Categories
ပရိုၚ်

ညးစၞးဒုၚ်ရုဲစှ်မာဲ ဗော်(ပြည်ခိုၚ်ဖြိုး) တွဵုရးဍုၚ်မန် ရုဲစှ်တုဲဒှ်အာ ၉၀%

သွက်ပေါဲရုဲစှ်မာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံ ဗော်(ပြည်ခိုၚ်ဖြိုး) USDP တွဵုရးဍုၚ်မန်တံရုဲစှ်လဝ် ညးစၞးဒုၚ်ရုဲစှ်မာဲ ၉၀% တုဲဒှ် အာယျဂှ် ညးအုပ်ကာ USDP တွဵုရး (ဦးသန့်စၚ်) ဟီုရ။