Categories
ပရိုၚ်

ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ရုဲစှ်ကမ္မတဳဒက်ပတန်ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန်ကေုာံ ဂကောံကဵုကသပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်

ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် အလန်ဒုတိယ တ္ၚဲကြဴအိုတ်ဂှ် ရုဲစှ်ခါန်ကၞက်ကဵုဏာတာလျိုၚ် ကမ္မတဳဒက်ပတန်ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန် ၂၁ တၠကေုာံ ဂကောံကဵုကသပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၂၇ တၠတံရ သာ်ဝွံ ဒု-ညးက္ဍိုပ် ၂၁ တၠ ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵု ကမ္မတဳဒက်ပတန်ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန် (၂၁) တၠဂှ် ညးက္ဍိုပ် နာဲတၠညး၊ ဒုညးက္ဍိုပ် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ၊ ကောန်ဂကောံတံဂှ် အ္စာသဝ်စောန်တၟး၊ နာဲရာၚ်ဆာဲ (နိုၚ်ရဲဇော်)၊ နာဲမန်ရာဇာ၊ မိသု၊ မိစန္ဒာနန်၊ မိကျေဝ်လာဲ တံပါလုပ်ရောၚ် ဂွံတီရ။

“သွက်ဂွံဒှ် ဗော်လုပ်သၞောဝ်ကီု သွက်ဂွံပ္တိုန်စရၚ်ဗော်ကီု စေဝ်ပၞောန်သၞောတ်ဝ်ဗော် သ္ပလဝ်ဒ္တန် နူကောံဓရီုဇၞော်ဂှ်ကီု ဒးပ္တိုန်ကဵုကမ္မေယှန်ပေါဲရုဲမာဲ ကၟိန်ဍုၚ်တေံကီုဏောၚ်” ဒံက်တာ အံၚ်နာၚ်ဥူ ဂးရ။

ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် အလန်ဒုတိယ (MNA)

ဆ္ဂး ဂကောံကဵုကသပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၂၇ တၠဏံ သ္ကိုပ်သ္ကပၠတရဴတုဲ စိုပ်အခိၚ်ထေက်ကဵုဒးပ္တိုန်မ္ဂး ဂကောံ ၂၁ တၠဏံ ပ္တိုန်စရၚ်ဗော် ညံၚ်ဂွံဒှ်ဗဗွဲသၞောဝ်တုဲ ဓမံက်အာရုပ်ရဴဏောၚ် မာံဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ် ညးပ္တိုန်စၟတ်သမ္တီ ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် ဂးရ။

“သွက်ဂွံဒှ်ဗော်မန် မွဲဗော်ဂှ် ဂကောံ ၂၁ တၠဏံ ဒးသဳကၠဳကဵု ဗော်မန် (MNP-AMDP) ၜါဗော်တံဏီတုဲ အခါသဳကၠဳဂှ်မ္ဂး ဂကောံကဵုကသပ် ၂၇ တၠဏံ ဒးလုပ်သ္ပကဵုဒေၚ်ဏောၚ် ကောံဓရီုဇၞော် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်နွံ” မာံဉာဏ်သိုက်ရာမာဉ် ဂးရ။

ကောံဓရီုဇၞော်ဏံ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် နွံ (၆) တၚ်တုဲ အဓိကေဇၞာ်ဇၞော်ဂှ် သၞောဝ်ဒက်ပ္တန် ဗော်သ္ပစၞးကောန်ဂကူမန်(မူအပြောံ)ဂှ် သ္ၚဳဂၠိပ်သ္ပဒ္တန်၊ ရုဲစှ်ခါန်ကၞက်ကဵုအာတာလျိုၚ် ကမ္မတဳဒက်ပတန်ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန် (၂၁) တၠ၊ သ္ပဒ္တန် ဂကောံကဵုကသပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၂၇ တၠ၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲမာန် နူကဵုကမ္မတဳဒက်ပ္တန်ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန် (၂၁) တၠ ရေၚ်တၠုၚ်အာတုဲ နူကဵုဂကောံကဵုကသပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် သ္ပကဵုဒေၚ်ပရေၚ်တက်ကျာရောၚ် ဂးရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော် တ္ၚဲကြဴအိုတ်ဂှ် သၚ်ခမဳအစာတၠဂမၠိုၚ်၊ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ဗွိုၚ်ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်၊ ဗွိုၚ်ဂကောံမှာဇန်မန်နာနာ၊ ဗွိုၚ်ဂကောံသၟတ်မန်ဂမၠိုၚ်၊ ဗွိုၚ်ဂကောံညးဗြဴမန်၊ ဗွိုၚ်ညးဘိက်ထေက်တံ သီုဖအိုတ် တိုန်စိုပ်လဝ် ၜိုတ် (၆၀၀) တၠ ဂွံဆဵုညာတ်လဝ်ရ။