Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

မုဲ

 အခိၚ်ဇြဟတ်ထတ်စောန်
ကမၠောန်ဂကူဗိုၚ်ကၠောန်
ဌာန်နန်က္လေၚ်ဂွံ
လ္ပဒေံါဆက်ဂစာန်

 စိုတ်မာန်လွဳလဝ်
ယဝ်ပၟဝ်ကေတ်ဇၞး
ဗၠးၜးသွက်ဘဝ
လောဘကဵုဖဵု

 တဵုတၞံဒှ်ဂုန်
ရုန်ဂစာန်တိုၚ်ပ္ကဴ
ဂကူမန်သီုဖအိုတ်
စိုတ်မွဲဒှ်ဂွံရ

 မၞိဟ်စိုတ်အတ္တ
သၞဇကုဂၠိုၚ်ဂၠေၚ်
ဝၚ်ပရေံဒးဒုၚ်
ဂၠုၚ်ညးဟွံဒုန်လ္ပက္လံက်

 ပံက်ရမျာၚ်ဗျိဂကူ
ပ္တူတဲတုဲဖျေံဂကောံ
ကမၠောန်ဇကု ဇကုဟွံရံၚ်
ပံၚ်ကဵုစိုတ်သၠီုတုဲ
ဠဆဵုဆုဇၞော်မှ ဗှ်သၞာမုဲ …

စေတနာ (လှာၜိုပ်)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.