Categories
ပရိုၚ်

ယၟုမ္ဂး ဒဒန် သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် ပ္တိုန်တုဲအာဣရ

ဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) မစၠောံဆက်လဝ် မတ်မလီုကဵုတ္ကံခၟိုၚ်ဂှ်ဝွံ တ္ၚဲဏံဖါနူဂယးပြဟ် ပ္တိုန်စုတ်ထောံယၟုမ္ဂး “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်)” တုဲဒှ်အာဣရ ဂွံတီကေတ်။