Categories
ပရိုၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ်

Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကွာ်ဂၠံၚ် NCA ဂှ် ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျာတေံ ထံက်ဂလာန်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုၚ်တဲ ကွာ်ဗက်ဂၠံၚ် NCA လိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် ကီုဏောၚ်ဟီုဂှ် နူဏေံ (ဂျာန်နဝါရဳ ၂၃) တေံ ညးစၞးမတိုန်စိုပ်ဒၟံၚ် အသေအဟာန် Mon Democracy and Peace Forum ပ္ဍဲတက္ကသိုလ်ကောန်ဂကူ အဝ်သတြေလျာ ဍုၚ်ကေန်ဗရာ ကၟိန်ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ တေံလေဝ် ပၠောပ်လဝ်ဂလာန်