Categories
ပရိုၚ်

သဘၚ်ဟီုတွံ ပရူဝၚ်ကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ

မာံခဏ်သိုက် – စပတံ နူကဵု စၟတ်တ္ၚဲ (၁၇) ဂိတုဂျာန်ဂျဝါရဳဝွံတုဲ ပ္ဍဲကဵုအကြာ ပွိုၚ်မွဲၜါ သတ္တဟ ဏံဂှ် နူကဵုဂကောံမန် ကဵု ဂကောံသၟာကမၠောန်တအ် နွံပ္ဍဲဍုၚ်သေံဂတအ် ကော်ဘိက်စိုပ်လဝ် တၠပညာမန် နာဲဇၞူမန် နာဲမၞိက်ၜိုပ် နာဲဗညာသာန် ကေုာံ နာဲရာဇာတအ်တုဲ ညးမဟီုတွံ ပရူဝၚ်လိက်မန် ယေန်သၞာၚ်မန် ကေုာံ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ပ္ဍဲကဵုဒေသသၟာကမၠောန်မန်တအ် တန်တဴမံၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဒၞာဲရ။

သဘၚ်ဟီုတွံ ပရူဝၚ်ကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲဍုၚ်သၚ်ကာပဝ်
သဘၚ်ဟီုတွံ ပရူဝၚ်ကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲဍုၚ်သၚ်ကာပဝ်
အတိုၚ်လိက်ဘိက်ဏအ်မ္ဂး၊ “ယွံကောန်ဂကူမန် ညးမဆာန်ဗဟုသုတ ညးမလ္ၚတ်ပညာဓဝ်ကၠိုဟ်ခၠၚ်တံညးဂမၠိုၚ် ရန်တၟံကဵု ဂကူမန်ပိုဲ ဂွံကၠးစဳတၟးအာ စပ်ကဵုပရေၚ်ပညာ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပရေၚ်လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် ကေုာံ ဝၚ်ကောန်ဂကူတုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ညးမပၠတရဴကောန်ဂကူတံ ကၠုၚ်စိုပ်စဳပျးဟီု တွံထ္ၜ့ကဵုကောန်ဂကူပိုဲရောၚ်” ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်လဝ်ရ။

အတိုၚ်လိက်လလောၚ်ဂှ် ချူလဝ်မ္ဂး ယဝ်ရ သၟာကမၠောန်တအ် ကလၚ်ပရူလိက်ပတ်မန်တုဲ ဂွံဏာဗဟုသုတ ကၠၚ်ဓဝ်ကၠိုဟ်ခၠၚ်ဂှ် ဇူဒီုအာကၠံသၞာံလေဝ် အိုတ်အာ ဟွံမာန်ရောၚ်၊ ကောန်ဂကူမန်တံ ညံၚ်ဟွံဒးဍောၚ်ၜိုတ် ပွမကၠၚ်ပညာလညာတ် ညာဏ် ဗဟုသုတဂှ် ထောံကမၠောန် ပြေလၟောၚ်စိုတ်ဗွဲချိုန်ခဏတုဲ ညံၚ်ဂွံပြာကၠုၚ်စိုပ်ကေတ် ဓဝ်ကၠိုဟ်ခၠၚ် ဂြုဂြုဂြီုဂြီုဂှ် ဘိက်ပၟိၚ်လဝ်ကီုရ။

အတိုၚ် အစဳအဇန် သဘၚ်ဟီုတွံမ္ဂး ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၁၇) ဂှ် နူကဵုဂကောံလျးအနာဂတ်မန် ကေုာံ ဂကောံသၟာကမၠောန် ဍုၚ်ဇြဳရာဆာ ဒေသခရိုၚ် ‘ၛာန်ပူရဳ’ တအ် ကောန်ဘိက်နၚ် ညးမဟီုတွံ ပရူလိက်ပတ်မန်ပိတၠ ‘နာဲဇၞူမန် နာဲမၞိက်ၜိုပ် ကေုာံ နာဲဗညာသာန်’ တအ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ် သဘၚ်ဟီုတွံ ပရူလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ပ္ဍဲဘာ’ကြုက် ပ္ဍဲကဵု တ္ၚဲဗြဴဗ္တိ အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ (၅) နာဍဳဂှ် မဒှ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၂၀) ပၠန်ဂှ် နူကဵုဂကောံသၟတ်မန် ဍုၚ်မဟာဇျှာဲတအ် ကော်ဘိက်လဝ်တုဲ အာစာပိတၠ ဂှ် သွက်ဂွံသ္ပသဘၚ်တွံပရူလိက်ပတ်မန် ပ္ဍဲကဵုဘာဝါတ်ခေါ် ဍုၚ်မဟာဇျှာဲ နွံရ။ အခိၚ်အဒေါဝ်တ္ၚဲ (၁၂) နာဍဳဂှ် ဟီုဂးအာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၂၂) ပၠန်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် သဘၚ်ဟီုတွံလိက်ပတ်မန် ပ္ဍဲကဵုၜါန်စဝ် ဍုၚ်ပူကေတ် စၚ်ဝါတ်ပူကေတ်တေံ နူကဵုဂကောံစေတနာမန် ကေုာံ သၟာကမၠောန်မန် ဍုၚ်ပူကေတ်တအ် ကော်ဘိက်လဝ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲအၚာ အခိၚ်ဗ္တံ (၇) နာဍဳဂှ် စဟီုတွံအာဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၂၉) ပၠန်ဂှ် နူကဵုဂကောံရီုဗၚ်ညဳသာဂကူမန် ကေုာံ ကောန်ဂကူမန် ဍုၚ်ထာဲမေၚ်တအ် ကော်ဘိက်နၚ် နာဲဇၞူမန် နာဲမၞိက်ၜိုဟ် ကေုာံ နာဲရာဇာတအ် ပိတၠပၠန်ရ။ သွက်ဂွံဟီုတွံကဵု ပရူဝၚ်လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ်ဂကူမန်ကဵု ကောန်ဂကူမန်တအ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ သဘၚ်ဟီုတွံပရူဝၚ်လိက် ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ပ္ဍဲကဵုဘာဝါတ်တေဝ် ဍုၚ်ထာဲမေၚ် စၚ်ဝါတ်ဖာတ္ၚာ မွဲဝါပၠန်ရ။

နာဲဇၞူမန်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၁၀) ဂှ် အာယုက်ပေၚ်ဒေါအ်ထောံကမၠောန်အစာဘာအလဵုအသဳတုဲ ကေတ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် နဒဒှ် ညးမဒှ် ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန်ရ။ နာဲမၞိက်ၜိုဟ်လေဝ် အာယုက်ပေၚ်ဒေါအ်ဇူနူအလဵုအသဳနဒဒှ်အစာသုတေသနဝၚ်မန်တုဲ လၟုဟ်ကေတ်မံၚ်တာလျိုၚ် နဒဒှ် နာယကကမ္မတဳ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ရ။ နာဲဗညာသာန်ဂှ် သၟာပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကောန်ဂကူမန်မွဲတၠ မဒှ်ရ။

နူကဵုဂိတုအံက်တဝ်ပါ သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံလေဝ် နူကဵုဂကောံဒက်မိတ်ကောန်ဂကူမန် ဍုၚ်မလေဝ်ယှာတအ် ကော်ဘိက်လဝ် ညးတအ်တုဲ ကေၚ်ဟီုတွံလဝ်ပရူဝၚ်လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ်မန် ပ္ဍဲဍုၚ်မလေဝ်ယှာ အလန်ကိုပ်ကၠာကီုရ။

3 replies on “သဘၚ်ဟီုတွံ ပရူဝၚ်ကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ”

မာံခဏ်သိုက် စပ်ကဵုပရိုၚ်ဏံတုဲ မိက်ဂွံကဵုဏာသမ္တီညိရ၊ သဘၚ်ဟီုတွံဂှ် ပ္ဍဲဍုၚ်မလေဝ်ယှာဟွံသေၚ် ဂကောံဒက်မိတ်ဂှ်လေဝ် ဂကောံပ္ဍဲမလေဝ်သျှာဟွံသေၚ်၊ သဘၚ်ဟီုတွံဂှ် ဂကောံဒက်မိတ်ဂကူမန် သၚ်္ကပူတွံကၠာအိုတ် တုဲမှစိုပ်မလေဝ်သျှာ၊ ကလေၚ်ပလေဝ်ထောံပရိုၚ်ဂှ်ညိ၊ သၚ်္ကာပူ အလန်ကၠာအိုတ်၊ ဒုတိယဂှ်မလေဝ်သျှာ တုဲမှ စိုပ်ဍုၚ်သေံ

ချူပရိုၚ်တှေ်လက္ကရဴကဵုကၠးမံၚ်ညိကီု၊ စနူပိုဒ်ဇၞော်ဍောတ်ဂှ်လေဝ် ဖျေံကဵုကီု ဟွံသေၚ်တှေ် ညးတၞဟ် (ရဲဗှ်)တံ ထေၚ်ဒးပရိုၚ်ဗၠေတ်အာဏေါၚ်

ပရိုၚ်ဏံဂှ် လညာတ်ညးချူပရိုၚ်သီုဖအိုတ်ရ။ Make-up News – ယဝ်ရ စေတနာ မိက်ဂွံကဵု ပရိုၚ်မန်တအ် ၚုဟ်ဂွံနွံ၊ ဍာ်ဒကေတ်ဂွံခိုဟ်၊ ညးဗှ်ပရိုၚ်တအ်ပတှေ်စ လ္တူပရိုၚ်မန်မာန်ဂှ် ဒဒှ်ဍာံဍာံဂှ် ချူအိုတ်ညိ။ နကဵု လညာတ်ညးချူပရိုၚ် (ဝါ) ဂကောံပရိုၚ် သၟးဂှ် လ္ပချူပရိုၚ်ညိ။ တၚ်နၚ်ပရိုၚ်ကပှ်ကေတ်ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်တုဲမှ ချူပရိုၚ်မဂး ခိုဟ်ဂၠိုၚ်ရောၚ်။ ဟွံဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု Ground Sources မွဲသာ် ချူဖန်ကေတ်မံၚ်ပရိုၚ်တအ် ပလေဝ်ထောံညိ။ ဒဂေတ်ဗက်အတိုၚ် News Ethic ညိ ဌာနပရိုၚ်မန်တအ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.