Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏအ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကဵုမာဲအောန်အိုတ်ဂှ် ဒှ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်

စရၚ်မာဲ တွဵုရးမန်
စရၚ်မာဲ တွဵုရးမန်
မိဟံသာ – ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ တုဲကၠုၚ်ဏအ်ဝွံ ပၞောဝ်ကဵု (၁၀) ပွိုၚ်ဍုၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် မၞိဟ်နွံကဵုအခေါၚ်စုတ်မာဲ နွံ ၁၅၇၄၆၈ တလတုဲ အပ္ဍဲဂှ် မၞိဟ်လုပ်စုတ်မာဲ ဆၜိုတ် ၆၈၀၁၁ တလဓဝ်ရ။