Categories
ပရိုၚ်

ဟိုတ်နူပေဲါဗတိုက်ဒှ်မံၚ်တုဲ ပေဲါသဳကၠဳဒေါအ်ပန်ပှော်အလုံဍုၚ် လဇုဲလဇအာမာန်

ဟိုတ်နူကဵု ဒပ်အလဵုအသဳကဵု DKBA ဒှ်မံၚ် ပေဲါဗတိုက်လၟုဟ်ဏံတုဲ ဂတနူဏံ သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော်အလုံဍုၚ် လဇုဲလဇအာမာန်ရောၚ်ညးအာက္ဍိုပ် ဂကောံပညဳပညပ် ဒေါအ်ပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCCT နာဲဟံသာဟီုရ။

"ဟိုတ်ဒှ်အာပဋိပက္ခဗီုဏံတုဲ လ္တူပေဲါသဳကၠဳ အောန်ကဵုဂၠိုၚ် ခက်ခိုအ်အာမာန်မံၚ်၊ ဓဝ်ပတှေ်တံလေဝ်အောန်စှေ်ဏောၚ်၊ မုဒှ်ဒှ်လေဝ် အဃောဂၠာဲမံၚ်သွဟ် သွက်ဂွံဒေံါပန်ပှော်ဂှ် အတိုၚ်ပိုဲပညဳဂွံလဝ်တုဲတုဲတံ ဟွံမိက်ကဵုဆောံလေၚ်ပုဟ်၊ ညံၚ်ဟွံဂွံလီုအာဂှ် နွံပၟိက်မံၚ်ကဵု ဂကောံပညဳပညပ် ၂ လ္ပာ် သွက်ဂွံထိၚ်ဒက်အာဂှ်ရ"သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ ဟီုကဵု IMNA ရ။

ပ္ဍဲတၚ်တုပ်စိုတ် ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်က္ဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်၊ က္ဆံၚ်တွဵုရးတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ဟိုတ်နူဖျေံလဝ်ဒၞာဲဒပ်၊ စေဝ်ပၞောန်ဒးဒ္ဂေတ်ဗက်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ဟွံမွဲဂှ်ရ ပဋိပက္ခ ဗီုဏံဍေံဒှ်ကၠုၚ် သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ဂကောံပညဳပညပ်ဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCCT ကဵု ကမ္ပတဳထၟံက်ရုပ်ရဴ ပရေၚ်ၜိုတ်လလံကၟိန်ဍုၚ် UPWC တံ၊ လ္ပာ်ဂိတုဏံအိုတ် သွက်ဂွံထပ်ဆဵုဂဗပၠန်ဂှ် ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳ အလန်ဆဌမတုဲကၠုၚ်တေံ တုပ်လဝ်စိုတ်ရ။

သွက်ပေဲါသဳကၠဳဂတဏံမ္ဂး ဆေၚ်ကဵုဒၞာဲဖျေံဒပ်၊ စေဝ်ပၞောန်ဒပ်ဆေၚ်စပ်တံဒးဒ္ဂေတ်ဗက်တံကီု ညံၚ်ဂွံဒက်ပ္တန်အာဂကောံမၚ်ရံၚ်ကျောဝ်မာန် ကီုဂှ် ဒးဆက်သဳကၠဳအာသောဲသောဲဗြောဲဗြောဲဏောၚ် နာဲဟံသာ ဆက်ဟီုရ။

"ဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်ဖျေံဒၞာဲဒပ်ဂှ်တုဲ ပိုယ် UNFC တံလေဝ် ချူဓဇက်ဒၟံၚ်ရောၚ်၊ ပေဲါသဳကၠဳလၟုဟ်ဏံလ္ဇုဲတှေ် လ္ဇုဲဏောၚ် ဂိတုဂတတေံလေဝ် ပဆုဲပြံၚ်ဏာဂွံမံၚ်ရ" သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ ထံက်ထ္ၜးကဵုရ။

အခိၚ်လၟုဟ် ဒပ်အလဵုအသဳတံကဵု ဒပ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ရပ်လွဟ်တံ ဆက်ဒှ်ဒၟံၚ်ပေဲါဗတိုက်တုဲ သွက်ဂွံကၠောန်အာပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဒေံါပန် ပှော်အလုံဍုၚ်ဂှ် ဒှ်လက်ျှန်ခိုဟ်မွဲ ဟွံသေၚ်ပုဟ် ဒှ်မံၚ်ဗီုပြၚ်သွက်ဂွံသၠုၚ်တိုန်ဟွံသေၚ်၊ ကလေၚ်ဆုတ်စှေ်မံၚ်ရောၚ် ညးအာက္ဍိုပ်ဂကောံ NCCT ချပ်ဇန် ဟီုဂးမံၚ်ရ။

အခိၚ်လၟုဟ် တွဵုရးဍုၚ်ကရေၚ်သၟးဟွံက လ္ပာ်တွဵုရးသေံ၊ တွဵုရးကချေၚ်တေံလေဝ် ဟိုတ်နူဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳကဵု ဂကောံဒပ်ကောန်ဍုၚ် အရၚ်တံ ဆက်ဒှ်ဒၟံၚ် ပေဲါဗတိုက်ဂှ်ရ ပေဲါသဳကၠဳအလုံဍုၚ်ဂှ် စိုပ်မံၚ်လက်ျန်ဆုတ်စှေ်မံၚ် ညးအာက္ဍိုပ်ဂကောံ NCCT ဂွိၚ်ဒၟံၚ်ရ သာ်ဝွံ ကောန်ဂကောံ ဌာန်ဇၞူပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ်ဗၟာ MPC ဥူညဵုအုၚ်မျေအ် ဟီုရ။

"က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်လ္ၚဵုတံ သွက်ပေဲါသဳကၠဳဂှ် ဂွိၚ်မံၚ်ဗွဲမလောန်ရ၊ သွက်ဂွံဆုတ်ယုတ်စှေ်အာဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ပုဟ်လေဝ် မုဒှ်ရောတှေ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ၜါလ္ပာ် တံ ဟိုတ်နူ မၞုံပၟိက် မံၚ်ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံအလုံဍုၚ်ရလေဝ် သွက်ဂွံပလီုထောံပေဲါသဳကၠဳဂှ်လေဝ်ဂှ်လေဝ် ဒှ်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ နူကၠာဂိတုဏံဟွံ အိုတ်ဏီ ပိုယ်တံ သွက်ဂွံဆဵုဂဗ ညသကအ်နွံမံၚ် ဆဂး ဟွံဂွံစၟတ်လဝ်တ္ၚဲချိုတ်ပၠိုတ်ဏီပုဟ်လေဝ်၊ အခါရဆဵုဂဗတှေ် ပသောၚ်ထောံပရေၚ် ကိစ္စပဋိပက္ခတုဲမှ ဆက်သဳကၠဳအာ ပေဲါသဳကၠဳအလုံဍုၚ်ဏောၚ်" သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ဂိတုတုဲကၠုၚ် နူစၟတ်တ္ၚဲ ၂၂ စိုပ် စၟတ်တ္ၚဲ ၂၆ ဒၞာဲဗဟဵုဌာန Myanmar Peace Center ကမၠောန်ကလေၚ်ထၟံက်ရုပ်ရဴ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ မၞုံပ္ဍဲူဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဂှ် ပေဲါသဳကၠဳ ဂကောံ NCCT ကဵု UPWC အလန် ၆ ဝါဂှ် ကၠောန်သ္ပလဝ်အလန်လက္ကရဴအိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.