Categories
ပရိုၚ်

ကွာန်ဒံၚ်ဥ ပါ်တိတ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် နူကဵုပွိုၚ်ကွာန်ကၟာမဵု

အခန်ကၞာပံက်သဘၚ်ကၞာဂကောံကွာန်ဒံၚ်ဥ(Facebook)
အခန်ကၞာပံက်သဘၚ်ကၞာဂကောံကွာန်ဒံၚ်ဥ(Facebook)
သၟဟ်သၟန် – တွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်၊ ဒေသတ္ကအ်ခၟိုၚ်၊ ကွာန်ဒံၚ်ဥဂှ် ဂွံအခေါၚ်ပါ်တိတ် နူကဵုသၟဝ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ကွာန်ကၟာမဵုတုဲ နကဵုပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ကွာန်ဒံၚ်ဥဟေၚ်အုပ်ဓုပ်အာရောၚ် ညးစၞးစၠတ်ထဝ်တွဵုရး နာဲအံၚ်နာၚ်ဥူ ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုဂိတုမေ (၂၆) သၞာံ (၂၀၁၄) အခိၚ်နူဂယး ၜိုတ် (၈) နာဍဳဂှ် ခၟဳသၚ်တံကီု အမာတ်ကၠတ်ထဝ်တံကီု ဂအုပ်ဥပဒေတွဵုရးမန်ကီု ဂကောံမဟာဇန်နာနာတံကီု ညးဍုၚ်ကွာန်တံကီု ကၠုၚ်စိုပ်ၜိုတ် (၅၀၀) တၠတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်သ္ဘၚ်ပံက် ဂကောံအုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ကွာန်ဒံၚ်ဥရ။

“ကွာန်ဒံၚ်ဥဂှ် နူတမ်တေံဂှ် ကွာန်ရ၊ လၟုဟ်ညးတံကလိဂွံအာ ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ကွာန် (ကျေးရွာအုပ်စု) နူကဵုကၠတ် ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ်တေံ သပဒတန်တုဲလဝ်ရ” သာ်ဝွံ နာဲအံၚ်နာၚ်ဥူ ဟီုရ။

စပ်ကဵုကိစ္စပရေၚ်ရုၚ်ကီု သ္ဂုတ်သွာတ်အမှုအရာကီု အခေါၚ်အရာဖောအ်ဗြေဝ်ကီု ဒးတန်တဴကၠုၚ်မံၚ်ကဵု အုပ်ဓုပ် ပွိုၚ်ကွာန်ကၟာမဵုတုဲ လၟုဟ်ဝွံပ္ဍဲကွာန်ဒံၚ်ဥဂှ် ရုၚ်အုပ်ဓုပ်ကီု ညးအုပ်ဓုပ်ကီု ဒှ်ကၠုၚ်တၞဟ်ခြာတုဲ အခေါၚ်အရာဒုၚ်စသိုၚ် သြန်ဗွဝ်ဖောအ်ဗြေဝ်ဒေသလေဝ် ကလိဂွံဗီုပွိုၚ်ကွာန်မွဲကီုရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

ညးအုပ်ဓုပ်ကွာန်ဒံၚ်ဥ နာဲဇမ္ပါဂှ် “အလဵုကွာန်ဇကု ဇကုဂွံဖန်ဖက်ကေတ်ဏောၚ်၊ မၞိဟ်ဇကုကဵုဇကုတှေ် အုပ်ဓုပ် လောဲအာလေဝ်၊ ပ္ဍဲဗာတ်ဂျေတ်ဖောအ်ဗြေဝ်အလဵုအသဳဂှ် နဒဒှ်ပွိုၚ်ကွာန်မွဲကီုဂှ် ဍေံပါကၠုၚ်ရ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ကၠာနူကဵုပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၀) တေံ အလံၚ်အမာတ်မန်တံ စှေ်လဝ်ပရေၚ်စန်ဒက်ဂှ် ကဵုလဝ်ဂတိပါၚ် သွက်ဂွံဘိုၚ်ကဵု ပ္ဍဲအရာဂွံပါ်တိတ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ကွာန်ဒံၚ်ဥနွံမံၚ်ကီုတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်ကေုာံ အမာတ်မန်တံ ကလေၚ်ဂိုတ်ဂစာန် ပွိုၚ် (၂) သၞာံပြၚ်ပၠန်တုဲ စၟတ်တ္ၚဲ(၂၅-၂-၂၀၁၄) နူကဵုကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ် သ္ပဒတန်လဝ်ကဵု ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ကွာန် ဒံၚ်ဥ ဗွဲမတၞဟ်ခြာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.