ်ဓဝိၚ်

ဂျူရဳဆာဲ – ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲအကြာ အခိၚ်ကဵုမာဲဒစးဒုၚ်ဏံဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံကီု ညးစၞးရီုဗၚ်ရုၚ်မာဲညးတံကီု ဟွံဂွံအခေါၚ်မၚ်ရံၚ်တုဲ ကတဵုဒှ်ကၠုၚ် ပရေၚ်ဗၠေတ်ဗၠေၚ် ယောၚ်ယာမှာရာ မာန်ရောၚ်ဂှ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် ကတဵုဒှ်မံၚ်ဓဝိၚ်ရ။

မိမျေတ်မျေတ်ဝဵု မဒှ်ညးစၞး ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် မလုပ်ပြိုၚ်ပကာန် ပ္ဍဲဒၞာဲကၠတ်ထဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်၊ ဒေသဆန္ဒမာဲ မတ်မလီုဂှ် “မာဲဒစးဒုၚ်ဏံ ဒှ်ကၠုၚ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်ဗၠေၚ်ဗၠေၚ်ဏောၚ်ဂှ် အဲဂွိၚ်ကွေံကွေံ” ဟီုရ။

ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ်လေဝ် ကာလကံက်ကေတ် မာဲဒစးဒုၚ်ဂှ် စုတ်လဝ်စရၚ် ညးမစုတိအာ၊ ညးဟွံမွဲကဵု အခေါၚ်ကဵုမာဲတံကီု၊ ညးမွဲဓဝ် ဂွံစုတ်မာဲ ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုဝါမာန်ဂှ် ထပ်စုတ်လဝ်စရၚ်မာဲ ပ္ဍဲအရာပ်တၞဟ်တၞဟ်တံကီု နွံကၠုၚ်မံၚ်ရောၚ်ဂှ် မိမျေတ်မျေတ်ဝဵု ဟီုထံက်ထ္ၜးရ။

အလုံကၟိန်ဍုၚ်မွဲဂှ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ်ချ် ၃၀ ကဵု ၃၁ ဏံ ကဵုမာဲဒစးဒုၚ် သွက်ပေဲါရုဲမာဲအကြာဏံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ကာလကဵုမာဲ ဒစးဒုၚ်ဏံဂှ် ဟွံကဵုအခေါၚ် မံၚ်ရံၚ် ညးစၞးမဆေၚ်စပ်တံဂှ်တုဲ အတိုၚ်စရၚ်မာဲ ကဝ်မယှေန်တံ လးထ္ၜးကဵု ပ္ဍဲတ္ၚဲပေဲါရုဲမာဲဂှ်ဟေၚ် ဂွံတီကေတ်မာန်ရောၚ်ဂှ် မိမျေတ်မျေတ်ဝဵု ဟီုရ။

ကောန်ပၞာန်၊ ဗၠာဲသၟိၚ်၊ ညးဒုၚ်ကာသၟိၚ် (ဝန်ထမ်း) ဒးအာတရဴ နကဵုတာလျိုၚ် မ္ၚးနူဒေသဆန္ဒမာဲဇကုတံကီု၊ ညးယဲဒိုက် မၞုံပ္ဍဲဒၟံၚ်သတိက်၊ ညးမသၠးလဝ်ဂဝ်ဂၞဴ၊ ညးအာယုက်ဗျုထဴ အာရုၚ်မာဲ ဟွံမာန်တံကီုဂှ် စုတ်မာဲဒစးဒုၚ် ပ္ဍဲကဝ်မယေန် ပေဲါရုဲမာဲ၊ ၝောံမၞိဟ်ကွာန်၊ ၝောံမၞိဟ်အရာပ်တံမာန်ရ။

ပ္ဍဲဒေသဆန္ဒမာဲ မတ်မလီု၊ ဒၞာဲကၠတ်ထဝ် ညးဍုၚ်ကွာန် သၠးမံၚ်မွဲဒၞာဲဂှ် ရုၚ်မာဲ မၞုံ (၁၁၉) ရုၚ်တုဲ ညးကဵုမာဲမာန် မၞုံ မွဲကိုဋ်တြဴဠက် ပြၚ်ရ။

ပ္ဍဲဒေသဆန္ဒမာဲ မတ်မလီုဏံဂှ် ဗော် NLD၊ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန်၊ ဗော် (တစည)၊ ဗော်ကျဖောအ် (ပြည်ခိုၚ်ဖြိုး) တံ လုပ်ပြိုၚ်ပကာန်အိုတ်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.