Categories
ပရိုၚ်

သွက်သ္ဂောံဒေံါကဵု ပရေၚ်ပကီုပရာပ်ဂှ် ခမဳသၚ်တံ ထ္ၜးဆန္ဒ ဂတမုက်ရုၚ်ကလုတ်ဗၟာ ဍုၚ်ၜၚ်ကံက်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – စပ်ကဵုပကီုပရာပ် ပါ်ပရးကၠေံ နကဵုဇြဟတ် ကုညးထ္ၜးဆန္ဒ ကိစ္စဒဵု (လက်ပံတောၚ်း) တံဂှ်တုဲ ခမဳသၚ် ၜိုတ် ၅၀ ဇကုပြၚ်တံ ထ္ၜးဆန္ဒ ဂတမုက်ရုၚ်ကလုတ်ဗၟာ ဍုၚ်ၜၚ်ကံက် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၃၀ အခိၚ်တ္ၚဲ စေၚ်ရောၚ်ဂှ် ဂွံတီရ။

အဃောခမဳသၚ်တအ် ထ္ၜးဒၟံၚ်ဆန္ဒ ဂတမုက်ရုၚ်ကလုတ်ဗၟာ ဍုၚ်ၜၚ်ကံက် (facebook)
“တၠဂုဏ်တံဂှ် ဒးကောန်ကျာ်တုဲ ထ္ၜးဆန္ဒၜိုဟ်ၜိုဟ်သြိုဟ်သြိုဟ်ရ၊ ကိုပ်ကၠာအိုတ်ဂှ် ဖ္ဍောတ်မေတ္တာ သုတ်၊ တုဲတှေ် တၠဂုဏ်တံ ဗှ်လိက်လလောၚ်တြး သီုဘာသာဗၟာ၊ ဘာသာအၚ်္ဂလိက်တုဲ အာတ်မိက်” သာ်ဝွံ တၠဂုဏ်တေဇ ဟီုရ။

စပ်ကဵုကိုန်စဳဇန် ဒဵု (လက်ပံတောၚ်း) ဂှ်တုဲ ဟိုတ်နူညးဒေသတံ ဒးဒုၚ်ဆေၚ်လေၚ် တိဗ္ၚ၊ ဒးဒုၚ် ပလီုပလာ်ကၠေံ အာဲကၟာဲ မပ္တံကဵုစေတဳဘုတ်ဘာ မဆေၚ်စပ်ကဵုသာသနာ၊ ဒးဒုၚ်ပလီုကၠေံ ပွဳပွူသ ဘာဝဂမၠိုၚ်တုဲ ညံၚ်သ္ဂောံဒေံါကဵုကီု၊ ဟိုတ်နူဒးဒုၚ်ပကီုပရာ် ပါ်ပရးကၠေံ ဟွံတုပ်ကဵုပြဝမၞိဟ်ကီုဂှ်ရ ထ္ၜးဆန္ဒရောၚ် သ္ဂးရ။

ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒဝွံ ကၠောန်သ္ပဏာ စနူအခိၚ်တ္ၚဲစေၚ် ၁ နာဍဳကလေၚ်တုဲ စဵုစိုပ် ၂ နာဍဳကလေၚ်ရောၚ်ဂှ် တၠဂုဏ်တေဇ ဟီုရ။

ကိုန်စဳဇန်ဗရိုတ် ဒဵု (လက်ပံတောၚ်း) ဝွံ မဒှ်ကိုန်စဳဇန် ကုမ္ပဏီ ဒပ်ပၞာန်ပိုၚ်ပြဳ ကေုာံ ကုမ္ပဏီဝါန်ပံၚ်တံ ပံၚ်တောဲဒုၚ်စသိုၚ် ကၠောန်ဗဒှ်ရ။

စပ်ကဵုဒးဒုၚ်ပကီုပရာ် ပါ်ပရးကၠေံ ဟွံတုပ်ကဵုပြဝမၞိဟ်ဂှ်တုဲ ညံၚ်သ္ဂောံဒက်ကဵု ဂကောံစၟဳစၟတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ ဗၠးဗၠးၜးၜးမွဲ ဗွဲမပြဟ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၂၉ ဏံ ပတိတ်ကၠုၚ် လိက်လလောၚ်တြးမွဲတၞး မပါလုပ် တၚ် ၅ တၚ်ရ။

ပ္ဍဲဂှ်မ္ဂး ၁။ ညံၚ်သ္ဂောံဒေံါကဵုပေၚ်ပေၚ် ပရေၚ်ပကီုပရာပ် ပါ်ပရး ဟွံမွဲကဵုဗဗွဲဓဝ်၊ ၂။ ညံၚ်သ္ဂောံ ဒ္ဂေတ်ဗက်ကဵု တၚ်အာတ်မိက် ညးဒေသဂမၠိုၚ်၊ ၃။ ဒက်ကဵုဂကောံစၟဳစၟတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ ဗွဲမပြဟ်တုဲ ကေတ်ကဵုအရေဝ် အတိုၚ်ဗဗွဲသၞောဝ် ကုညးမၞုံတာလျိုၚ် အပ္ဍဲပွမပကီုပရာပ်၊ ၄။ နူကဵုအလဵုအသဳ ညံၚ်သ္ဂောံကေတ်ကဵုတာလျိုၚ် ကုညးစုတိ၊ ဒးဘဲဝပ် မပ္တံကဵုခမဳသၚ်၊ ညးဒေသ ဒးဒုၚ်ပကီုပရာပ်ဂမၠိုၚ်၊ ၅။ စပ်ကဵုပွဳပွူသဘာဝ လီုလာ်တုဲ နူကဵုဂကောံကုလသမဂ္ဂ ကေုာံ ဂကောံထိၚ်ဒဝ်ပွဳပွူသဘာဝ ဍုၚ်နာနာတံ ညးသ္ဂောံရပ်စပ် ကေတ်ကဵုအရေဝ်တံ ပါလုပ်ရ။

ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၂၈ ဂှ် ဟိုတ်နူဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဗၟာတံ သုၚ်စောဲပိုက်ဍာ်ပလိုတ်ပၟတ်၊ ဗမ်ဗဂူဍာ်ရမတ်၊ ဗမ်ယက်ဂမၠိုၚ်တုဲ ပါ်ပရးကၠေံ ညးဒေသ၊ ခမဳသၚ် မထ္ၜးဆန္ဒဂမၠိုၚ်ဂှ်ရ ခမဳသၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒးဘဲဝပ်ပၟတ်တူ ဗွဲမသကာတ်မြဟ်ရ။

ပ္ဍဲတ္ၚဲ ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာတံ သ္ပအဲပရဲ အခိၚ်ဂိတုကထိုန်ပေၚ် သ္ဂာဗတမ်လောန် ၜိုတ် ၃ နာဍဳဂှ် ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ပကီုပရာပ် ပါ်ပရးကၠေံ သာ်ဝွံတုဲ ပြဝဝွံ မဒှ်ပြဝခါခဏဳရောၚ် ညးဂမၠိုၚ် ဟီုဗျိဒေါန်အိုတ်ရ။

တုပ်တဴသာ်ဂှ်ကီု ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒ ပျုတ်ဗဒေက် ပကီုပရာပ်ဂှ် ခမဳသၚ် ၜိုတ် ၃၀ ဇကုပြၚ် ကေုာံ ညးဍုၚ် ကွာန်ဂမၠိုၚ် ရပ်လဝ်ဗီုရုပ်ခမဳသၚ် ဒးဘဲဝပ်ဂမၠိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၃၀ အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ အကြာ ၄ နာဍဳကဵု ၅ နာဍဳဂှ် ထ္ၜးဆန္ဒ ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.