Categories
ပရိုၚ်

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဗဟဵု (၆၈) ဝါ ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ် သ္ဂုတ်သွာတ်

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု မရနုက်ကဵု (၆၈) ဝါ ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်အာ အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ်ဂှ် ဖျေံဏာသ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲကောံ ဓရီုတုဲကၠုၚ် စၟတ်တ္ၚဲ (၄) ဂိတုသေမ်တေမ်ဗာဏအ်ရ။

ကောံဓရီုဂှ် ကၠောန်သ္ပဏာ ပ္ဍဲဇြပ်သ္ဘၚ်ဓရ်မန် ဍုၚ်ကၟာဝက်တုဲ ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠဘဒ္ဒန္တပါလိတ ကေုာံ တၠဂုဏ်အ္စာဂမၠိုၚ်ကီု၊ ဂကောံ ကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် နူပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာဂမၠိုၚ်ကီု တိုန်စိုပ်ကၠုၚ် လၟိဟ်ညးစၞး ဗၞတ် (၁၄၀) တၠတုဲ ဖျေံတဴသ္ဂုတ်သွာတ်ဂှ်ရ။

“ပိုဲတအ်ဂှ် နကဵုကျာ်ဇၞော်အ္စာ မၞုံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တံ အာဂတပၠတရဴတုဲတှေ် အတိုၚ်ဂၠံၚ်တရဴညးတံလးဂှ် နူကဵုဂကောံမန်ပိုဲ မၞုံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တံသီုဖၟိုတ် ပံၚ်ကောံညဳသာတုဲ ၜိုတ်ဇြဟတ်နွံ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု မရနုက်ကဵု (၆၈) ဝါဂှ် ကၠောန်အာ ညံၚ်ဂွံဒှ်ခိုဟ်အိုတ်ရောၚ်” သာ်ဝွံ ညးစၞးဂကောံကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၆၈) ဝါ နူပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် နာဲမိုၚ်ဥူ ဟီုရ။

သွက်ဂွံဒုၚ်တဲကၠောန်အာ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၆၈) ဝါဂှ် နကဵုဂကောံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တံ ပလေဝ်ပလေဝ် ဒက်ပ္တိုန်လဝ်ကမ္မတဳ ကၠောန်ဗဒှ်နွံတုဲ စိုပ်ဂိတုဝှ် (၇) မံက်တေအ်မ္ဂး ကၠုၚ်စိုပ်ဒုၚ်တၠုၚ်အလာံတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု ဇရေၚ်ဍုၚ်ကၟာဝက်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် ရ။

သွက်ဂွံဒုၚ်တဲဋ္ဌာနကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၆၈) ဝါဏအ်ဂှ် ညးစၞးနူပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုကဵု ညးစၞးနူပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တအ် ပ္တိုန် ထ္ၜးအာတ်မိက်လဝ်နွံကီုလေဝ် နူကဵုညးစၞးတိုန်စိုပ်ပေဲါကောံဓရီု ပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာတအ်သီုဖၟိုတ် တုပ်စိုတ်ကဵုဏာအခေါၚ်ကၠောန် ပ္ဍဲဒေသ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရ။

“တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵုဏအ်ဂှ် ရန်တၟံကဵုသွက်ဂွံဂေတ်ဒေသစုၚ်၊ သွက်ဂွံမ္ၚုဟ်က္တဵုစိုတ်ဓါတ်ဂကူမန်ဏောၚ်၊ ယဝ်ရပွိုၚ်ဍုၚ်တၞဟ် ကေတ်ဟွံမာန်တှေ် ဗဟဵုဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုကေတ်ပၠန်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ သၞာံဏအ် ဗဟဵုဂှ် ဒးကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ထေက်ရောၚ်” သာ်ဝွံ အ္စာ သဝ်နာဲစောန်တၟး ဟီုရ။

သၟာၚ်နူဂှ် သွက်ဂွံဒုၚ်တဲကၠောန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (၆၈) ဝါ ပ္ဍဲကဵုဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်မာန်ကီုဂှ် ညးစၞးနူကဵုဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တအ် ၜိုန်ရကၠုၚ်အာတ်မိက်ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်နွံကီုလေဝ် ဟိုတ်နူကဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ဒုၚ်လဝ်လျိုၚ်ဟွံသေၚ်တုဲ ဟွံဒှ်ကဵုဏာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူဗဟဵု (၆၇) ဝါ တအ်ဟီုရ။

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (ဗဟဵု) (၆၇) ဝါ ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်တုဲကၠုၚ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် လ္တူဍုၚ်ကၟာဝက်တုဲ ကောန်ဂကူမန်တအ် လၟိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠၚ် တိုန်စိုပ်လဝ်အိုတ်ရ၊ လ္တူစၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူဂှ်လေဝ် ဥက္ကဋ္ဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲထဝ်မန် တိုန်စိုပ်ဟီုဏာဂလာန် နဒဒှ်အလန်ကိုပ်ကၠာ အိုတ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.