Categories
ပရိုၚ်

အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် တိအလဵုအသဳ သွက်ဂွံက္လေၚ်သၠးကဵုဂှ် နွံဒၟံၚ် ၈၅၀ ဨကပြၚ်ဏီ

ပ္ဍဲ (၁၀) ပွိုၚ်ဍုၚ် မၞုံတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ကီု၊ ဌာနဝန်ဇၞော်နာနာတအ်ကီု သီကေတ်လဝ်တိညးဍုၚ်ကွာန်တံတုဲ ဟိုတ်နူဟွံဒှ်စကာဂှ်ရ ပ္ဍဲကဵုတိသွက်ဂွံက္လေၚ်သၠးအပ်ကဵုတၠဍေံ မၞုံဒၟံၚ် ၁၆၀၀၀ ဨကပြၚ်ဂှ် လၟုဟ်ဟွံဂွံပအပ် သှေ်ဒၟံၚ် ၈၅၀ ဨကပြၚ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

ပ္ဍဲတိမကလေၚ်သၠးကဵု သှေ်ဒၟံၚ်ဏီတံဂှ် ယဝ်ဒးဓမံက်ထ္ၜး နအလိုက်ပွိုၚ်ဍုၚ်မ္ဂး ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီုဂှ် သှေ်ဒၟံၚ် ရ၄ ဨက၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု သှေ်ဒၟံၚ် ၆၀.၄၇ ဨက၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် သှေ်ဒၟံၚ် ၆၄၄.၇ ဨက၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် သှေ်ဒၟံၚ် ၃.၈ ဨက၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု သှေ်ဒၟံၚ် ၆၇.၉ ဨက၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် သှေ်ဒၟံၚ် ၂.၆ ဨကဏီ ဂွံတီကေတ်ရ။

တိအလဵုအသဳ မက္လေၚ်သၠးလဝ်ကဵု နွံပ္ဍဲဇရေၚ်ကွာန်အၚ်ဒၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်
တိအလဵုအသဳ မက္လေၚ်သၠးလဝ်ကဵု နွံပ္ဍဲဇရေၚ်ကွာန်အၚ်ဒၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်
“တိတံဏံဂှ် ဒှ်တိသီကေတ်လဝ် နူတုဲတုဲကၠုၚ်တေံရ။ သီကေတ်လဝ်တုဲကီုလေဝ် ဟွံဒှ်စကာ ဟွံဒးကေတ်ရဒှ်တုဲ တိတံဏံဂှ် ကလေၚ်ပအပ်ကဵုတၠဍေံပၠန်ရ။ တိသှေ်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံကလေၚ်ကဵုတၠဍေံဏံ ညံၚ်ဂွံစိုပ် ပ္ဍဲတဲတၠဍေံပြဟ်ဟ်ဂှ် ဖန်ဇန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်” ဥူထောန်ဌေ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်တဵုလွဳ ပရေၚ်ဝဳပရာ ကေုာံ ဆက်စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် တွဵုရးမန် ဟီုရ။

တိသှေ်ဒၟံၚ်တံဏံ ညံၚ်ဂွံဒှ်ပအပ်ကဵုတၠဍေံပြဟ်ဟ်ကီု၊ အခက်ခုဲ ဒးဆဵုဂဗ ပ္ဍဲအရာကလေၚ်ပအပ် နွံသာ်လဵုရောဂှ် ကလေၚ်လ္ၚတ်စၟဳစၟတ်ဗွဲမပြဟ်တုဲ ညံၚ်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုကီုဂှ်လေဝ် ပလံၚ်လဝ်လိက်စၞောန် ကုဌာနက္ဍိုက်ပ်စရၚ်အၚ် ကေုာံ ဖန်ဖက်ပရေၚ်တိဗ္ၚ တွဵုရးမန်တုဲရ ရဴဝွံ ဝန်ဇၞော် ဥူထောန်ဌေ ဆက်ဟီုထ္ၜးရ။

ပ္ဍဲတိမကလေၚ်သၠးကဵုဏံဂှ် တိသၠးသၠး တိအရိုၚ်၊ တိပဏာၚ် (တိသွက်ဗလးစပြေၚ်ဂၠဴ)၊ တိဗ္ၚ၊ တိအၚ်လှာ၊ တိကၠအ် လိၚ်စတအ် တၞီလုပ်လၟိဟ်အိုတ်တုဲ တိတအ်ဏအ်ဂှ် နူတၠဍေံ ဟိုတ်နူပ္တိုန်ထ္ၜး တေၚ်ဗ္စိုပ်လဝ်ကီု၊ ဒပ်ပၞာန်ကဵု သၟိၚ်တၠ ဌာနဝန်ဇၞော် အလဵုအသဳမတုဲကၠုၚ်တေံ ဟိုတ်နူဟွံမွဲပၟိက် ဟွံဒးစကာကီု၊ နူဌာန်ဝန်ဇၞော်ကွတ်စက် လၟိဟ်(၂) ကေုာံ ဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာတအ်လေဝ် တိညးတံ သၠးကဵုဗွဲတၞဟ်ခြာနွံကီုတုဲ တိတံဏံ ကလေၚ်သၠးကဵု တၠဍေံပၠန် ဂွံတီကေတ်ရ။

ၜိုန်ဂှ်လေဝ် “တိကလေၚ်သၠးကဵုတံဏံ ကလေၚ်ပအပ်ကဵုဒၟံၚ် တၠဍေံဣရ ပိုဲတံဂွံမိၚ်ကေတ်တုဲ အာသၟာန်ရံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်စရၚ်တိ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကီုရ။ စရၚ်တိ ကလေၚ်သၠးကဵုတံဂှ် ဟွံစိုပ်ကၠုၚ်ဏီ နူရုၚ်စရၚ်တိ ဟီုသာ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲပိုဲလေဝ် သွက်ဂွံပအပ်ဂှ် မုတိလေဝ် ဟွံမွဲဏီရ။နူညးလဵုလေဝ် ကၠုၚ်ပလံၚ်လဝ်ပရိုၚ် ဟွံမွဲဏီဖိုဟ်” ဥူအံၚ်နာၚ်မဵု မရေၚ်တၠုၚ်ဒၟံၚ် (သွက်သ္ဂောံဂွံတိ ဒးဒုၚ်သီလဝ်ကဵု တံဒပ်အမၠံက် လၟိဟ်ဂၞန် ၃၁၆ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်) ဂှ်ဟီုရ။

ကိစ္စဏံ တၠတိတံ ညံၚ်ဂွံတီကၠးဂှ် ထေက်ကဵုဒးဓမံက်ထ္ၜးကၠးကၠးတုဲ မိက်ဂွံကဵုစိုပ် ပ္ဍဲတဲတၠဍေံပြဟ်ဟ်ကီုရဂှ်လေဝ် ဥူအံၚ်နာၚ်မဵု ဂးရ။

တိအလဵုအသဳ မကလေၚ်သၠးကဵု ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ လၟိဟ်သီုဖအိုတ် ဒးဓမံက်နအလိုက်ပွိုၚ်ဍုၚ်မ္ဂး ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ် (၁၁၂၈၈) ဨက၊ ပ္ဍဲၜဳက္လေၚ် (၃၄၇) ဨက၊ ပ္ဍဲသဓီု (၁၃၃၃) ဨက၊ပ္ဍဲဍုၚ်ပံၚ် (၂၁၇) ဨက၊ ပ္ဍဲမတ်မလီု (၆၆၄) ဨက၊ ပ္ဍဲၜါသွာၚ် တ္ကအ်ခၟိုၚ် (၄၇) ဨက၊ ပ္ဍဲကျာ်မြဟ် (၁၃၆၄) ဨက၊ ပ္ဍဲမုဟ်ဍုၚ် (၁၈၇) ဨက၊ ပ္ဍဲဇြပ်ဗု (၅၁) ဨက၊ ပ္ဍဲရေဝ် (၁၀၂၄) ဨက ရဴဝွံ ဂွံတီလဝ်ရ။

အတိုၚ်လိက်သမ္တီ ဂကောံ ပံၚ်တောဲရၚ်တၠုၚ် ပရေၚ်ဇွောံမ (FSWG) ဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲအလုံဍုၚ်ဗၟာဏအ် တိဗ္ၚကၠအ်သွဝ် သီကေတ်လဝ်နူညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် နွံလၟိဟ်ဨက (၆) ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်ဂးတုဲ ဨက ဗၞတ် (၄) ပြကောဋိကိုဋ်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်သီကေတ်လဝ် သာ်ဝွံဓမံက်ထ္ၜးလဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.