Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံဒှ်အထံက်အပၚ် ကာလသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မာန် ဂကောံ ENAC သ္ပဒၟံၚ်သုတေသန ပ္ဍဲဒေသ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်

သွက်ဂွံဒှ်အထံက်ပၚ် ကာလတက်ကျာသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သၞောတ်ဒက်ပ္တန်ဖေဝ်ဒရေဝ်တုဲ ဂကောံ ENAC မၞုံသၟဝ်တဲယူအေန်အေပ်ဇြဳ UNFC တံ ဗက်လ္ၚတ်သ္ပဒၟံၚ်သုတေသန စပ်ကဵုအပေါတ်သယံဇာတ မၞုံဒေသကောန်ဍုၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးရခေၚ်ကဵု တွဵုရးကချေၚ်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဌာန်ဒတန်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် Ethnic Nationalities Affairs Center (Union of Burma) တံဝွံ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေန်ဗါ ၁၆-၁၇ ဂှ် လ္ၚတ်သ္ပလဝ်သုတေသန အပေါတ်သံယံဇာတ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ပၠံၚ်သၟုဟ် ဓါတ်တိတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးရခေၚ်ဂှ်ကီု၊ တုဲနူဂှ်မ္ဂး ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ကမၠောန်ကတိုၚ်မတ် မၞုံပ္ဍဲတွဵုရးကချေၚ် (ဖာကန်႕) ဂှ်ကီု လ္ၚတ်သုတေသန ဂၠိုက်ဂၠာဲတုဲ ကာလပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲပေန်လုၚ်တေံမ္ဂး အရၚ် UNFC တံ ဂွံရပ်မူဏံတုဲ ပရေၚ်ပါ်ပရအ်ဂုဏ်ဖဵုဒုၚ်စသိုၚ်အကြာကၟိန်ဍုၚ်ကဵု တွဵုရး နကဵုသၞောတ်မူဖေဝ် ဒရေဝ်ဂှ် ENAC တံ ချူဓဇက်အာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

 ညးစၞး ENAC တံ အဃောစှေ်ကံက်မံၚ်တၚ်နၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးရခေၚ် (နာဲမာန်)
ညးစၞး ENAC တံ အဃောစှေ်ကံက်မံၚ်တၚ်နၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးရခေၚ် (နာဲမာန်)
“ပြဟ်ဟ်ဏံ စပ်ကဵုမူပၞာန်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ်မွဲ၊ တုဲမွဲပၠန်ဂှ်တှေ် ကာလတက်ကျာပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန်တေံ စပ်ကဵုပရေၚ်ပါ်ပရအ် ကပေါတ်သယံဇာတတိတ်၊ အကြာကၟိန်ဍုၚ်ကဵု တွဵုရး ဗီုလဵုဒးပါ်ပရအ် ညးသ္ကံ၊ ပိုဲဂှ် ဗက်လ္ၚတ်သ္ပဒၟံၚ်သုတေသန ပရောဂှ်၊ လၟုဟ်တှေ် စှေ်မံၚ်ပရေၚ်ပၠံၚ်သၟဟ်ဓါတ်ပ္ဍဲရခေၚ်၊ တုဲတှေ် ဆက် လ္ၚတ်အာ ပရေၚ်ကတိုၚ်မတ် ပ္ဍဲကချေၚ် ပကောံဂွံတၚ်နၚ်တံဏံတုဲတှေ် ပိုဲချူပကောံကဵု UNFC ကီု သီု ဂကောံရပ်လွဟ်တၞဟ်ဟ်ကီု ပိုဲကၠောန်မံၚ်ဗီုဂှ်” သာ်ဏံ ဒုဒါရိုက်တာဂကောံ ENAC ဒံက်တာ နာဲပညာ မန် ဟီုထ္ၜးရ။

ကာလသဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် သွက်ဂွံကၠောန်ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၇ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳတေံမ္ဂး နကဵုဂကောံပၠန်ဂတး ရပ်လွဟ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် အခန်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သၞောတ်ဝ်ဖေဝ်ဒရေဝ်မ္ဂး ပရေၚ်ပါ်ပရအ်အဝဵု အကြာအလဵု အသဳ ကၟိန်ဍုၚ်ကဵု တွဵုရးဂှ်ကီု၊ စပ်ကဵုပရေၚ်ကပေါတ်သယံဇာတ တိတ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲကဵုဒေသတိဍာ် ကောန်ဂကူ ဂမၠိုၚ်တံဂှ် အကြာအလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်ကဵု တွဵုရးဂမၠိုၚ်ဂှ် ဗီုလဵုပါ်ပရအ်ဂုဏ်ဖဵုဒုၚ်စသိုၚ်ဂှ် နကဵု သၞောတ် ဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ် သွက်အနာဂတ်ဏံမ္ဂး နူကဵုဌာန်ဒတန်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ လ္ၚတ် သ္ပဒၟံၚ်သုတေန စပ်ကဵုအပေါတ်သယံဇာတတိတ်ဒၟံၚ် အကြာတိဍာ်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်တံရောၚ် ဂးရ။

ကာလတ္ၚဲဏံမ္ဂး ကပေါတ်သံယံဇာတ တိတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုဒေသတွဵုရးကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်တံဂှ် နူကဵုအလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ်ဟေၚ် ဂွံဂုဏ်ဖဵုအခေါၚ်ပိုၚ်ပြဳနွံဂၠိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲအရာကလေၚ်ဒက်ပ္တန်သၞောတ်ဝ်ဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒ ရေဝ်တၟိဏံမ္ဂး အခေါၚ်အရာတံဂှ် လ္ပာ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်တံ ဂွံဒုၚ်စဂုဏ်ဖဵုမာန်တုဲ လ္ပာ် ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်တံ ပကောံပကေဝ်တၚ်နၚ် သွက်ပေဲါတက်ကျာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂတ ဏံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပြဟ်ဟ်ဏံမ္ဂး ကပေါတ်သယံဇာတတိတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုဒေသကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ကိစ္စဇၞော်အိုတ် ဂှ် တွဵုရးရခေၚ် ပၠံၚ်သၟုဟ်ဓါတ် (ရေႊသဘာဝဓာတ်ၚွေ႔ ပိုက်လိုၚ်း – ကျောက်ဖြူ)ကဵု ဒၞာဲကတိုၚ်မတ်တိတ် မၞုံပ္ဍဲတွဵုရးကချေၚ် (ဖာကန်႕) အဓိကနွံၜါဒၞာဲတုဲ အပေါတ်သံယံဇာတတိတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဒေသကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကီုလေဝ် ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်မၞုံပ္ဍဲတိဍာ်တံဂှ် ဟွံကလိဂွံပရေၚ်ဂုဏ်ဖဵုတံဂှ်တုဲ ဟွံဒှ် သဟဇာတရောၚ် လ္ပာ်ကောန်ဂကူတံ ဟီုဓမံက်ပ္တိတ်ဒၟံၚ်ရမျာၚ်နွံရ။

လ္တူအပေါတ်သယံဇာတ တိတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုဒေသတိဍာ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတ္ၚဲဏံဂှ် သွက်ဖဵုဂုဏ် ညးဒေသကောန်ဂကူတံ ဟွံဂွံဒုၚ်စသိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲကာလသၞောတ်ဝ်ဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂတဏံမ္ဂး ဒှ် အရာပၟိက်ဇၞော် ပ္ဍဲဒေသကောန်ဂကူတံမွဲသာ်ကီုရောၚ်ဂှ် အကြာကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်တံ စှေ်လဝ်စိုတ်အိုတ် ရ။

“ဗွဲမဂၠိုၚ်တှေ် ပ္ဍဲရခေၚ်ဂှ်တှေ် ကိစ္စသၟုဟ်ဓါတ်ဂှ် ပိုဲဆဵုကဵုဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ သွာၚ်အလဵုအသဳ၊ လ္ပာ်ဂကောံမဟဇန်တံ၊ အဓိကဂှ်ပိုဲရပ်လဝ် ပိတၚ်၊ မွဲဂှ်တှေ် ကပေါတ်တိတ်ပ္ဍဲဒေသဏံ ညးလဵုပိုၚ်ပြဳ၊ မွဲပၠန် ဂှ်တှေ် သံယံဇာတဏံ ညးဂှ်အုပ်ဓုပ်ထေက်ရော၊ ပရေၚ်ဂွံဒုၚ်စသိုၚ်အကံက်အခေါန် သြန်လုပ်ကၠုၚ်ဂှ်တှေ် ညးဂှ်ပိုၚ်ရော၊ အဵုဇှ်တှေ် ပိုဲလ္ၚတ်သၟာန်သၟုက်သ္ပလဝ်သုတေသန ဗီုဏံ” သာ်ဏံ ဒံက်တာနာဲပညာမန် ဟီု ရ။

ဌာန်ဒတန်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ် အရၚ် Ethnic Nationa lities Affairs Center (Union of Burma) ဝွံ မဒှ်ဂကောံလစှေ် ပ္ဍဲဃံၚ်ဇြဳညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကော်ဂး ယူအေန်အေပ်ဇြဳ UNFC တုဲ ချူဓဇက်ပကောံဒၟံၚ်ကဵုတၚ်နၚ် မူဝါဒနာနာသာ်၊ ပ္ဍဲကဵုတက်ကျာပရေၚ်ဍုၚ်ၜိုဟ်လလံတ္ၚဲဏံဂှ်ရ။

ကံက်လ္ၚတ်သ္ပဒၟံၚ်သုတေသနလၟုဟ်ဝွံ ဒါရိုက်တာ (So Tum Htung) သဵုထောၚ်မောၚ် ကဵု ဒုဒါရိုက်တာ ဒံက်တာ နာဲပညာမန် ဖအိုတ်ဂကောံ (၄) တၠတံ ဆဵုဂဗကဵုသွာၚ်အလဵုအသဳပ္ဍဲတွဵုရးရခေၚ်ဂှ်ကီု၊ ဆဵုဂဗကဵု ဗော်ရခေၚ် (ANP) ကေုာံ သွာၚ်ဂကောံမဟာဇန်တံကီုတုဲ သဳကၠဳသၟာန်သၟုက် ကံက်လဝ်တၚ်နၚ်နွံရ။

နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ချူဓဇက်ပ္တိတ်ဗီုပြၚ်မူဝါဒမွဲတုဲ သွက်ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်တံ ဂွံရပ်စပ် သုၚ်စောဲအာ အပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် စပ်ကဵုအရာပရေၚ်ပါ်ပရအ်ဂုဏ်ဖဵု အပေါတ်သံယံဇာတ တိတ်ပ္ဍဲတိဍာ်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်တံရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.