Categories
သၟာန်သွဟ်

ဆဵုဂဗသၟာန်သှ် ကုဥက္ကဌဇၞော် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲထဝ်မန်

စပ်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂစာန်ပ္ညဳမံၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွန်မန် ၂ ဗော်ညံၚ်ဂွံမွဲဂှ်တုဲ အေဝ်ဒဳတာဌာန်ပရိုၚ်မန် MNA ဗညာအံၚ် ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်လဝ် ကုဥက္ကဌ နာဲထဝ်မန် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၅ -၂၀၁၆ ဏံဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာရအဴ။

ဗီုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သှ်ကလးကဵုမံၚ်ကဵု အေဝ်ဒဳတာဌာန်ပရိုၚ်မန်(MNA)
ဗီုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သှ်ကလးကဵုမံၚ်ကဵု အေဝ်ဒဳတာဌာန်ပရိုၚ်မန်(MNA)

ဗညာအံၚ် – ဗော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၂ ဗော်ဂွံဒှ်မွဲဗော်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ က္ဍိုက်ပ်တုဲ ရေၚ်တၠုၚ်အာဏောၚ်၊ တုဲတှေ် ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ်ဒှ်မံၚ် မဟာမိတ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဏောၚ်၊ ဗော်အလုံရးဂှ် မဟာမိတ်ဟွံသေၚ် လ္တူဏံ မု ဥက္ကဌဇၞော်မိက်ဂွံ ဟီုသောၚ်ကလးနွံရော?
နာဲထဝ်မန်– ဣဏံဂှ်နကဵု လညာတ်ပိုဲတှေ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ဒးဒှ်မွဲထေက်ဏောၚ်၊ ဟိုတ်နူဟွံဒှ်မွဲဂှ်ရ လညာတ်ပြးတုဲ မာဲကျအာဗော်တၞဟ်ဟ်၊ လညာတ်ပိုဲတှေ် ဗော်လုပ်ပေါဲဗတိုက်ပ္ဍဲသၞောဝ်တေံ ဒးဒှ်မွဲ ထေက်ဏောၚ်၊ လကျာ်တံလေဝ် ကဵုလဝ်ကသပ် ပ္ဍဲကဵုကမ္မတဳဗဟဵု ပိုဲဂ္ဇံလဝ်ဂှ် ဗော် ၂ ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဗော်၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒးအာက္ဍိုပ်ဏောၚ်ဟီုလဝ်တုဲ ကမ္မတဳဗဟဵုပိုဲလေဝ်စှေ်စိုတ်၊ ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲ ပိုဲဂစာန်ကၠောန်ဏောၚ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်တုဲ ပံက်ဂကောံမွဲတုဲ အဃောပ္ညဳမံၚ်ကဵုသၚ်တံရ၊ အရၚ်ဗော် ၂ ဂွံပံၚ်မာန်။

စပ်ကဵုမဟာမိတ်ဟီုဂှ် နူကဵုသၞာံ ၁၉၉၅ ဒေါအ်လဝ်ပန်ပှော်တုဲ အခိၚ်ဗော်ကောန်ဂကူ MNP ဒှ်မံၚ် ဗော်မန်ဒဳမဝ်ကရေသဳကောန်ဂကူမန်(MNDF)တေံရ ဥက္ကဌဇၞော်နာဲယှိုဲကျေန်၊ ဥက္ကဌထေန်တံ ဒက်ကၠုၚ်လဝ်မဟာမိတ်၊ ဂၠံၚ်တရဴညးတံအာကီု တိုၚ်ပ္ကဴညးတံရန်လဝ်ဂှ်ကီု ဗွဲမဂၠိုၚ်တုပ်မံၚ်ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးတံစၟတ်သမ္တီလဝ် ဗော်မဟာမိတ်တှေ် ပိုဲလေဝ်သ္ပကၠုၚ်စၟတ်သမ္တီလဝ် မဟာမိတ်ဖိုဟ်။

ဗညာအံၚ်– စပ်ကဵုအခန် ဗော်ဒီမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်(AMDP) ဂှ်ရော?
နာဲထဝ်မန်-ဗော်ဒီမိုကရေဇြဳအလုံရးမန်(AMDP) ဂှ် သၞာံ ၂၀၁၀ ဏံရဂွံမံက်တိုန်၊ တုဲတှေ်ဂၠံၚ်တရဴညးတံဂှ် ပိုဲလေဝ်ဟွံတီ ကၠးကၠးပုဟ်၊ ညးတံလေဝ်ဟွံအာတ်မိက်ကၠုၚ် ဂွံဆဵုဂဗကဵုပိုဲပုဟ်တှေ် အခန်မဟာမိတ်ဂှ် ပိုဲချပ်ဟွံဂွံဏီ၊ တုဲကၠုၚ်တေံ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၂ ဗော် ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဗော်ဂှ် ကောံညးသ္ကအ်ဏောၚ် ဒုၚ်လဝ်ကအ်ပါၚ်ပ္ဍဲဝိုၚ်တုဲ ဟွံဒှ်ကောံပုဟ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲပတိတ်ထောံ လညာတ်ဗီုလဵုရောဟီုတှေ် ဗော်၂ ဏံဟွံဒှ်မွဲပုဟ်တှေ် ပိုဲစၟတ်သမ္တီလဝ် ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုသွက်ဂကူ(AMDP)ဂှ်လေဝ် ပိုဲကလေၚ်ရုပ်ထောံလဝ်ဏောၚ်။

ဗညာအံၚ်– လၟုဟ်ဂှ် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဗီုလဵုဆက်သ္ပလဝ်စၟတ်သမ္တီပၠန်ရော?
နာဲထဝ်မန်-ဆဂးလၟုဟ်ပၠန်ဂှ် ဂွံရေၚ်တၠုၚ် ဗော်၂ ဂွံဒှ်မွဲဂှ် ဂကောံ ရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုသွက်ဂကူမန် (ဗော်ဒီမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်) ဂှ် ပိုဲဒးကလေၚ်ပစၟတ်သမ္တီတုဲ ညံၚ်ဂွံကောံဂှ် ပိုဲဒးပ္ညဳဏောၚ်၊ ဆဂး ဗီုလဵုကောံရောဂှ် ပိုဲလေဝ်လဴဟွံဒးပုဟ်၊ ပ္ညဳကဵုလကျာ်တုဲ ဗီုဒှ်မာန်ဂှ်ပိုဲဂၠာဲနဲဏောၚ်၊ လကျာ်သၟးလေဝ်ဟွံဂွံပုဟ် ရဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လေဝ် ဒးပါလုပ်ကီု၊ ဗော်အလုံရးဂှ်လေဝ် ပလဝ်စၟတ်သမ္တီ ဗော်ရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုသွက်ဂကူရ၊ ဆဂး ဗော်ကောန်ဂကူမန် (MNP)ဂှ် ဒှ်မံၚ်မဟာမိတ်ရရဏောၚ်၊ နူကဵုဒက်မဟာမိတ်တုဲဂှ် ၜါဗော်(NMSP-MDP) ဏံ ဆဵုဂဗမံၚ်ညးသ္ကအ်ဟဂှ်ရ၊ ပိုဲဒစေၚ်မွဲလ္ပာ် ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဗော်အလုံရးလေဝ် ညံၚ်ဂွံဒှ်မဟာမိတ်ဂှ် ပၟိက်နွံမံၚ်ရ၊ ဆဂး ဒှ်မာန်ဟွံမာန်ဂှ် ပိုဲဒးကလေၚ်ရံၚ်မံၚ်ဏီ၊ ပဝ်လသဳ Policy ညးတံဗီုလဵုနွံရော၊ ဣဏံဂှ် မိက်ဂွံကဵု ကၠိုဟ်လေဝ်။

ဗညာအံၚ်– လက်ကရဴအိုတ်ဏံ ဥက္ကဌဇၞော် မုမိက်ဂွံဟီုထပေၚ်မံၚ်ဏီရော?
နာဲထဝ်မန်– ဍုၚ်ပိုဲဏံဂှ် ဓရ်ၜိုဟ်လလမ်ဟွံဂွံတှေ် ပရေၚ်ကောန်ဂကူကီု မုဍေံဒှ်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညံၚ်ဂွံဂွံ ဓရ်ၜိုဟ် လလမ်ဂှ် သီုညးသီုအဲ သီုကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံကီု၊ ဘိုၚ်ဂစာန် အိုတ်ညိ မိက်ဂွံ ဖတိုက်ဖအောဝ်မွဲသာ်၊ ဓရ်ညဳသာဂကူလေဝ် ဒးစွံၚုဟ်မး ဒးဂိုတ်ဂစာန်၊ ဓရ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ် ညံၚ်ဂွံဂွံလေဝ်ပိုဲဒးဂစာန်၊ ဓရ်ၜိုဟ်လလမ်ဂွံတှေ် မွဲအဆက်ဓဝ် သွဟ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍာံဍာံပိုဲညံၚ်ဂွံဂွံမာန်၊ လဂှ်မှကောန်ၚာ်သၟတ်ဂတနူဏံ အနာဂတ်ဍေံတံ ဂွံတဴတက်မာန်၊ ယဝ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟွံပြေပြံၚ်တှေ် ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဟွံလောဲပုဟ်၊ ပၞာန်ဆက်ဒှ်အာမံၚ်ဟဂှ်ရ၊ လၟုဟ် အလဵုအသဳတၟိဏံလေဝ် ညးတံနွံပၟိက်ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍာံဍာံဟီုကၠုၚ်လဝ်ရတှေ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ညံၚ်ဂွံပြေပြံၚ်ဂှ် ကောန်ဂကူပိဲိုသီုဖအိုတ် တာလျိုၚ် အလုံဍုၚ်ဂှ်မွဲလ္ပာ် တာလျိုၚ်ဂကူဂှ်လေဝ်မွဲလ္ပာ် ပါလုပ်တုဲ ဘိုၚ်ဂစာန်အာညဳညဳစိုအ်ဂှ် မိက်ဂွံဖတိုက်ဖအောဝ်ဏာ ဗီုဏံ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.