Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံတိုန်အခန်ကၞာတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဂှ် ဖန်ဇန်လဝ်ကဵု ကွဳစက်ဒုၚ်ပလံၚ်ဏောၚ်

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်မရနုက်ကဵု ၆၈ ဝါ ကၠောန်ဗဒှ် ဒၞာဲ ရးဒေသဇၞော် ဍုၚ်လ္ဂုၚ် ပ္ဍဲဥဒျာန်ညးဍုၚ်ကွာန်(ပြည်သူ႕ဥယျာန်) ပွိုၚ်ဍုၚ်အလုံအိုတ်သီု ဂွံတိုန်စိုပ်မာန်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ၄ ဂိတုဖေဖော်ဝါရဳဂှ် နူကဵု ကမ္မတီကၠောန်ဗှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တအ် ဖန်ဇန်ကဵု ကာဒုၚ်ပလံၚ်ဏောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်နူကဵု ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ရ။

သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၆၈ ဝါ ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ် ဒၞာဲဗလးညးဍုၚ်ကွာန် (ပြည်သူ႕ရၚ်ပြၚ်) ဂှ် ဇာတ်ကောန်သၟိၚ်မန် “ဆာန်ညဳဆာန်” လှေ်လဟိၚ်ထ္ၜးကဵုဏောၚ် သာ်ဝွံ ညးအုပ်ကာ ဂကောံကမ္မတီကၠောန်ဗဒှ် နာဲသဵုကျဳ ဟီုရ။

“ရန်တၟအ်ကဵု ရဲဟွံကေၚ်ဗဵု ကောန်မှိၚ်မန်ဒယှ် ဆာန်ညဳဆာန်တုဲ စဳဇန်လဝ် ၜါဗ္တံ၊ သီုၜါဗ္တံဂှ် ဟွံကေတ်ၚုဟ်မးပုဟ် လုပ်ဗဵုမးမးရ၊ ဆ္ဂး ကာကွဳစက်ဒုၚ်ပလံၚ်ဂှ်တှေ် သွက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မွဲတ္ၚဲဓဝ်ရ ဖန်ဇန်လဝ်တုဲ ဗ္တံပထမဂှ် နကဵုအစဳဇန်ဇကုကဵုဇကုဟေၚ် ဒးကၠုၚ်ကေတ်တ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ နာဲသဵုကျဳ ဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၆၈ ဝါဝွံ သဘာပတိဂှ် ဒံက်တာ မာံတေန်မန်၊ စၞးကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဥက္ကဌ နာဲဖေတေန်ကဵု စၞးကမ္မတီ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်ဂှ် နာယက နာဲမိုၚ်တဝ် ဟီုဂလာန်ရောၚ်ဂးရ။

ဆက်တုဲ သွက်ဂွံတိုန်စိုပ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဘိက်ပၟိၚ်လဝ် ဝန်ဇၞော် ရးဒေသဇၞော် ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ကီု လိက်ဘိက်သှေ်တအ်ဂှ် ပ္ဍဲကောံဓရီု ၂၄ ဏံစၟဳစၟတ်တ္ၚဲ ဘိက်ပၟိၚ်အာရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူကဵု ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ရ။

ဟိုတ်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ကူမန်တုဲ စိတ်ဓာတ်ဆာန်ဂကူ၊ ဂုဏ်ဇာတိ ကောန်ဂကူမန်တအ် ဇၞော်မောဝ်တဴတက်ကၠုၚ်ဏောၚ် သာ်ဝွံ ဥက္ကဌကမ္မတဳဂကောံ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် နာဲသဵုအံၚ် ဟီုရ။

“စိုပ်အခိၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်မ္ဂး ကောန်ဂကူမန်ဇၟာပ်ဍုၚ် ဇၟာပ်ကွာန် စိုတ်ဓာတ်ဆာန်ဂကူတအ် တိုၚ်ကမိုဟ်မံၚ်ဏောၚ်၊ ဟိုတ်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူတုဲ အခိၚ်ကၠာတေံ ဇုဇ ဗလ ပိုဲ ခၞံဗဒှ်လဝ်ဍုၚ်မွဲဏောၚ်ဂှ် ကလေၚ်ဂွံတိုန်သတိရ” သာ်ဏံ နာဲသဵုအံၚ် ဟီုရ။

ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရီ ၃ ကဵု ၄ သၞာံ ၂၀၁၅ ဝွံ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်မရနုက်ကဵု ၆၈ ဝါ ကၠောန်ဗဒှ် ဒၞာဲဥဒျာန်ညးဍုၚ်ကွာန် (ပြည်သူ႕ ဥယျာန်) ဍုၚ်လ္ဂုၚ် သၞာံဏံဝွံရန်လဝ်

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ရးဒေသဇၞော်ဗီုကေၚ်တိုန်စိုပ်ပံက်လဝ်သဘၚ်ကၞာတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဍုၚ်လ္ဂုၚ်-(MRD)
သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ရးဒေသဇၞော်ဗီုကေၚ်တိုန်စိုပ်ပံက်လဝ်သဘၚ်ကၞာတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဍုၚ်လ္ဂုၚ်-(MRD)
သြန်ၜိုတ် ၃၀၀ ကိုဋ်တုဲ သြန်တအ်ဂှ် နူကဵုကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်တအ် ဗက်ဂွံ ၂၅၀ ကိုဋ်ယျ ဂွံတီကေတ်ရ။

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်သၞာံဏံ သွက်ပရိသာတ်တအ် စဳဇန်လဝ်ခုၚ် ၅၀၀ ပြၚ်၊ လိက်မန်နာနာသာ်၊ စၞစသုၚ်မန်နာနာသာ်၊ ကပေါတ်ကွတ်တဲမန်တအ် ထ္ၜးပြလဝ်တုဲ သီုကဵု သွံအာဖျာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

တ္ၚဲပ္တန်ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ သက္ကရာဇ်သာသနာ ၁၁၁၆ မာ်မွဲစွေက်ဂှ် ဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် စၟတ်ကေတ်လဝ်တုဲ ဇၟာပ်ဍုၚ်ဒေသ ကောန်ဂကူမန်နွံ အရိုဟ်ရိုဟ်သၞာံ ကၠောန်ဗဒှ် အခန်ကၞာ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်အိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.