Categories
ပရိုၚ်

စရၚ်ညးနွံအခေါၚ်စုတ်မာဲ ပ္ဍဲဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ပါလုပ်ပ္ဍဲစရၚ်မာဲအောန်တုဲ စရၚ်ဗၠေတ်လေဝ်ဂၠိုၚ်

မာံသုခ၊ ဂျူလာၚ် ၂၉၊ ၂၀၂၀

စရၚ်ညးဂွံအခေါၚ်စုတ်မာဲ ပ္ဍဲဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်ဝွံ စရၚ်ပါအောန်တုဲ ပ္ဍဲကဵုစရၚ်ပါတံဂှ်လေဝ် ဗၠေတ်ဗၠေၚ်ဂၠိုၚ်မံၚ် ရောၚ် ညးဒေသတံ ဟီုရ။
‘စရၚ်မာဲဂှ် တိတ်ဂွံမံၚ်ပိတ္ၚဲယျ၊ ညးတအ်ကာတ်လဝ်တုဲယျ၊ ဆဂး ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဂွံရံၚ်စရၚ်မာဲဂှ် ညးတအ် ဟွံဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ်ဏီ ပ္ဍဲကဵုစရၚ်မာဲဂှ်တှေ် ဗၠေတ်ဂၠိုၚ်မံၚ်၊ လ္ၚဵုမွဲစွံ ဗီုကဵုကွာန်ဝေသာလဳတှေ် ယၟုမၞိဟ်ဂှ် ဟွံပါပုဟ် လီုမံၚ်၊ ဍေံတအ်ဆာဲစၠောံလဝ် ဗၠေတ်မံၚ် အေစဂှ်ဂှ်လေဝ်နွံ၊ တုဲတှေ် ပ္ဍဲကဵုမွဲကၟိန်အိန်ထံၚ်ဂှ် ယအ်နွံမံၚ်ဏောၚ် သာ်ဏံ ညးဘိုၚ်ဆဝ်မ္ၚုဟ် ရံၚ်စရၚ်မာဲ သၟတ်ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် နာဲဥပါဒါန် ဟီုရ။
ပ္ဍဲဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ဟိုတ်နူဟွံကေၚ်စုတ်မာဲမွဲလှေ်ဏီ ဒှ်အလန်ကၠာတုဲ ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာတ်စရၚ်မာဲဏံ ဗီုလဵုညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ချဳဓရာၚ်မံၚ် ညံၚ်ညးတအ် စိုတ်ဂွံလုပ်ကဵု အာရံၚ်စရၚ်မာဲမာန်ကီု ဒၞာဲစရၚ်မၞိဟ်ဂွံအခေါၚ် စုတ်မာဲထေက် ဟွံလုပ်ပ္ဍဲစရၚ်စုတ်မာဲတအ် ဗီုလဵုဂွံဗပေၚ် ဒၞာဲလဵုဂွံဗပေၚ် ဂွံဒှ်အာဇြဟတ်မာဲသွက်ညးတအ်တုဲ နူကဵုသၟတ်လှာဒကှ်တအ် ကသေံကၟဝ်ညးသ္ကံတုဲ ဗက်လ္ၚတ်စရၚ် ပ္ဍဲကွာန်ဂမၠိုၚ်၊ စှေ်သောၚ်ကလးဒၟံၚ် အကြာကွာန် ဂမၠိုၚ်နွံရ။
အတိုၚ်စရၚ်မာဲ ကမ္မေယှန်ပေဲါရုဲမာဲတအ် ကာတ်လလောၚ်လဝ်ဂှ်မ္ဂး ညးနွံအခေါၚ်စုတ်မာဲတအ် ဟွံပါလုပ်ပ္ဍဲစရၚ် မာဲ နွံဂၠိုၚ်မံၚ်ရောၚ်။ ‘ပ္ဍဲဒေသလှာဒကှ်ဂှ် ဟိုတ်နူညးဍုၚ်ကွာန်တအ် အရီုလုပ်ကဵုပေဲါရုဲမာဲ နွံအောန်မံၚ်တုဲ သွက်ညးတအ် ဂွံအာရံၚ်စရၚ်မာဲကီု သွက်ဂွံထပ်ဗပေၚ်အာ တၞးလိက် (ပုံစံ ၃) ဒၞာဲဗၠေတ်မံၚ် သွက်ဂွံပဠေဝ်အာ ပုံစံ (၄-ဂ) သွက်ဂွံဒစဵုဒ္စးအာ (ပုံစံ ၄) မာန်ဂှ် ဒးဆဝ်မ္ၚုဟ်ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်ရောၚ်’ ညးဆက်ဟီုရ။
‘ပ္ဍဲကဵုတၚ်ပလေဝ်ပလေတ်ဂှ် ညးတအ် ကၠုၚ်ရံၚ် စရၚ်မာဲညတအ်ဗၠေတ်မံၚ် အာယုက်ညးတအ်ဗၠေတ်မံၚ် (မှတ်ပုံတၚ်) ညးတအ်ဗၠေတ်မံၚ် ဂၞန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် လ္ၚဵုဂှ်ဟွံမွဲပုဟ် ဟွံပါကၠုၚ်ပုဟ်၊ ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲညးတအ်ပလေဝ် ပလေတ်ဂှ် ဇြိုၚ်စိုတ်လေဝ် ဂုဏ်နူကဵုဇြိုၚ်စိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲတအ် ဒးဗက်ဆဝ်မ္ၚုဟ်မံၚ်’ နာဲဥပါဒါန် ဆက်ဟီုရ။
ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ဏံ ဒေလှာဒကှ်ဂှ် ဒၞာဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ် (၁)၊ စၟတ်(၂) ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ စၟတ် (၃) စၟတ်(၄)၊ ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ ဒၞာဲဝန်ဇၞော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် နူကဵုဗော်ညဳသၟဟ်မန် သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ်အာနွံရ။
ပ္ဍဲဒေသလှာဒကှ် ပေဲါရုဲမာဲတုဲတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ဟိုတ်နူအလဵုအသဳအတအ် ထ္ၜးကၠုၚ်ဟိုတ်ကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီုတုဲ ကွာန်မန်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဟွံကလိဂွံကၠုၚ် အခေါၚ်စုတ်မာဲရ။
သွက်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဂှ် ဂွံကၠုၚ်အခေါၚ်စုတ်မာဲတုဲ လၟုဟ်မ္ဂး နူကဵု ကမ္မယှေန်တံ ကာတ်ဗါန်လဝ်စရၚ်နွံကၠာလေဝ် ယၟုယအ်မံၚ်၊ စရၚ်ဗၠေတ်ဗၠေၚ်မံၚ် နွံဂၠိုၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.