Categories
ပရိုၚ်

ဥက္ကဋ္ဌ နိပန်ဖံၚ်ဒေရှေန် အာလ္ၚတ်တိဍာ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

ခတ္တာနန် – ကြဴနူတုပ်စိုတ် ကဵုအရီုအဗၚ်ပရဟ် ကုညးဒဒိုက် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မၞုံအပ္ဍဲပယျဵုတုဲ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၂၄ ဏံ ဥက္ကဋ္ဌ နိပန်ဖံၚ်ဒေရှေန် Yohei Sasakawa အာလ္ၚတ်တိဍာ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရ။

ဥက္ကဌ နိပန်ဖံၚ်ဒေရှေန်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တက်လဝ်ဗီုစၟတ်သမ္တီ
လၟေၚ်တရဴ နိပန်ဖံၚ်ဒေရှေန်ဝွံ ရန်ကဵုသွက်သ္ဂောံကလိဂွံ ဓဝ်ပတှေ် ပရေၚ်ဍုက်ကေဝ် ကုညးဒဒိုက် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ညးတံမကဵုအရီုအဗၚ်ကီု၊ ကုဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကီုရောၚ်ဂှ် ညးလျိုၚ်ဆက်ဆောံဍုၚ်သအာၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာဗိုန်ခိုၚ် ဟီုရ။

“ညးတံ အာဗီုဏံဂှ် ဂွံဂွံပရေၚ်ဍုက်ကေဝ်ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဏောၚ် ညးတံရန်လဝ်၊ တုဲပၠန် ပ္ဍဲလၟေၚ်ကမၠောန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အကြာဒပ်ပၞာန်ရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကဵု အလဵုအသဳတံဂှ်လေဝ် ညးတံလုပ်အကြာတုဲ နဲဒှ်မာန်ဂှ် ကဵုအာအရီုအဗၚ်ရောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

သအာၚ်နူဂှ်ပၠန် ဥက္ကဋ္ဌ နိပန်ဖံၚ်ဒေရှေန် Yohei Sasakawa ဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ပညာတုဲ ဆဵုဂဗကဵု ဥက္ကဋ္ဌဇၞော် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲထဝ်မန်၊ ညးအုပ်ကာနာနာ နာဲဟံသာ၊ ညးလျိုၚ်ဌာနအုပ်ဓုပ်ဗဟဵု နာဲဝေန်လှတံ ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုပ်ဌာနပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန် “ဗဒိုပ်ညဳသာ” ရ။

နကဵုနိပန်ဖံၚ်ဒေရှေန် လ္ၚတ်အာလဝ် အကာဲအရာ ပရေၚ်ပညာ ဘာဗ္တောန်လိက်၊ ရုၚ်ဂဥုဲ မၞုံသၟဝ်ကောပ်ကာဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီု၊ ဒေသတိဍာ်တံကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“တရဴဏံဂှ် သွက်ညးတံ ဒှ်တရဴစၟတ်သမ္တီမွဲရ” သာ်ဝွံ နာဲဟံသာဗိုန်ခိုၚ် ဟီုရ။

နကဵုအစဳအဇန် ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် နိပန်ဖံၚ်ဒေရှေန် ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ပါ ၂၀ ဏံမ္ဂး ကၠောန်ဗဒှ်အာ အခန်ကၞာပရေၚ်ထံက်ပၚ်သ္ၚု ကေုာံ ဂဥုဲဇဗ သွက်ဒေသမန် ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

နိပန်ဖံၚ်ဒေရှေန်ဝွံ အပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါဂှ် ဘိၚ်ပၟိၚ်ဏာဍုၚ်ဂျပါန် ညးစၞး UNFC ၁၉ တၠတုဲ သွက်ဂွံရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်အာ သွက်ညးဒဴဒဒိုက်ပၞာန် မၞုံအပ္ဍဲတိဍာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မဆက်စပ်မံၚ်ကဵုပယျဵု ကိစ္စဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်မၞိဟ် မပ္တံကဵု ပရေၚ်ဆက်စၠောံဂၠံၚ်တရဴ၊ ဇွောံမ၊ ဂဥုဲဇဗ မၞုံၚုဟ်မး သြန်ဒဝ်ဠာ အမေရိကာန် ၃ ပြကောဋိကိုဋ်ဂှ် တုပ်ကၠုၚ်စိုတ်ရ။

ကြဴနူအာစိုပ် တိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတုဲဂှ် နကဵုနိပန်ဖံၚ်ဒေရှေန် ဆက်အာတရဴ လပါ်ဒေသကရေၚ် တေံနွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.