Categories
ပရိုၚ်

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု အကာဲအရာဗ္တောန်လိက်ပတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် တၞဟ်ခြာမံၚ်

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် မပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ၊ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် အပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗါ သၞာံ ၂၀၁၆ တေံဂှ် ယဝ်ၜတ်ကဵုအကာဲအရာ ဒဒှ်ဍာံဍာံ ပရေၚ်ဗ္တောန်ဒၟံၚ် လိက်ပတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ်မ္ဂး ဗၠေတ်ဗၠေၚ် တၞဟ်ခြာဒၟံၚ် တၟာဂလိုၚ်ရောၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဥူထောန်မေန်အံၚ် (ဥက္ကဌ ကမ္မတဳပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်) ဟီုရ။