Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ပေဲါဗတိုက်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် ပေဲါဗတိုက်မဟာဇန်

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၅)၊ ဂိတုမေ ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒဒစဵုဒစး ရုၚ်ပတိတ်ဓာတ်လလဳ နကဵုချးတၟအ် ပ္ဍဲကဵုကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်ဗွဲမဂၠိုၚ်၊ ဂကောံမဟာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် လၟိဟ်မၞိဟ် ဗၞတ် (၆၀၀၀) တၠ ကၠုၚ်စိုပ်ထ္ၜးဆန္ဒဂှ် ဆဵုညာတ်ကေတ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုအခန် ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတၟိတၟိဏအ် အခန်ကဏ္ဍညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ပၟိက်ဇၞော်သာ်လဵုရော ဂွံတီကေတ်ရ။

အလဵုအသဳသမ္မတဥူတုၚ်ဇြုၚ် က္ဍိုက်ပ်မံၚ်အခိၚ်တ္ၚဲဏအ်ကီု အမာတ်ညးစၞးညးဍုၚ်ကွာန် ဂဇံမံၚ် ပ္ဍဲကဵုကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ်တေံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် သ္ကိုပ်ပၞာန်တြေံရာံတိတ် ဒှ်အာသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲကဵုညးတအ်ဂှ် လညာတ်တၠအဝဵုပၞာန်ရနွံ၊ လညာတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ သ္ပရှေ်သှေ်လတူညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂှ် ဟွံမွဲကီုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ အရာညးတအ် အုပ်ဓုပ်မံၚ်အိုဿီု ဒှ်မံၚ်လညာတ်တၠအဝဵုတုဲ ဂၠံၚ်တရဴဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် ဟွံစိုပ်တရဴရောၚ်။

အလဵုအသဳဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ကမၠောန်မွဲမွဲ မပ္တံကဵု ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ်ကီုဒှ်၊ ပရေၚ်ပညာကီုဒှ်၊ ပရေၚ်ပြုပြေၚ် စပ်ကဵုတိကီုဒှ် ဟွံချပ်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တအ်မွဲသာ် ဗီုဌာနဝန်ဇၞော်တအ် ဒးအဂၞပ်စိုတ်ဂှ် ဖန်ဖက်ကေတ်ရ။ လက္ကရဴအိုတ် ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒတအ် ကတဵုဒှ်ကၠုၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဒၞာဲတုဲ ပဋိပက္ခ အကြာညးဍုၚ်ကွာန်၊ ကွးဘာတအ်ကဵု အလဵုအသဳတအ် ကတဵုဒှ်မံၚ် လၟိုန်ကာလဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲမဳဒဳယာလၟေၚ်ၚ်ကီုရ။

အတိုၚ်သၞောတ်ဝ်ဒက်ပတန်ဍုၚ် (၂၀၀၈) ကဵု အတိုၚ်သၞောတ်ဝ်ဒက်ပတန် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မ္ဂး ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် ဂွံအဝဵု ဂွံဒၞာဲတုဲမှ ကၠောန်ၜိုတ်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်၊ ကၠောန်သၞောဝ်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်ဂွံရောၚ် ဒှ်တဴမံၚ် သာ်ဝွံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကာလညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဒှ်ဒဒိုက် ဒှ်အခက်အခုဲကဵု အလဵုအသဳဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ လုပ်ဘိုၚ်စဵုဒၞာကီုဒှ် ဘိုၚ်လုပ်ပေဲါဗတိုက်ကီုဒှ် ကၠောန်သ္ပဟွံဂွံရောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပရူကိစ္စညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန် မဟာဇန်တအ်ဟေၚ် ဒးလုပ်ပေဲါဗတိုက် ဗီုပရူကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၄) စဵုကဵု (၁၆) ဂိတုမေ၊ ညးအာမံၚ်က္ဍိုပ် ဂကောံမဟာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဂွံဆဵုဂဗညးသကအ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါသၠာဲဂတးလညာတ် ဖောအ်ဗြေဝ်ပရေၚ်မၞိဟ် အလန်ဒုတိယ ပ္ဍဲဘာပုပ္ဖဝတဳ (ဘာတၠဂုဏ်အာစာထပိုဲဍောတ်) ပွိုၚ်ပိတ္ၚဲတုဲ သၠာဲဂတးလညာတ် ပရူပဋိပက္ခပြသၞာ မကတဵုဒှ်မံၚ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်ကောန်ဂကူမန်ရ။ ညးစၞးတအ်တိုန်စိုပ် ဗၞတ် (၂၀၀) တၠတုဲ နကဵုဇြဟတ်ဂကောံမဟာဇန်တအ် မူကၠောန်ၜိုတ်ဂွံ မူဘိုၚ်သောၚ်ကလးကဵုပြသၞာ အကြာညးဍုၚ်ကွာန်မာန် ချပ်ညးသကအ်ရ။

အကာဲအရာ ဇြဟတ်မဟာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲကဵုဗွိုၚ်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဟွံကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ကွေံကွေံဏီရ။ ဆဂး သဘဴဓဝ်ဂကောံမဟာဇန်တအ်ဂှ် ညးတအ် ဟွံကေတ်အဝဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရ။ ယဝ်ရ ညးနွံအဝဵု အလဵုအသဳတအ် ရေၚ်တၠုၚ်ဒတုဲဖဵုညးဍုၚ်ကွာန် ဒးရး နွံကဵုဓဝ်မ္ဂး ရီုဗၚ်အာတုဲ ယဝ်ရ အလဵုအသဳ ဍဵုဍိုက်သ္ပမာန် လတူညးဍုၚ်ကွာန်မ္ဂး ဘိုၚ်လုပ်ပေဲါဗတိုက်ညးသကအ် မွဲစွံရောၚ်။ သရောပ်ဟီုမ္ဂး အလဵုအသဳ သ္ပစၞ့းကဵုညးဍုၚ်ကွာန်ဇေတ်တ် (ဝါ) အလဵုအသဳ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဇေတ်တ် ဂွံမံက်ဂှ် ဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ပၟိက်ဇၞော်တဴ ဗွဲမလောန်ရောၚ်။

ဍုၚ်အလဵုဒှ်ဒှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် လၟိဟ်ကောန်ဗော်ညးတအ် နွံအကြာညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဂၠိုၚ်အိုတ် ဗၞတ် (၂၀) တၟအ်ကၠံရ။ အတိုၚ်သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဟေၚ် ညးဍုၚ်ကွာန် ဒးရုဲစှ်ညးစၞး ဒးရုဲစှ်ဗော် ကိတ်ညဳကဵု လညာတ်ညးတအ်ရောၚ်။ ဆဂး ကာလ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်တအ် ဂွံအာအဝဵုမ္ဂး ဝိုတ်အာညးဍုၚ်ကွာန် ဇကုသ္ပလဝ်စၞး ဒှ်စလေပ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳၜတ်တ်ဂှ်မ္ဂး ညးဂွံအဝဵုတအ်ဂှ် ဗက်စအာလက္ကရဴသြန်ပိုန်ဒြပ်တုဲ ပြသၞာဏအ်ဂှ် အာဇီုကပို်က်ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် တိုက်ရိုက်ရ။ ကာလဂှ်မ္ဂး ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဒးဇီုကဵု အလဵုအသဳ ဒှ်ကၠုၚ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် ဟွံမွဲကဵု ဂကောံမဟာဇန်တအ် ဇြဟတ်ဇၞော်တိုန်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီု လုပ်အုပ်ဓလီု လတူဂကောံမဟာဇန်တအ်ကီုဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ရံၚ်ကေတ်လညာတ်ဝွံတုဲ ဂကောံမဟာဇန်ဂကူမန်တအ် ဇြဟတ်ညံၚ်ဂွံညဳသာ ညံၚ်ဂွံဒက်ပခိုၚ်အာ ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဇေတ်တ်ဂှ် ပၟိက်ဇၞော်ဗွဲမလောန်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.