Categories
ပရိုၚ်

ဂလာၜၚ်ဂလဳ ၁၅၀ စိုပ်ကၠုၚ်ရေဝ်တုဲ ကလေၚ်ပလံၚ်ဖျဴဏာ

မာံသုတ – ဂလာၜၚ်ဂလဳ ၁၅၀ စိုပ်ကၠုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် နကဵုဂၠုၚ်စက်တံဂှ် ဒပ်ဍာ်မောရဝတဳ မၞုံပ္ဍဲပါၚ်ၜဳရေဝ်တံ ရပ်ဂွံတုဲ ကလေၚ်ပလံၚ်ဖျဴဏာ အတိုၚ်ဂၠံၚ်ညးတံကၠုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဂၠုၚ်စက်ဂလာၜၚ်ဂလဳ လုပ်စိုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ် ဖူကိုတ်(Internet)
ဂၠုၚ်စက်ဂလာၜၚ်ဂလဳ လုပ်စိုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ် ဖူကိုတ်(Internet)

ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၂ ဏံဂှ် ဒပ်ဍာ်မောရဝတဳ ကလေၚ်ပလံၚ်ဏာ ကုညးဒးဒုၚ်ရပ် လပါ်ပ္ၚံက်ၜဳၜၚ်ဂဠာ ရောၚ်ဂှ် ညးဒုၚ်ကာမွဲတၠ နူရုၚ်အုပ်ဓုပ် ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဟီုရ။

“မၞိဟ်စိုပ်ကၠုၚ် လတူသြၚ် ရ၀ တၠကီု၊ မၞိဟ်သှေ်မံၚ် လတူဂၠုၚ် ၈၀ တၠတံကီုဂှ် ကလေၚ်ပလံၚ်ဏာ အတိုၚ်ဂၠံၚ်ဍေံတံကၠုၚ်ဂှ်ယျ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ဂလာၜၚ်ဂလဳ ဒးဒုၚ်ရပ်တံဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ပါ ၂၈၊ သၞာံ ၂၀၁၂ အခိၚ်ဗတမ်ဂှ် စိုပ်ကၠုၚ် ကွာန်ဓမၚ်ဇၞော် မၞုံဇရေၚ်ကွာန်အစေန် လပါ်ပလိုတ်ဍုၚ်ရေဝ်အိုတ်ရ။

ဂလာၜၚ်ကလဳ ၁၅၀ တံဂှ် နူတွဵုရးယခေၚ် မွဲကဆံၚ် နကဵုဂၠုၚ်စက်ဇၞော် အာဍုၚ်သေံ၊ ဍုၚ်မလေဝ် ယှာရောၚ် မဒှ်တုဲ ဃောစိုပ်ကၠုၚ် ပြၚ်ၜဳကွာန်ဓမၚ်ဇၞော်ဂှ် စိုပ်ဍုၚ်သေံယျ ဂးတုဲ တၠဂၠုၚ်တံ ဗက်ဖျေံညးတံ နူလတူဂၠုၚ်ဂှ်အိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်ညးတာလျိုၚ် အလဵုအသဳတံ စၟဳစၟတ်ရ။

“ဗၠေတ်အာဂၠံၚ်ညံၚ်ညံၚ်၊ ဂၠုၚ်လီုအာညံၚ်ညံၚ် ဟီုတုဲ အပ္ဍဲသၞာံဏံ ဂၠုၚ်ဂလာၜၚ်ဂလဳ လုပ်ကၠုၚ်ဒေသပိုဲ ၃ ဝါရ။ ချပ်ညှာပရေၚ်မၞိဟ်တုဲ ထံက်ပၚ်ဏာ စၞစ၊ ဇွောံမတံရ” သာ်ဝွံ ကောန်ကွာန်ဓမၚ်ဇၞော်မွဲတၠ ဟီုရ။

တုပ်တဴသာ်ဏံကီု ဂလာၜၚ်ဂလဳ ၈၀ တၠပြၚ် လုပ်စိုပ်ကၠုၚ် ကွာန်သာဲခေါမ် နကဵုဂၠံၚ်ဍာ်တံဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲဂိတုဂျုန်၊ သၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ် ရပ်ဂွံတုဲ ကေတ်အရေဝ် ကဵုဒုဟ်ဒဏ်တုဲရ။

သအာၚ်နူဏံပၠန် ညးမဒုၚ်ယၟု ဂလာရဵုဟေန်ဂျာ လုပ်စိုပ်ကၠုၚ် ပယျဵုဒၞက်ဇုက်ဍာ်သေံတံဂှ်လေဝ် နူဒပ်ဍာ်ဨကရာဇ်သေံ ရပ်ဂွံဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုဝါတုဲ ကလေၚ်ပလံၚ်ပတိတ်ဏာ မ္ၚးဇုက်ဍာ်သေံရောၚ်ဂှ် ဌာန်ပရိုၚ်တံ ချူဓမံက်အိုတ်ရ။

ဂလာရဵုဟေန်ဂျာ ရ၃ တၠ မပါလုပ် သီုညးဗြဴ ကောန်ၚာ်တံဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၂ လုပ်စိုပ်ကၠုၚ် ဇရေၚ်ပြၚ်ၜဳပူကေတ် သကုတ်သၠုၚ်ကျာ ဍုၚ်သေံတုဲ အလဵုအသဳသေံတံ ရပ်ထိၚ်လဝ်တုဲ ကလေၚ်ပလံၚ် ဌာန်ဒၟံၚ်ညးတံရောၚ်ဂှ် လိက်ပရိုၚ်ၜံၚ်ကံက်ပိုအ်သ် ချူဓမံက်လဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.