Categories
ပရိုၚ်

ကမၠောန်ၜံက်ခဲါ ‘ဂတဵုတၟအ်’ ဒေသတ္ကအ်ခၟိုၚ်ဂှ် ပရဲတိတ်အောန်ရောၚ် တၠကတိုၚ်တံ ဟီု

ဗီုတိုန်ဒဵုဂတဵုတၟအ်(GS)
ဗီုတိုန်ဒဵုဂတဵုတၟအ်(GS)
သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲကဵုဒေသတကအ်ခၟိုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်၊ ကွာန်မုဟ်ဒုန်ဂှ် ကၠောန်ပတိတ်မံၚ် ဂတဵုတၟအ် သွက်ကောန်ၚ္ၚာ်တံ ဂွံ ဗ္တောန်ချူကှေ်လိက် လောန်ကၠုၚ်နူကဵုသၞာံဗွဲမလအ်တေံ

ခဲါပ္တိတ်မံၚ်တၟအ်တံဂှ်တုဲ လၟုဟ်မ္ဂး ဟိုတ်နူကဵုကတိုၚ်တံ ဇြိုဟ်အာဂှ်ရ ပရဲတိတ်အောန်ကၠုၚ်ရောၚ် တၠကတိုၚ်မွဲတၠဟီုရ။

ညးတၠကတိုၚ်မွဲတၠ နာဲမျေအ်ယိှဲု ဂှ် “အခိၚ်လၟုဟ်ပိုဲတံ ပ္တိတ်မံၚ်တိ နူကဵုကတိုၚ်ဏံ အာယိုက်ထောံမံၚ်မ္ၚးတေံဂှ် သွက်ပိုဲဂှ် သြန်လုပ်ဟွံမွဲပုဟ်၊ စရိတ်ကောန်ကမၠောန်ရအိုတ်မံၚ်။ တိတဏံဂှ် ဟွံပတိတ်ဂှ်လေဝ်ဟွံဂွံပုဟ်။ တိတ ဏံအိုတ်မှ ပိုဲတံဂွံဆက်ခဲါတၟအ်၊ တၟအ်တဏံဂှ်တိတ်မှ သွက်ပိုဲသြန်လုပ်နွံဏောၚ်” သာ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုဂိတု အံက် တဝ်ဗာ (၃) ဂှ် ဟီုကဵုသၞံၚ်တိုၚ်ရ။

အခိၚ်ဗြဲဂှ် ဟိုတ်နူကဵု တိဇွောဝ်စှေ် လုပ်လဝ်ကတိုၚ်တံဂှ်တုဲ အခိၚ်လၟုဟ် ကၠာဟွံစိုပ်က္ညၚ်ဏီ သွက်ဂွံက္လေၚ်ခဲါတၟအ် မာန်ဂှ် ပလေဝ်ပလေတ်စမံၚ်ကတိုၚ်၊ ဒးယိုက်ပ္တိတ်တိ မၞုံမံၚ်ပ္ဍဲကတိုၚ်တံဂှ်ရ။

ကရောံယိုက်ပ္တိုန်နၚ်တၟအ်နူကဵုကတိုၚ်တေံဂှ် ဟိုတ်နူတိပါလုပ်ဂၠိုၚ်တုဲ ဒးကၠဟ်ထောံမံၚ်တိတံဂှ်ကီု၊ ယဝ်ရတၟအ်သၟး မ္ဂး ၜံက်ခဲါယိုက်ပ္တိုန်နၚ်နူကတိုၚ် စိုပ်လ္တူဏံမ္ဂး ဒှ်သြန်ရ။ မွဲပၠန်ဂှ် ခဲါမံၚ် သၞာံတၟာလအ်ယျတုဲ ကတိုၚ်တံဂှ်လေဝ် ဇြိုဟ်စှေ်အာတၟာဂလိုၚ်ကီုဂှ်ရ မွဲမွဲတ္ၚဲမ္ဂး ယိုက်ဂွံလ္တန်ဍေံအောန်ကၠုၚ်တုဲ သွက်ရဲတၠကတိုၚ်တံမ္ဂး ပရဲတိတ်အောန် ဒှ်ကၠုၚ်ရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

သွက်ဂွံဒှ်ဂတဵုတၟအ် သွက်ကောန်ၚ္ၚာ်တံဂွံချူကှေ်လိက်မာန်ဂှ် နူကဵုကတိုၚ်ဇြိုဟ်ဟ်ဂှ် ယိုက်ပ္တိုန်စိုပ်လ္တူကုန်တုဲမ္ဂး တၟအ်တံဂှ် က္လေၚ်ကရေက်ဍောတ်တ်၊ နူကဵုဂှ်မှ သၟာကမၠောန်တံ က္လေၚ်စှေ်နူဒဵုတှေ် တၟအ်ကရေက်လဝ်တံဂှ် ယိုက် ဖျေံဏာကွာန်တေံရ။ စိုပ်ကွာန်မ္ဂး က္လေၚ်ဗုတ်ပယျေဝ်တုဲ ဂွံဂတဵုတၟအ်မွဲမရောၚ်။

“အခိၚ်လၟုဟ်ဂှ် သွက်ပိုဲတံဂွံမံၚ်ဆၜိုတ် စရိတ်ကမၠောန်တ္ၚဲရ။ စိုပ်က္ညၚ်မှ တၟအ်တဏံ ပိုဲယိုက်ဖျေံကွာန်တှေ် နကဵုလၟိဟ်လတိုန် ပိုဲတံဂွံဟလှဲအပဵု။ သွက်သြန်လုပ်ပဵုမွဲပၠန်ဂှ်တှေ် အခိၚ်ခဲါတၟအ်ယျတှေ် မၞိဟ်ခဲါလေပ်ဂှ်တှေ် မွဲတ္ၚဲတှေ် စဵုကဵုမွဲလက်ပြၚ် ဂွံမာန်မံၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ သၟာကမၠောန်မွဲတၠ နာဲဝေန်မိုၚ် ဟီုရ။

အခိၚ်ကၠောန်ဂှ် ဍောၚ်မံၚ်ရ။ ဆ္ဂးကမၠောန်ဏံဂှ် ကၠောန်မံၚ်ဇၟာပ်တ္ၚဲလေဝ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်။ တုဲပၠန် ကၠောန်အာ ဇူအာ တှေ် ဟွံဍောၚ်စကွေံကွေံပုဟ်။ ပဵုတုဲခိုဟ်မွဲဂှ် တၠကမၠောန်လေဝ် ကၠောန်မံၚ်ဖိုဟ်ပိုဲမွဲစွံဏောၚ်တှေ် ပရေၚ်ဍဵုဍိုက် ဟွံမွဲ၊ တ္ၚဲတိၚ်ကဵု တ္ၚဲသဳတှေ်လေဝ် ဒှ်တ္ၚဲဇူကမၠောန်သီုဖအိုတ်ဏောၚ်ဂှ် နာဲဝေန်မိုၚ် ဆက်ဟီုရ။

သွက်ဂွံယိုက်ပ္တိတ်တိ နွံမံၚ်ပ္ဍဲကတိုၚ်တံဂှ် သၟာကမၠောန်မွဲမ္ဂး မွဲတ္ၚဲဒးကဵု (၄၀၀၀) ဒကေဝ်တုဲ ညးတၠကတိုၚ်တံဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်မံၚ်ကမၠောန် ဒးယိုက်လျိုၚ်ဇြိုၚ်ၚ်မံၚ်ဂှ်ရ ပွိုၚ်မွဲတ္ၚဲမ္ဂး အခိၚ်ကၠောန်ကမၠောန် ပွိုၚ် (၄း၃၀) နာဍဳ စၟတ်လဝ် အခိၚ်နွံရ။

ပ္ဍဲကဵုကတိုၚ်တၟအ် နာဲမျေအ်ယှိုဲတံဂှ် ပံၚ်တောဲကၠောန်မံၚ် နကဵုလၟိဟ်မၞိဟ် (၅) တၠတုဲ သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံ မွဲတၠမ္ဂး (၁၂) ကိုဋ် ဓလိုက်လဝ်တမ်ရိုဟ်ရ။ ဟိုတ်နူကဵုအကာဲအရာနာနာသာ်တုဲ ၜိုန်ရဟွံကျကီုလေဝ် ဂွံပရဲအောန် မံၚ်ရောၚ် ညးတံဟီုထ်ၜးအိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.