Categories
ပရိုၚ်

ကိစ္စရုၚ်စက်တၟအ်ချးပွိုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဗော် MNP ဒစဵုဒစးပတိုန်လိက် ကုအလဵုသဳတံဏောၚ်

ညးတာလျိုၚ်ဗော် MNP အာဆဵုဂဗကဵုသၚ်ခမဳဒေသအၚ်ဒၚ်(Facebook)
ညးတာလျိုၚ်ဗော် MNP အာဆဵုဂဗကဵုသၚ်ခမဳဒေသအၚ်ဒၚ်(Facebook)
ခတ္တာနန် – စပ်ကဵု ကိုန်အစဳဇန် ကုမ္ပဏဳ Toyo Thai တံ သိုၚ်ရုၚ်စက်တၟအ်ချး ကရပ်ကွာန်အၚ်ဒၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ဒစဵုဒစးအာပပေၚ်ၚ် ပတိုန်လိက်ကုအလဵုသဳတံဏောၚ် ဒုဥက္ကဌဗော်ကောန်ဂကူမန် နာဲတေန်အံၚ် ဟီုလဝ်ရ။

နာဲတေန်အံၚ်ဂှ် “သိုၚ်ရုၚ်စက်ဒၞာဲဏံဂှ် ဗော်ပိုဲတံ ဟွံဒုၚ်တဲပုဟ်၊ တုပ်မံၚ်ကဵုဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်ဒေသဏံရ၊ ဗော်ပိုဲတံ ပတိုန်အာလိက်ဒစဵုဒစး ဒဵုကဵုဂကောံအလဵုအသဳနေဗျဳတဝ်တေံဏောၚ်” ညးဟီုသာ်ဏံရ။

ယဝ်ရသိုၚ်အာရုၚ်စက်တၟအ်ချးပတိတ်ပၟတ်ဓါတ်လလဳအပ္ဍဲဒေသဏံမ္ဂး သွက်ရဲဒေသတံဏံဂှ် မုဂုဏ်ဖဵုလေဝ်ဟၟဲတုဲ ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဖဵုပရေအ်အ်သၟးရနွံရောၚ်၊ တုဲပၠန် ဆၜိုတ်ရဲသၟာပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ညိညဟေၚ် ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုမာန်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗွဲမစိုပ်တရဴ ဂွံဒစဵုဒစးအာမာန်ဂှ် ဗော်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတံ ဂၠိုက်ဂၠာဲအာ ဂၠံၚ်ဍာန်နဲကဲရောၚ်ဂှ် နာဲတေန်အံၚ် ဆက်ဟီုရ။

အပ္ဍဲဂိတုဂျုန် ၂၅ ကာလဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP၊ ကိုဝ်ဌေကျဲ ကေုာံ ဂကောံကွးဘာ ၈၈၊ ဂကောံ EITI တံ အာစိုပ်ဒၞာဲဒေသ သိုၚ်ရုၚ်စက်တၟးချးဂှ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် ဟီုဏာလဝ်သာ်ဏံကီုရ သာ်ဝွံ ညးအုပ်ကာနာနာ ဂကောံ YSS ဥူအံၚ်နာၚ်ဝေန် ဟီုရ။

“စိုပ်ကဵုပရေၚ်ဒစဵုဒစး ရုၚ်စက်ဏံတုဲ သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပေဲါသောၚ်ကလးပရိုၚ်ဂှ်လေဝ် နကဵုဂကောံကွးဘာ ၈၈ (၈၈ မျိုးဆက်ၚြိမ်းချမ်းရေးနဲ႕ ပွၚ့်လၚ်းလူအဖွဲ႕အစည်း) တံ ကေတ်ကဵုတာလျိုၚ် စဳဇန်ကဵုဏောၚ်၊ ကိုဝ်ဌေကျဲ ဟီုလဝ်ရ” သာ်ဝွံ ဥူအံၚ်နာၚ်ဝေန် ဆက်ဟီုရ။

တုဲပၠန် သွက်ကါမ္ပဏဳဏံ ဂွံသိုၚ်ရုၚ်စက်ဏံမာန်ဂှ် အမာတ်ကၠတ်ထဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ကေုာံ ညးတာလျိုၚ်အလဵုအသဳလ္ၚဵုတံ ပါလုပ်ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုမံၚ်ရဂှ် ညးဆက်ဟီုရ။

တုပ်သာ်ဂှ်ကီု လောန်ကၠုၚ်သတ္တဟတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် စိုပ်ကဵုကိစ္စရုၚ်ဆက်တၟအ်ချးဏံတုဲ အမာတ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ အာဆဵုဂဗသၟာန်သၟုက်လဝ် ကုရဲဒေသတံနွံရ။
ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူဂှ် “ညးဍုၚ်ကွာန်ရဲဒေသတံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်တှေ် နူစတမ်ဂှ် ဟိုတ်နူဟွံဂွံတီလဝ် ပရေၚ်အန္တရာဲရုၚ်စက်ဏံဂှ်တှေ် ဒုၚ်မံၚ်တဲရ၊ လက္ကရဴဏံ နကဵုအစဳဇန်ကဵုပညာ နူညးတၠပညာတံ ကဵုဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်မၞိဟ်တံတုဲ ရဲဒေသတံ ဖေက်လကိုတ်တိုန်ရ၊ ပဲါနူဂှ်ပၠန် ပရေၚ်ဟီုဂးဘပဠ နူကဵုတၞဟ်ဟ်တံဂှ်လေဝ်နွံမံၚ်ကီုတုဲ ရဲဒေသတံ ပဵုတုဲက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ဓဝိၚ်အိုတ်ရ” သာ်ဝွံ ညးချူသ္ပလဝ် စၟတ်သမ္တီ လ္တူမုက်လိက် Facebook ညးရ။

ဇြဟတ်ဓါတ်လလဳပၟတ် ၁၂၈၀ မဂ္ဂါဝါတ် ပတိတ်နူရုၚ်စက်ဏံဂှ် သွက်ဂွံသွံတြးကဵု ဍုၚ်မ္ၚးဟွံသေၚ် ညးတာလျိုၚ် ကါမ္ပဏဳ Toyo Thai မွဲတၠ ဟီုဂးလဝ်ရ။

သၞာံ ၂၀၁၈ တေံမ္ဂး သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံရုၚ်စက်ဏံတုဲဒှ်မာန် ကါမ္ပဏဳ Toyo Thai ဖျေံတမ်ရိုဟ် သြန်ဒဝ်ဠာ ၂၇၀၀ ပြကောတိကိုဋ်ရောၚ် ရန်လဝ်နွံဂွံတီရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.