Categories
ပရိုၚ်

စပ်ကဵု ဂဗုတ် ကတဵုဒှ်မံၚ်ပ္ဍဲၜဳတုဲ သွက်သၟာတမ္ၚာတံ ဒးပၠာံဗ္ဇးကဵု စိုတ်ဓာတ်ထေက်ရောၚ်

ဂဗုတ်ဂစိုတ်မၞိဟ်ကီု၊ ဂဗုတ်မၞိဟ်ချိုတ်ကီု ကတဵုဒှ်မံၚ် အပ္ဍဲကေမၠာန်တမ္ၚာ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်တုဲ သွက်သၟာတမ္ၚာဂမၠိုၚ် ဒးပၠာံဗ္ဇး ဆေၚ်စပ်ကဵုစိုတ်ဓာတ်ဂမၠိုၚ် ထေက်ရောၚ်ဂှ် သ္ကိုပ်ဌာနက္ဍိုက်က္ဍိုပ်ကေမၠာန်တမ္ၚာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဥုဇြဝ်မေန်ဥု ဟီုရ။

နကဵုသဘာဝၜဳမ္ဂး ကိစ္စဆက်စၠောံပရေၚ်မၞိဟ် ဍန်ဂြက်မံၚ်တုဲ နကဵုစိုတ်ဒေါသ ကတဵုဒှ်လောဲသွာကီု၊ လ္တူဗီုပြၚ်ဘဝပြံၚ်လှာဲအာဂှ် ဟိုတ်နူအပေါတ်လွဟ်လနက် ပ္ဍဲကေမၠာန်တမ္ၚာ မပ္တံမြ / ၜုန်တံ နွံမံၚ်ဗဒဲါဂှ်တုဲတုဲဂှ်ရ ကတဵုဒှ်တိုန်ဒေါသဟွံဂတာပ် ထိၚ်ဒဝ်စိုတ်ဟွံမာန်တုဲ လုလောန်ဗၠေတ်မှာအာလေပ်ရောၚ် ညးဂးရ။

ဂၠုၚ်ရပ်က (MNA)
“ဒေါသတိက်ဗက်ကၠုၚ်ဟွံဂတာပ် ထိၚ်စိုတ်ဟွံမာန်တုဲ ပရေၚ်လုလောန်ဗၠေတ်မှာတံ ပ္ဍဲကဵုပွဳပွူဍန်ဂြက်ဂှ် ဒှ်လောဲကွေံဏောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဒှ်အာလဝဲါဂှ်လေပ်ရ။ စိုတ်ဂှ် ကြာန်မံၚ်ရတုဲ နကဵုဒးဒုၚ်ဟီု ခက်ခိုအ်ဗက်အာညိဂှ် တဲဂှ်ပါဗက်အာတုဲ ကတဵုဒှ်အာ အမှုဂစိုတ်မၞိဟ်မာန်ရ။ ဟဂှ်ရေတှ် နကဵုပိုဲတံ လ္ပာ်ပၠာံဗ္ဇးစိုတ်ဍေံတံဂှ် ဖန်ဇန်တုဲ နကဵုတၠကေမၠာန်တံ ကၠောန်ကဵုမာန်မှ ပြေၚ်ပြၚ်ကၠုၚ်ဏောၚ် အဲထေၚ်ရ” သာ်ဝွံ ဥုဇြဝ်မေန်ဥု ဟီုရ။

အပ္ဍဲသၞာံဏံဝွံ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ကေမၠာန်တမ္ၚာ ပ္ဍဲၜဳဂှ်တုဲ ဂဗုတ်ချိုတ်(သေမှုသေခၚ်း) ကတဵုဒှ်အာ (၄၃) ဂဗုတ်တုဲ စနူအခိၚ်ရာသဳရပ်က နူဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ဒဵုကဵုတ္ၚဲဏံမ္ဂး ဂဗုတ်ဂစိုတ်မၞိဟ် ကတဵုဒှ်အာ (၃) ဂဗုတ်ရ။

ပရေၚ်ဂဗုတ်ချိုတ်ဂှ်ဝွံ ဟိုတ်နူပရေၚ်ထတ်ယုက်တုဲ ကတဵုဒှ်ဂၠိုၚ်ရ။ နကဵုတၠကေမၠာန်တမ္ၚာဂမၠိုၚ်တံ စၟဳစၟတ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ထေက်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် သ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ခေန်ညဵု သ္ကိုပ်ဗဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဟီုရ။

“နကဵုတၠကေမၠာန်တမ္ၚာတံလေဝ် ဒၟာနူသၟာကေမၠာန်တမ္ၚာအောန်တုဲ ကေမၠာန်တမ္ၚာ ညံၚ်ဂွံဖောအ်ဗြေဝ်တောတက်ဂှ် သၟာကေမၠာန်တမ္ၚာဟၟဲတှေ် ခက်ခုဲဏောၚ်။ ဟိုတ်နူပရေၚ်ထတ်ယုက် ဟွံခိုဟ်တုဲ ချိုတ်လေဝ်နွံရ။ နကဵုဂဥုဲဇဗတံလေဝ် သွက်ဂွံဝဳဝတ်ဂှ် ခက်ခုဲမံၚ်ရ။ ဂဥုဲၜိုတ်ပါညိညဂှ်ဟေၚ် ဒးဝဳရ။ ဟိုတ်နူပရေၚ်ထတ်ယုက်တုဲ ချိုတ်ဂၠိုၚ်ရ။ နကဵုဂဗုတ်ဂစိုတ်မၞိဟ်ဂှ် ချိုတ်အောန်ရ။ အန္တရာဲဟွံရန်လဝ်မွဲသာ်ဂှ်လေဝ် ကတဵုဒှ်နွံရ။ နကဵုတၠကေမၠာန်တမ္ၚာတံ ပရေၚ်ထတ်ယုက်ခိုဟ် / ဟွံခိုဟ်ဂှ်လေဝ် ဒးစၟဳစၟတ်ထေက်ရ” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ခေန်ညဵု ဟီုရ။

“ညးအုပ်ကာဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုပရေၚ်မၞိဟ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဥုအံၚ်နာၚ်ဝေန်ဂှ် “ပရေၚ်ဘဝရုံဂပ် ကေမၠာန်ရပ်ကၜဳကဵု ပရေၚ်မၚ်မွဲရံၚ်စံၚ်ထတ်ယုက် သီုၜါဏံ နွံပၟိက်မံၚ်ဏောၚ် ညာတ်ရ။ သၟာကေမၠာန်ကဵု တၠကေမၠာန်တံ ဒှ်သဟာဲပိုန်ဂြပ်ရ။ သဘာဝၜဳဟီုဂှ် မသ္ကာတ်မြဟ်ဏောၚ်။ အဓိက ဘဲဒဏ်ဥတုရာသဳ၊ ဘဲဒဏ်ညးမွဲဓဝ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပရေၚ်ရုံဂပ်ဘဝမၞိဟ်တံ၊ ကိစ္စဆက်စၠောံ ပရိုၚ်၊ အရေဝ် နူသ္ၚိကၟိန်တံ၊ ပရေၚ်ရံၚ်စံၚ်ထတ်ယုက်တံဂှ် ဗီုပြၚ်ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ် လ္တူသြၚ် / လ္တူဗလးဂှ် ဂွံဟွံမာန်ပုဟ်။ အဓိက ဂဥုဲနွံပၟိက်တံဂှ် ဒးစုတ်ဏာကီုဏောၚ်။

အခိုက်ပညာကွတ်ဂဥုဲကၠာတေံ (ရှေးဦးသူနာပြု) ဂှ်လေဝ် ဒးကၠောန်ထေက်ကီုဏောၚ်။ စၞစဒှ်အဟာရ ပရေၚ်ထတ်ယုက်ဂွံဍိုက်ပေၚ်ဂှ်လေဝ် ဒးစုတ်ဗပေၚ်ဏာကီုဏောၚ်။ ပရေၚ်ထတ်ယုက် ခန္ဓ၊ စိုတ် ဗပေၚ်ဏာတှေ် ဒှ်အထံက်အရီုမာန်တုဲ ပဵုတုဲအံၚ်ဇၞးဏောၚ် ညာတ်ရ” သာ်ဝွံ ညးဂးရ။

အတိုၚ်စၟတ်သမ္တီ ဌာနက္ဍိုက်က္ဍိုပ်ကေမၠာန်တမ္ၚာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ်မ္ဂး ကေမၠာန်တမ္ၚာ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ်ဝွံ ဗဒဲါသြၚ် (၂၃၅) ဖ္ဍိုက်၊ သ္ၚောဲခြာကဵုသြၚ်ဂှ် (၁၀၀) ဖ္ဍိုက် ကၠောန်သ္ပမံၚ်တုဲ သၟာကေမၠာန်တမ္ၚာ နွံကြပ် (၅၀၀၀) တုဲ ညးဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဒှ်ညးဒေသဗဂေါကဵု ရးဧရာဝတဳရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဥုဇြဝ်မေန်ဥုဂှ် “ကာလပရေၚ်ထတ်ယုက်ဟွံခိုဟ် ပ္ဍဲၜဳတှေ် ဟိုတ်နူဘဲဒဏ်ဥတုရာသဳတုဲ ဒှ်ကၠုၚ်မာန်ကီု၊ ဟိုတ်စၞစသုၚ်တုဲ ဒှ်ကၠုၚ်လေဝ်နွံရ။ ပရေၚ်ထတ်ယုက်ဟွံခိုဟ်မံၚ်ဖိုဟ်လေဝ် ဟိုတ်နူဂၠုၚ်ကၠုၚ်ဒုၚ် ဟွံကၠုၚ်ဏီတုဲ မပ္တံကဵုအကာဲအရာဗီုတံဏံလေဝ် ဒးဆောံလေၚ်ကၠုၚ်နွံမာန်ရ။ ကိစ္စဏံဂှ် ပိုဲတံ ပံၚ်ကောံကဵု ဂကောံဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ဗၟာတုဲ ချိုတ်ထေက်တုဲ ချိုတ်ဟာ၊ ချိုတ်ဟွံထေက်မွဲသာ် ချိုတ်အာဟာဟီုဂှ် ကောပ်ကာဲတုဲ အကာဲအရာရေၚ်တၠုၚ် ပ်ညဳပ်ညပ်မံၚ်ကဵု တၠကေမၠာန်တမ္ၚာတံနွံရ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဝွံ အပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၆) ဂှ်မ္ဂး ဂဗုတ်ချိုတ် ကေုာံ ဂဗုတ်ဂစိုတ်မၞိဟ် အပံၚ် (၆၉) ဂဗုတ် ကတဵုဒှ်တုဲ ပၞောဝ်ကဵုဂဗုတ်ချိုတ် (၅၈) ဂှ်ဝွံ ဂဗုတ်ချိုတ် ကတဵုဒှ်ပ္ဍဲၜဳ ပါလုပ် (၄၅) တုဲ ပၞောဝ်ကဵုဂဗုတ်ဂစိုတ်မၞိဟ် (၁၁) ဂှ်မ္ဂး ဂဗုတ်ဂစိုတ်မၞိဟ် ကတဵုဒှ်အာပ္ဍဲၜဳ (၅) ဂဗုတ် ပါလုပ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်စရၚ်စၟတ်သမ္တီ ရုၚ်ဗဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.