Categories
ပရိုၚ်

ဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူမန်(ဝၚ်သ္ပဝ်) အတိုၚ်ဗီုလၟေၚ်သၞာံဟေၚ် သွဟ်လိက်

မာံသုခ၊ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန် (၁၀) မံက်၊ မာတ် 22.2021

စနူစၟတ်တ္ၚဲ 22.3.2021 ဒဵုစိုပ် စၟတ်တ္ၚဲ 30.3.2021 ဂှ်ဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူမန် (ဝၚ်သ္ပဝ်) ဝွံ နကဵုတၚ်သၟာန်ဌာနပညာဗဟဵု ဗီုသွဟ်မံၚ်လၟေၚ်သၞာံဂှ်ဟေၚ် ဆက်သွဟ်အာလိက်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
သၞာံဏံ ဟိုတ်နူယဲကပ် Covid 19 တုဲ နူကဵုဘာတန်အလဵုအသဳကီု ဘာတန်ကောန်ဂကူမန်ဗွဲမဂၠိုၚ်ကီု ဒးဇူကၟာတ်ကၠုၚ်လဝ်ဘာနွံကီုလေဝ် ဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူမန် (ဝၚ်သ္ပဝ်) ဝွံ ဟိုတ်ဒှ်ဒၞာဲသောၚ်ၜး သ္ၚောဲနူကဵု ဒၞာဲမၞိဟ်ဂၠိုၚ်ဂှ်ရ အတိုၚ်လၟေၚ်သၞာံဟေၚ် ပံက်ကၠုၚ်ဘာနွံတုဲ သွက်ကွးဘာ (၈၊ ၉၊ ၁၀) တန်တအ် ဟွံဂွံသွဟ် ပ္ဍဲဌာနအလဵုအသဳကီုလေဝ် နကဵုပုစ္ဆာတၚ်သၟာန် ဌာနပညာဇကုကဵုဇကု ဗီုသွဟ်မံၚ်အတိုၚ်လၟေၚ်သၞာံဂှ်ဟေၚ် သွဟ်အာနွံရ။
“(၁၀) တန်ဂှ်တှေ် ဟိုတ်နူအလဵုအသဳ ဟွံပံက်လဝ်တုဲတှေ် သွဟ်လ္ပာ်ဗော်ပိုဲသၟးရလေဝ်၊ တုဲတှေ် (၈) တန်ဂှ်လေဝ် သွဟ်အပိုၚ်ပိုဲသၟးရ၊ တန်သှေ်မံၚ်တအ်ဂှ်လေဝ် သွဟ်အာမွဲစွံရ၊ ဟိုတ်နူပံက်လဝ်ဘာလဇုဲညိတှေ် သွဟ်ဂှ်တှေ် ဍေံအဇုဲအာညိ” သာ်ဏံ ဒုလျိုၚ်ဌာနပညာခရိုၚ်မတ်မလီု မိသိုက်ဂျိဆာန် ဟီုရ။
လၟေၚ်လၟေၚ်သၞာံမ္ဂး ကွးဘာ (၈၊ ၉၊ ၁၀) တန် နူဘာကောန်ဂကူမန်ဂှ် အခိၚ်ဘာတန်အလဵုအသဳသွဟ်မ္ဂး လုပ် သွဟ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဘာတန်အလဵုအသဳတုဲ ဂွံစၟတ်အံၚ် နူဘာတန်အလဵုအသဳတုဲမ္ဂး ဂွံအခေါၚ်ကၠောံတိုန်တက္ကသဵု အလဵုအသဳရ။
“ခန်သၟာန်လ္ပာ်ဗဟဵုပိုဲတှေ် လၟေၚ်သၞာံဂှ် ဒးသှ်မံၚ်လၟေၚ်သၞာံရ၊ ညအ်ဗီုလၟေၚ်သၞာံရ ညးတအ်ကၠောန်မံၚ်၊ အရိုဟ်ရိုဟ်သၞာံလေဝ် ဍေံမံၚ်ဗီုပြၚ်ဏံရ၊ ဗွဲမဂၠိုၚ်တှေ် တၚ်စၟဳအံၚ်နူဘာအလဵုအသဳမှ ဂုဏ်ဖဵုဍေံခိုဟ်နွံ ဗီုဂှ်ဟွံသေၚ် နူကဵုဌာနပညာပိုဲလေဝ် ဂၠံၚ်တရဴနွံမာဂလိုၚ်၊ ယဝ်အံၚ်လ္ပာ်ညးဏောၚ်တှေ်လေဝ် ဂုဏ်ဖဵုဍေံ နွံတၟာသၠုၚ်မံၚ်” သာ်ဏံ ဂအုပ်ဘာတန်သၠုၚ်(ဝၚ်သ္ပဝ်) နာဲဆာန်လောန် ထပ်ဟီုရ။
ဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူမန်(ဝၚ်သ္ပဝ်)ဝွံ သၞာံဏံ ဟိုတ်နူဒးဒ္ဂေတ်ဗက်သၞောဝ်စဵုဒၞာယဲ Covid 19 တုဲ ဗီုလၟေၚ်သၞာံ အခိၚ်ကၟာတ်ဘာကဝက်သၞာံကီု အခိၚ်ကၟာတ်ဘာတ္ၚဲဒမၠေံကီု ကဵုမံၚ်အခေါၚ် ကုကွးတအ်စဴကွာန်နွံကီုလေဝ် သၞာံဏံ ဟိုတ်နူဟွံဂွံစဴကွာန် ဒးမံၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဘာလၟိုန် ဂွံအခိၚ်ကတ်လ္ၚတ်လိက်ဂၠိုၚ်မံၚ်ဂှ်ရ စပ်ကဵုစရာဲဍာ်ဒ္ကေဝ်လိက်ကွးဘာတအ် ခိုဟ်နူသၞာံတုဲဏီ အ္စာဘာတအ် ဟီုရ။ ပ္ဍဲဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူမန်(ဝၚ်သ္ပဝ်)ဝွံ သီုဖအိုတ် စရၚ်လၟိဟ်ကွးဘာ (၂၅၀) တၠပြၚ် ကတ်လ္ၚတ်မံၚ်နွံတုဲ ကွးဘာ (၁၀) တန်ဂှ် နွံမံၚ်လၟိဟ် (၃၄) တၠကီုရ။
ဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူမန် ဝၚ်သွဝ်၊ ညဳသာ၊ အၚ်ဒၚ် ဖအိုတ်နွံပိဘာတုဲ ဘာတန်သၠုၚ်(ဝၚ်သ္ပဝ်)၊ ဘာတန်သၠုၚ်(ညဳသာ) ပံက်ဗ္တောန်ကၠုၚ်နွံတုဲ ဘာတန်သၠုၚ်(အၚ်ဒၚ်) မွဲ ဟွံဂွံပံက်လဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.