Categories
ပရိုၚ်

အခေါၚ်လ္ၚတ်စံၜတ်ကၠာတဲ ပ္ဍဲဒဵုသၟိၚ်ဗၠာဲဂှ် ကဵုလဝ်အခိၚ် ၃ ဂိတုရောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ဟီု

ဂိတုမေ ၂၆ ဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ကဵု ညးတာလျိုၚ်ကမ္ပဏဳတံ ဗီုဆဵုဂဗကၠုၚ်ညးသ္ကံ ပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ၜံက်ခါဲ ဒဵုသၟိၚ်ဗၠာဲ (Facebook)

ပ္ဍဲဒဵုသၟိၚ်ဗၠာဲ ကရပ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ကပေါတ်ပၞာန်ဂျပါန် နွံ/ဟွံမွဲ သ္ဂောံတီကေတ်မာန် ကဵုလဝ်အခေါၚ် ကမ္ပဏဳနူလ္ဂုၚ်တေံ သွက်ဂွံလ္ၚတ်စံၜတ်ကၠာတဲ ပွိုၚ် ၃ ဂိတုတုဲ ပိဂိတုပေၚ်မ္ဂး ဒးဒိုအ်ကမၠောန်ဂှ်ရောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဒံက်တာအေဇြာန် ဂးရ။

“ အခေါၚ်လ္ၚတ်စံၜတ်ကၠာတဲ (Feasibility Study) ဂှ် ဂၠိုၚ်အိုတ် ၃ ဂိတုရဂွံအခေါၚ်၊ ၃ ဂိတုပေၚ်ဗက် ဍေံတံဒးဒိုအ်ဏောၚ်၊ ကပေါတ်ဏံဖအိုတ် ဍေံတံလ္ၚတ်စံၜတ် မုလေဝ်ဟွံဆဵုမ္ဂး ဒးက္လေၚ်ကၠောန်ကဵု အတိုၚ်ပကတိတြေံ၊ ဒးက္လေၚ်တဵုစုတ်တၞံဆုတံပၠန်ဏောၚ်” သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵုဂွံလဝ်အခေါၚ်လ္ၚတ်ကၠာတဲဏံ ယဝ်ဟွံဆဵုကပေါတ်နွံကဵုၚုဟ်မးမ္ဂး ဒၞါဲၜံက်ခါဲလဝ်လၟုဟ်ဏံ ဒးက္လေၚ်ကၠောန်ကဵု အတိုၚ်ပကတိမူလပၠန်ဏောၚ်၊ ဒၞါဲဏံ သ္ပလဝ်ဒၞါဲဟွံကဵုညးတၞဟ် တတ်အာကၠုၚ်တုဲ ၜံက်ခါဲဒၟံၚ် နကဵုစက်ယန်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်ဌာန်ဒေသတံ လ္ပဒှ်ဓဝိၚ် ဂွိၚ်ဖေက်မာၚ်ခတိုဟ်ညိ၊ ကမၠောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးဒှ်ဓဝိၚ်ဂှ် ဆလအ်ဟွံကၠောန်ရောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဂးလဝ်ကီုရ။

တုဲပၠန်ခရိတ်ဒကအိုတ် ပ္ဍဲကမၠောန်လ္ၚတ်စံၜတ်ကၠာတဲဏံဂှ်လေဝ် နူကမ္ပဏဳရ ဒးဒုၚ်ဖအိုတ်ဏောၚ်၊ ထပ်ဂလိုၚ်လဝ် ဗ္ဒိုပ်ကၚ်ဂီုကၠီုမွဲဗ္ဒိုပ်ကဵု ကောန်ကၚ်မွဲတၠတုဲ ယဝ်ဆဵုကပေါတ်နွံကဵုၚုဟ်မးမ္ဂး အလဵုအသဳ ဂွံ ရ၀% ၊ကမ္ပဏဳဂှ် ဂွံ ၃၀% ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ဂွံတီကေတ် နူသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ကီုရ။

စပ်ကဵုၜံက်ခါဲဒၟံၚ် ဒဵုသၟိၚ်ဗၠာဲဏံတုဲ ၜိုန်ကေတ်အဆက် သၟာန်ဏာညးတာလျိုၚ်ကမ္ပဏဳတံ နကဵုဖုၚ်ကီုလေဝ် မၞိဟ်ဒုၚ်တဲ ကဵုသွဟ် ဟွံမွဲရ။
ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ ၂၂ ၊ တ္ၚဲကမ္ပဏဳ Royal Eagle Development Group Co,Ltd စၜံက်ခါဲဒဵုသၟိၚ်ဗၠာဲဂှ် ပ္တိုန်လဝ် မလိက်မ္ဂး “ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွၚ်း ဂျပန်စစ်ဌာနချုပ်အဆောက်အဦနေရာများအား စစ်သမိုၚ်း ပြတိုက်ဖော်ဆောၚ်မည့် ရှေ႕ပြေးစီမံကိန်း – စီမံကိန်းတာဝန်ရှိသူများမှအပ အခွၚ့်မရှိမဝၚ်ရ” သာ်ဏံတုဲ လၟုဟ်မ္ဂး က္လေၚ်ချူပ္တိုန်လဝ်မလိက်တၟိ “မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ႕ခွၚ့်ပြုချက်ဖြၚ့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် လက်ကျန်ပစ္စည်း ပဏာမ လေ့လာစူးစမ်းရေးအဖွဲ႕” ပၠန် ဂွံဆဵုကေတ်။

ပ္ဍဲဒဵုသၟိၚ်ဗၠာဲဏံ ကပေါတ်ပၞာန်ဂျပါန် လက်ထက်ခေတ်ပၞာန်ဂၠးတိ အလန်ဒုတိယတေံ မပ္တံကပေါတ်ပၞာန်၊ ကပေါတ် ထဝ် သြန် မၞိက် ဗိုတ် ဗၠဲ နွံကဵုၚုဟ်ဂှ် ဂျပါန်တံ တိုပ်လဝ်နွံကွေံဟာ ဟွံမွဲဟာ သ္ဂောံတီကေတ်မာန်ရန်တၟံသာ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ ၂၄ ဂှ် ကဵုလဝ်အခေါၚ်လ္ၚတ်စံၜတ်ကၠာဲတဲရောၚ် ဂးလဝ်သာ်ဏံကီုလေဝ် ကဵုလဝ်အခိၚ် ၃ ဂိတုရောၚ်ဟီုဂှ် ဟွံဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲလိက်ရုၚ်အလဵုအသဳ တွဵုရးမန်ရ။